4) İnsanların yaptıkları her türlü davranışlarını

advertisement
TEKİRDAĞ ÇORLU İMAM HATİP ORTAOKULU 2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSi 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Sınav tarihi: 31/03/2016
Adı ve Soyadı:
Aldığı Puan:
Süre: 40’
Sınıfı:
Rakamla:
Yazıyla:
No:
Öğretmenin Adı
Abdullah YEŞİLDAL
NOT: Her soruya verilecek doğru cevabın değeri 5 (beş) puan olup toplam100 (yüz) puandır. Başarılar dilerim.
A) Aşağıdaki boşlukları doldurarak cümleleri tamamlayınız?
1)
Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata ………………………………………denir
2)
Peygamberlerin, günahı olan Müslümanların bağışlanması için Allah’a dua etmelerine ………………………….denir
3)
Ahiret konusunda tek bilgi kaynağımız kutsal kitabımız …… ………………………………..dir
4)
İnsanların yaptıkları her türlü davranışlarını ............................................................denilen melekler kaydederler.
B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) harfi yazınız
10)
5)
(
)
Kıyamet dört büyük melekten Cebrail’in sûr’a üflemesi ile başlayacaktır?
6)
(
)
İslam dinine göre kıyametin ne zaman kopacağını bilmek mümkün değildir.
7)
(
)
Kıyamette bütün peygamberler Allah’ın izni ile Şefaat edecektir.
8)
(
)
Cenazelerin gömüldüğü yere kabir denir
9)
(
) İslam dinine göre kıyametin ne zaman kopacağını bilmek mümkündür.
10) Sevabı ve günahı denk olduğu için henüz cennete de cehenneme de gitmemiş olanların bulunduğu yere ne denir ?
A) A’raf
B) Sırat
C) Küçük cennet
D) Mahşer
11) Müminlerin içinde ebedi olarak kalacağı ahiret yurduna ne ad verilir?
A) Cennet
B) Mahşer
C) Cehennem
D) Sırat
12) Kafirlerin sürekli olarak, günahkar müminlerin de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları yere ne denir?
A) Cehennem
B) Cennet
C) Mizan
D) Mahşer
13) Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatına inanmanın faydalarından biri değildi?
A) İnsan davranışlarına dikkat eder
B) İnsan sorumluluk duygusu ile hareket eder
C) İyi davranışlar sergilemeye çalışır
D) öc alma duygusu ile hareket eder
14) Ahirete inanmanın dinen hükmü nedir ?
A) Mekruh
B) Farz
C) Sünnet
D) Vacip
15) Aşağıdakilerden hangisi ahiret için söylenirse yanlış olur ?
A) Ahiret inancı insanları doğruya yöneltir
B) Ahiret inancı kişide yok olma endişesini ortadan kaldırır
C) Ahiret insanda özdenetim makanizmasını güçlendirir
D) Ahiret kişide olumlu düşünceler oluşturmaz
16) İnsanların dünyada yapmış oldukları davranışlara göre üzerinden geçecekleri köprüye ne ad verilir ?
A) Kıyamet
B) Sırat
C) Secde
D) Şefaat
17) İnsanların günah ve sevapların , iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi teraziye ne ad verilir ?
A) Mahşer
B) Kıyamet alameti
C) Amel defteri
D) Mizan
18) İnsanların dünyadaki iyi ya da kötü tüm düşünce, söz ve davranışların yazıldığı belgeye ne ad verilir ?
A) Kiramen katibin
B) Haşr
C) Amel defteri
D) kıyamet alameti
19) Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir?
A) Ba’s
B) Haşr
C) Amel defteri
D) Kıyamet
20) Kıyametten sona İsrafil’in sûra ikinci kez üflemesi ile insanların Allah tarafından yeniden diriltilmesine ne denir?
A) Ba’s
B) Haşr
C) Amel defteri
D) Salat
Download