Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: İktisada Giriş

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
İktisada Giriş-II
Kredi:
Yıl-Dönem:
5
2012-2013/ Bahar
Bölüm/Program/ABD:
İktisat
Ders Kodu: Ders Düzeyi:
İKT
Lisans
Seçmeli/Zorunlu:
Zorunlu
Öğretim Dili:
Türkçe
Saatler/Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı:
Dr. Cüneyt Yenal KESBİÇ ([email protected])
T 3 U 0 L 0 K 3 Doç.
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma.
Ders Amaçları: Bu dersin temel amacı öğrenciye temel iktisat bilgisini kazandırmaktır. Ayrıca bu dersle öğrenciye
makro iktisadın, para teorisinin, uluslar arası iktisadın ve büyüme teorisinin temellerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Temel Makro Ekonomik Kavramlar
II. Hafta
Milli Gelir, Milli Gelir Muhasebesi ve Milli Gelirle İlgili Kavramlar
III. Hafta
Milli Geliri Belirleyen Faktörler: Tüketim, Yatırım ve Tasarruf Fonksiyonları
IV. Hafta
Denge Milli Gelirinin Belirlenmesi
V. Hafta
Çarpan Analizi
VI. Hafta
Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi: Toplam Talep ve Toplam Arz
VII. Hafta
Paranın Özellikleri, Para Çeşitleri
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Paranın Makro Ekonomideki Rolü: Para Arzı ve Para Talebi
X. Hafta
Milli Gelirin Genel Dengesi: Mal ve Para Piyasalarında Eşanlı Denge
XI. Hafta
Paranın Değeri Sorunu: Para Miktarı ile Fiyatlar Genel Düzeyi Arasındaki İlişki
XII. Hafta
Merkez Bankası’nın Para Arzını Kontrolü: Para Politikası Araçları
XIII. Hafta
Enflasyon, İstihdam ve İşsizlik
XIV. Hafta
Dış Ticaret Teorisi ve Politikası
XV. Hafta
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Temel makro iktisat kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2. Milli gelir hesaplama ve kavramları hakkında bilgi sahibi olur..
3. Çarpan analizini hakkında bilgi sahibi olur.
4. Denge milli geliri hakkında bilgi sahibi olur.
5. Paranın ekonomideki yeri ve önemini bilir.
6. Mal ve para piyasalarındaki eşanlı dengeyi bilir.
7. Enflasyon, istihdam ve işsizlik ilişkisini bilir.
8. Temel uluslar arası iktisat ve büyüme bilgisine sahip olur.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: % 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Yayınları, Bursa, 2009.
Önerilen Kaynaklar:
Erdal M. ÜNSAL, Makro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2010.
Erdal M. ÜNSAL, Makro İktisada Giriş, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2004.
Ön/Yan Koşulları:
Download