Pdf Olarak Kaydet - Sorularla Risale

advertisement
Sorularlarisale.com
"...nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî
veya mânevî bir kıyamet başlarında kopmazsa..."
Manevi kıyamet, ne demek? Manevi alemde de mi
kıyametler oluyor?
"Maddî ve mânevî bir kıyamet başlarında kopmazsa, İsveç, Norveç,
Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ın kabulüne çalışan meşhur
hatipleri ve din-i hakkı arayan Amerika’nın çok ehemmiyetli dinî
cemiyeti gibi, rû-yi zeminin kıt’aları ve hükûmetleri, Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyânı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra
bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar."(1)
Söz konusu cümleye, yukarıda yer alan ilgili paragrafın bütünlüğü içinde bakacak
olursak, şu değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Burada üç ihtimal vardır. Biri
maddi bir kıyametin kopmasıdır. Maddi bir kıyamet kopması halinde diğer iki
ihtimal otomatikmen ortadan kalkar. Şayet kopmazsa diğer iki ihtimalden biri
tahakkuk edecektir. Bu iki ihtimalden birincisi Dini hakkın hakim olmasıdır. İkincisi
ise dinsizliğin hakim olmasıdır.
İşte dinsizliğin hakim olması ihtimalini Üstadımız, "manevi kıyametin kopması"
olarak tanımlamıştır.
(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (191. Mektup)
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download