Kıyamet söylentilerine `ahmaklık` eleştirisi

advertisement
On5yirmi5.com
Kıyamet söylentilerine 'ahmaklık' eleştirisi
Maya Takvimi nedeniyle kıyamet söylentileri iyiden iyiye yaygınlaşınca İlahiyatçı Ali
Rıza Demircan bu söylentilere sert tepki gösterdi.
Yayın Tarihi : 5 Aralık 2012 Çarşamba (oluşturma : 10/20/2017)
Maya Takvimi nedeniyle kıyamet söylentileri iyiden iyiye yaygınlaşıp, İzmir’in Şirince kasabasına da
kıyametten korunacağı inancıyla akın başlayınca A Haber’de yayınlanan Jurnal programı İlahiyatçı
Ali Rıza Demircan’a sordu: İslam inancında kıyametin yeri nedir? Demircan, program sunucusu Şirin
Sever’e “gençliğine güzelliğine aldanma, her ölüm kişisel kıyamettir” nasihatini verdikten sonra
kıyametten korunacağı inancıyla İzmir’in Şirince kasabasına akın edenlere “ahmaklığın endazesi
yok” dedi.
"AHMAKLIĞIN ENDAZESİ YOK"
Şirince köyüne gidenlere "ahmaklığın endazesi yok diyelim. Maya takvimine kulak vereceğinize bir
İslam ülkesindesiniz, Kuran-ı Kerim'e gönül kulaklarınızı açsanız olmaz mı diye soruyorum. Falanca
kasaba mı kendini kıyametten koruyacak, 7 milyar insanı bu kasabaya mı dolduralım. Olay şu, ölüm,
ölüm ötesi, kıyamet, kıyamet sonrası, cennet, azap mahali, bunlar akılla ve duyu organları ile
kavranamayacak gerçeklerdir.
ŞİRİN SEVER'E NASİHAT: "GENÇLİĞİNİZE GÜZELLİĞİNİZE ALDANMAYIN"
Kişinin ölümü kendi kişisel kıyametidir. Sakın ha o gençliğinize güzelliğinize aldanmayın. Hayat
takviminin son yaprağı her an düşebilir.
"KIYAMET BİLGİSİ RABBİN KATINDADIR"
İman esaslarımız arasında ölümle başlayacak ahret hayatına iman vardır. Kıyamet gerçekleşecek
akabinde insanların bedenleri ruhları ile birleştirilecek. Sorgulama faslı sonrasında
mükâfatlandırmak üzere cennette, azaplandırılmak üzere cehenneme sevk edilecekler. Bu inanç
bizim için olmazsa olmaz bir inançtır. Mayalar da kıyamet inancı nasıl oluşmuş olabilir diye önce bir
soru yöneltelim. Kuran'ımızın açıklamasına göre yeryüzünde kendilerine peygamber ya da elçi
gönderilmeyen tek bir toplum dahi yoktur. Bunun anlamı şu: İslam dini Hz. Âdem'den Hz.
Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin ortak tebliğidir.
İslam dininin inanç esasları aynıdır. Dolayısıyla kıyamet inancının dünyamızın tüm toplumlarında var
olması gayet tabi bir olgudur, ancak tarihi toplumların pek çoğunda, pek çok inanç esasları ve yaşam
kurallarında olduğu gibi tahrifler vardır. Maya takviminden kıyamet gününün gerçekleşeceğinin
belirtilmesi bir tahrif, hurafedir. 20. Asır insanlığı tarihi dönem insanlığından daha bir hurafeci.
Çünkü İslam'ın son ve evrensel kılınan peygamberi Hz. Muhammed'e gönderilmiş Kuran'ın bildirdiği
aydınlatıcı hakikatlere kulak vermiyor, seküler yaşam içinde anlamlandıramadığı, hakikatini
bulamadığı konulara bir takım söylentileri kabulleniyor, yayıyor. Gönül arzu eder ki bu ülkenin insanı
Yaradan'ın beyanlarını öğrensin. Kuran-ı Kerim'de kıyamet olgusuna çok sık vurgu yapılır.
Birçok surede açıklanmakla birlikte Araf suresinin 187. Ayeti konunun zaman yönünü tam bir
açıklıkla beyan etmektedir. "Ey Peygamber sana kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini soruyorlar,
de ki kıyametin bilgisi Rabbimin katındadır. Onun vaktini ancak Yaradan kıyametin haliki olan
mevlamız bildirebilir." diyor.
"KURAN-I KERİM'DE KIYAMET ALAMETİ YOK"
Aziz peygamberimizin açıklamalarına göre insanlığa 124 bin kadar peygamber gönderildi. Hz.
Muhammed sonuncusu ve evrenseli. Aradan 14 asırlık bir süreç geçti. Aziz peygamberimizin
gönderilişi son ilahi emirler manzumesi olan Kuran'ın insanlığa aktarımı zaten kıyametin yakın
olduğu olgusunu ifade ediyor ama insanlık tarihini, göklerin ve yerin tarihini dikkate alırsanız 1400
senelik süreç de kısa bir süreçtir. Bundan sonra ne kadar daha yaşanabilir, yüce kitabımız Kuran-ı
Kerim'de bunun cevabı yok. Aziz Peygamberimizin ifadelendirdiği ileri sürülen birtakım kıyamet
belirtileri bizim inanç sistemimizde bir inanç oluşturacak değerde değil. Özel ifadesiyle
peygamberimizden bize intikal eden mütevatir bir açıklama olmadığı için ve Kuran-ı Kerim'de yer
almadığı için şu olgular kıyamet alametidir diyemeyiz. Harpler, terör eylemleri ile cinayetlerin
artacak olmasını bir kıyamet alameti olarak değerlendirme yaygın yaklaşım.
AHaber
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Kıyamet söylentilerine 'ahmaklık' eleştirisi
Download