Basamak Kavramı - 3 - (16) K

advertisement
Testin
Çözümü
Basamak Kavramı - 3 - (16) K
1
5
Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I) 9 tane rakam vardır.
II) İki basamaklı en küçük tamsayı 10 dur.
III) İki basamaklı üç doğal sayının toplamı en az 33
yapar.
A) I
B) II,III
C) II
D) I,III
E) Hiçbiri
2
6
x = 3y
z=y+2
şartlarını sağlayan rakamları farklı kaç tane üç
basamaklı (xyz) sayısı yazabiliriz?
A) 1
3
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
7
Dört farklı iki basamaklı tam sayının toplamı en az
kaç yapar?
A) -396
B) -390
C) -100
D) -33
Üç basamaklı bir sayının onlar ve yüzler basamağının yerini değiştirirsem sayının değeri 270
azalıyor.
Bu koşula uyan rakamları farklı en büyük sayı
kaçtır?
E) -30
A) 968
4
B) 859
C) 969
D) 999
E) 698
8
Rakamları toplamının 4 katına eşit kaç tane iki
basamaklı sayı vardır?
A) 0
B) 1
C) 2
Mihail Guber / Matematikchi.net / 0535 894 43 13
EBBC
EBAE
D) 3
E) 4
Basamak Kavramı - 3 - (16) K
9
13
10
14
11
15
Üç basamaklı iki sayının her birinin 100 ler basamağını 4 arttırıp 10 lar basamağını 5 azaltırsam bu
iki sayının toplamı nasıl değişir?
A) 77 azalır
B) 100 artar
D) 350 azalır
12
Basamakları toplamına tam bölünebilen sayıya
Miguel sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Miguel sayı değildir?
ABC + 59 = C45
olduğuna göre A + B + C toplamı kaçtır?
B) 16
C) 17
D) 18
E) 700 artar
16
ABC VE C45 üç basamaklı sayılardır.
A) 15
A) 12
B) 40
C) 55
D) 111
E) 19
Mihail Guber / Matematikchi.net / 0535 894 43 13
CBCE
C) 70 artar
BBEC
E) 550
Download