OKUNUŞU RAKAMLARLA YAZILIŞI …..Otuz beş bin dört yüz bir…….

advertisement
FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU 4-A SINIFI MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
Adı Soyadı:...............................................
29.09.2009
BÖLÜK KAVRAMI: Sayıları kolay okuyup yazmak için bölükler kullanılır. Bölükler sayıların soldan üçer
üçer sayılıp ayrılmasıyla oluşur. Sayılar yazılırken bölükler arasında biraz boşluk bırakılır. Boşluk
bırakılmasa bile biz birler basamağından sola doğru üçer gruplayarak bölükleri bulup, okuyabiliriz.
Sayıyı okurken binler bölüğündeki sayının sonuna “bin” sözcüğünü getirir, birler bölüğündeki sayıyı
aynen okuruz. Bölüklerle basamakları birbirine karıştırmayınız.
1. Aşağıda bölüklerde bulunan sayıları ve sayıların okunuşlarını örneğe uygun olarak yazın
6 785
5 300
1 520
Binler
Birler
Bölüğü
Bölüğü
6
785
Altı bin yedi yüz seksen beş
5 000
……………… ……………..
Bölüğü
Bölüğü
………………
Bölüğü
……………..
Bölüğü
………………
………………
……………..
……………..
…………………………………
…………………………………
…………………………………..
………………………………
8605
……………..
……………..
……………..
……………..
3548
……………..
……………..
Bölüğü
Bölüğü
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………………………….
2. Aşağıda bölükleri belirtilerek söylenen sayıyı örneğe uygun yazınız.
Birler bölüğü : ..368..
Binler bölüğü :..2
Birler bölüğü : 708
Binler bölüğü : 7
Binler bölüğü : 5
Birler bölüğü : 350
Binler bölüğü : 7
Birler bölüğü : 441
Sayı : …5 368….
Sayı :………..
Sayı :………….
Sayı :…………..
Binler bölüğü: 5
Birler bölüğü : 204
Binler bölüğü : 7
Binler bölüğü: 6
Birler bölüğü: 915
Binler bölüğü: 6
Birler bölüğü: 468
Birler bölüğü: 816
Sayı : ………….
Sayı : ………….
Sayı : ………….
Sayı : ………….
3. Aşağıda abaküslerde gösterilen sayıları ve okunuşlarını altlarına örnekteki gibi yazınız.
Binler Yüzler
Bas.
Bas.
Onlar
Bas.
Birler
Bas.
2052….
………….İki bin elli iki…………
…..
Binler Yüzler
Bas. Bas.
Onlar
Bas.
Birler
Bas.
……………………………..
Binler
Bas.
Yüzler
Bas.
Onlar
Bas.
Birler
Bas.
……………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………….
………………………………………………
…………………………………………………….









…………………………………………………..
Dört basamaklı en küçük sayı kaçtır? ( ……………….)
Dört basamaklı en büyük sayı kaçtır? ( ……………….)
Dört basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? ( ……………….)
Dört basamaklı en küçük tek sayı kaçtır? ( ……………….)
Dört basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? ( ……………….)
Dört basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? ( ……………….)
Rakamları birbirinden farklı en küçük dört basamaklı sayı kaçtır? ( ……………….)
Rakamları birbirinden farklı en büyük dört basamaklı sayı kaçtır? ( ……………….)
Rakamları birbirinden farklı en büyük dört basamaklı çift sayı kaçtır? ( ……………….)
www.hasankarip.com
1
 Rakamları birbirinden farklı en büyük dört basamaklı tek sayı kaçtır? ( ……………….)
FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU 4-A SINIFI MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
Adı Soyadı:...............................................
Tarih………………..................
BEŞ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
1. Aşağıdaki dört basamaklı doğal sayıların basamak adlarını karşılarına yazınız.
45623
50472
..Birler Basamağı…..
…………………………….……………
..Onlar Basamağı….
…………………………….…………….
…………………………………………
…Yüzler Basamağı..
…Binler Basamağı….
…………………………………………..
…On Binler Basamağı….
…………………………………………….
82081
14510
………………………….………
…………………………….……………
………………………….………
…………………………….…………….
…………………………………………
………………………….………
………………………….………
…………………………………………..
………………………….………
…………………………………………….
20070
40504
………………………….………
…………………………….……………
………………………….………
…………………………….…………….
…………………………………………
………………………….………
………………………….………
…………………………………………..
………………………….………
…………………………………………….
2. Aşağıdaki doğal sayıları okunuşlarını karşılarına yazınız.
OKUNUŞU
…..Otuz beş bin dört yüz bir…….
RAKAMLARLA
YAZILIŞI
……35 401……
..
………………………………………………………………………………………………………..………….
23 500
Seksen altı bin üç yüz beş
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……….
78 245
Doksan dokuz bin yedi yüz kırk beş
…………………………………………
Altmış bin üç
…………………………………………
Doksan iki bin iki
…………………………………………
………………………………………...………………………………………………………………………….
66 606
………………………………………...………………………………………………………………………….
29 999
………………………………………...………………………………………………………………………….
98 458
………………………………………...………………………………………………………………………….
30 212
………………………………………...………………………………………………………………………….
50 078
………………………………………...………………………………………………………………………….
79 402
Doksan dört bin dört yüz on dört
On bin beş yüz kırk beş
www.hasankarip.com
……………………….
……………………….
2
www.hasankarip.com
3
Download