altınözü atatürk ilköğretim okulu

advertisement
4. A SINIFI 2.DÖNEM FEN TEK. ÇALIŞMA SORULARI
Kuvvet ile ilgili kavram ilişkilendirilme şemasını
tamamlayınız?
7. Bir kaleci kendine doğru gelen topa ellerini uzatır
ve yumruklar. Burada kaleci topun yönü
değiştirmek için ..................... kuvveti uygular.
8. Köpeği ile gezen çocuk, köpeğinin yanından
uzaklaşmaması için tasmasına .......................
kuvveti uygular.
9. Yılan ,salyangoz,kertenkele gibi hayvanların
ortak hareket şekli ................................’dir.
10. Olimpiyatlarda ok atma dalında yarışan bir atlet
okunu ....................... kuvveti kullanarak atar.
11. Bayramlarda askerlerin düzenlediği fener
alayı yürüyüşünde kullanılan meşale
......................ışık kaynağına örnek olabilir.
12. Zıt yönde uygulanan kuvvetler
cisimlerin önce .......................... , sonra
.............................sağlar.
13. Hareketli bir cisme hareket yönünde bir kuvvet
uygulanıyor. Cismin hareketinde hangisi olur?
a) Hareketi hızlanır
b) Hareketi yavaşlar.
b) Nesne durur.
d) Nesne yön değiştirir.
14. Cisme uygulanan kuvvet, cismin gerilmesine
neden oluyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisinin
boyu uzar?
a) çelik tel
b) resim kağıdı
c) tahta
cetvel
d) lastik hortum
15. Bir madde işlenerek eşya, cisim ve araç
haline getirilebilir. Aşağıdakilerden
hangisi işlenmiş bir maddedir ?
A) Bardak
C) Çam ağacı
B) Kum
D) Taş
16. I. Altın yüzük cisimdir, maddesi altındır.
II. Her madde aynı zamanda cisimdir.
III. Maddenin değişmeyen miktarı kütledir.
IV. İnsanlar maddeleri belli amaçlar için
işler ve biçimlendirir.
Maddeler ile ilgili olarak yukarıda
verilenlerden hangisi yanlıştır ?
A) II
C) IV
B) I
D) III
17. Kitap , oksijen , kola
Yukarıda verilen maddeler sırasıyla
hangi halde bulunurlar ?
A)
B)
C)
D)
Katı , sıvı , gaz
Katı , gaz , sıvı
Sıvı , katı , gaz
Gaz , sıvı , katı
18. Maddelerin bir kısmı suya batar ve bir
kısmı suda yüzer.
Aşağıdakilerden hangisi suda yüzen ve
batmayan bir maddedir ?
A) Cam
C) Talaş
B) Kum
D) Çivi
19. Aşağıdakilerden hangisi sıvıların
özelliklerinden değildir ?
A)
B)
C)
D)
Sıvılar akışkandır.
Sıvıların belli bir şekli yoktur.
Konulduğu kabın şeklini alırlar.
Kütlelerini eşit kollu terazi ile ölçebiliriz.
20. Maddeleri işleyerek cisim, alet ve eşya
haline getiririz. Çeşitli amaçlar için
kullandığımız, taşıyabildiğimiz maddelere
eşya deriz.
Aşağıdakilerden hangisi eşya değildir ?
A) Bilgisayar
B) Cam bardak
C) Tornavida
D) Fırın
21. Aşağıda verilen maddelerden hangisi
bir kaba konulursa, konulduğu kabın
şeklini alır ?
A) Kalem
C) Ekmek
B) Taş
D) Tuz
22. Bazı maddeler mıknatıs tarafından çekilir,
bazıları ise çekmez. Bu olay mıknatısın
yapısal özelliğinden kaynaklanan görünmez
gücüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
mıknatıs tarafından çekilmez ?
A) Un
C) Demir masa
B) Toplu iğne
D) Çivi
23. Kimi maddelerin ağırlıklarını ve kimi
maddeleri hacimlerini ölçerek satarız.
Aşağıdaki maddelerin hangisinin hacmi
ölçülerek satılmaz ?
A) Meyve suyu
C)
Portakal
B) Benzin
D) Kolonya
24.Bazı maddeleri rengine bakarak birbirinden
ayırt edebiliriz.
Aşağıdakilerden hangisini sadece
rengine bakarak ayırt edemeyiz ?
A) Altın bilezik
C) Limon
B) Gümüş küpe
D) Toz şeker
A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D)
,yanlış olanlara (Y) yazınız.(5x4puan=20p)
1- Ağaç ,demir ve kömür ham maddedir.
( )
2- Işık geçiren maddelere opak maddeler
denir. ( )
3- Maddenin şekil verilmiş haline cisim denir.
( )
4- İskelet vücudumuzu dik tutar.
( )
5- Eklemler kısa,uzun ve yassı olarak üç
çeşittir. ( )
B) Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği
işaretleyiniz.(10x5puan=50p)
1)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İskeletin
temel kısımlarından değildir ?
A)Kafatası
B)Göğüs Kafesi
C)Omurga
D)Kaslar
2)Aşağıdaki organlardan hangisi kafatasında
bulunur?
A)Kalp
B)Beyin
C)Akciğer
D)Mide
3)Omurga kemikleri hangi kemik çeşidine
örnektir?
A)Kısa kemikler
B)Uzun kemikler
C)Yassı kemikler D)Oynamaz kemikler
4)Nefes aldığımız havadaki hangi gaz
vücudumuz için gereklidir?
A)Karbon dioksit
B)Oksijen
C)Hidrojen
D)Azot
5)Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?
A)Taş
B)Demir
C)Kapı
D)Hava
6)Aşağıdakilerden hangisi alet değildir?
A)Makas
D)Çekiç
B)Çimento
D)Bıçak
7)Aşağıdakilerden hangisi maddenin
hallerinden değildir?
A)Kütle
B)Sıvı
C)Katı
D)Gaz
8)Aşağıdakilerden hangisi eşit kollu terazi ile
ölçülür?
A)Odun
B) Benzin
C)Elma
D)Su
9)Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş maddedir?
A)Plastik
B)Bisküvi
C)Yün
D)Su
10)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar.
B)Beş duyu organımızla hissedebildiğimiz her
şey maddedir.
C) Gazlar bulundukları yerin içini doldurur.
D) Katıların kütle ölçüsü birimi litredir.
4. Bir nesnenin sabit bir noktaya göre yer
değiştirmesine …………………………………………………….
denir.
5. Kuvvet uygulamak için
………………………………………… harcarız.
8. Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A ) Cismin yönünü değiştirir.
B ) Duran bir cismi
harekete geçirir.
C ) Esnek cisimlerde kalıcı şekil değişikliği
yapar.
D ) Hareket halindeki cismi
durdurur.
A.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına
(D) yanlış olanların başına (Y) yazınız.
1. …… Kuvvet hareket halindeki
cismin hızını artırabilir.
2. …… Sünger esnek olmayan bir
cisimdir.
3. …… Duvara çivi çakan biri çiviye
vurma kuvveti uygular.
4. …… Kuvvet itme ve çekme olarak
tanımlanır.
5.
…… Dünya Güneş’in etrafında
sallanma hareketi yapar.
B)
Tanımlardaki boşlukları uygun
kavramlarla tamamlayınız.
hareket Esnek
esnek yavaşlayan itme
olmayan
6. Bitkiler Güneş’e doğru yönelerek
………………… ederler.
7. …………. Cisimlere uygulanan kuvvet
ortadan kalktığında cisim eski haline döner.
8. Yolda hızla ilerleyen kamyon dönemece
geldiğinde …………… hareket yapar.
9. Cam gibi ……… …………… cisimlere
uygulanan kuvvet cisimlerde kalıcı
değişikliklere sebep olur.
10. Kapıyı açmak için …………. Kuvveti
uygulanır.
C)
Aşağıdaki sorulara verilen cevaplardan
uygun seçeneği işaretleyiniz.
11. Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Cismin yönünü değiştirir.
b) Duran bir cismi harekete geçirir.
c) Esnek cisimlerde kalıcı şekil değişikliği
yapar.
d) Hareket halindeki cismi durdurur.
12. Aşağıda verilenlerden hangisinde
hızlanan hareket vardır?
a) Durağa yaklaşan otobüsün hareketi.
b) Dünya’nın Güneş etrafındaki
hareketi.
c) Uçuşa geçen uçağın hareketi.
d) Kavşağa yaklaşan otomobilin
hareketi.
13. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kuvvet, cisimlerin hızını artırabilir.
b) Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir.
c) Kuvvet, cisimlerin miktarını
artırabilir.
d) Kuvvet, cisimlerin şeklini
değiştirebilir.
14. Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek
değildir?
a) lastik
b) duvar
c) balon d)
oyun hamuru
15. Aşağıdaki maddelerden hangisini
sıktığımızda şekli değişir?
a) demir çubuk b) tahta
oyun hamuru
c) taş
16. Kuvveti nasıl tanımlayabiliriz?
a) itme veya çekme b) eritme
dondurma d)büyüme
d)
d)
17. Aşağıdaki varlıklardan hangisi
hareketsizdir?
a) Durakta duran otobüs.
b) saat
c) Uçan kuşlar
d) çeşmeden
akan su
18. Cisimleri harekete geçiren, hızını,
yönünü ve şeklini değiştirebilen etkiye ne
denir?
a) hareket
b) kuvvet
c) hızlanma
d) yavaşlama
19.Bir cismin şeklini değiştirmek için
aşağıdaki kuvvet etkilerinden hangisi
yapılmaz?
a) dönme b) vurma
c) bükme
germe
d)
20. Aşağıdakilerden hangisi insan gücüyle
hareket eder?
a) at arabası b) el arabası c)
motosiklet d) otobüs
21. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
kendiliğinden hareket etme özelliğine sahiptir?
I. kaplumbağa
II. Araba
III.
Papatya
IV. Saat
a) yalnız I
b) I ve III
c) I-III
ve IV
d) I-II ve IV
22. Aşağıdaki hareket türlerinden hangisi
farklıdır?
a) Bisikletin tekerleğinin hareketi.
b) vantilatör pervanesinin hareketi.
c) salıncakta sallanan çocuğun hareketi.
d) saatin akrep ve yelkovanının
hareketi.
Soru 2-Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık
kaynağıdır?
A)yıldızlar
D)mum
B)gezegenler
C)ampul
Soru 3-Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı
değildir?
A)Güneş
D)Ay
B)yıldızlar
C)ateş böceği
Soru 4-Görebilmemiz için neye ihtiyaç vardır?
D-1-2-3-4
A)renk
B)ışık
C)ses
D)cisim
Soru 5-. Aşağıdaki mesleklerin hangisinde
aydınlatma diğerlerine göre daha önemlidir?
A) Terzilik
B)
Dişçilik
C) Fotoğrafçılık
Ressamlık
4-Bileğimizin iç kısmında parmağımızla hissettiğimiz
vuruş hangi organın çalışmasıyla ilgilidir?
A.Akciğerlerin
B.kalbin
C.beynin
D.karaciğerin
D)
Soru 6-Aşağıdakilerden hangisi doğal ses
kaynağıdır?
A) rüzgârın sesi
B)gitarın sesi
C) televizyonun sesi
D)arabaların sesi
Soru 7-. Aşağıdakilerden hangisi ısı yayan ışık kaynağı
değildir?
A) ateş böceği
C) mum
B)florsan
5-Soluk alıp verme sıklığı hangisinde artmaz?
A. ağır yük taşırken
B.korktuğumuzda
C.egzersiz yaparken
D.uyurken
B) Güneş
D) ampul
Soru 8-Aşağıdakilerden hangisi daha eski bir
aydınlatma aracıdır?
A)ampul
lambası
3-Omurga hakkında verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A.Oynamaz eklemlerden oluşmuştur.
b.omuriliği korur.
C.gövde kemiklerindendir.
D.bir bölümü göğüs kafesinde yer alır.
C)meşale
D)gaz
Soru 9- Odamızda veya çalışma ortamımızda
aydınlatma yaparken aşağıdaki verilenlerden
hangisini dikkate almalıyız?
A)
Normal şiddette ışık kullanmalıyız.
B)
Çok yüksek şiddette ışık kullanmalıyız
C) Çok düşük şiddette ışık kullanmalıyız.
D) Işığın direkt gözümüze gelmesini sağlamalıyız
1-Aşağıdakilerden hangisi uzun kemik değildir?
A-kaburga kemikleri
B-parmak kemikleri
C-kol kemikleri
D-bacak kemikleri
2-Aşağıdakilerden hangileri iskeletin görevlerinden
dir?
1-vücudu dik tutmak.
2-vücudun hareketine destek sağlamak.
3-iç organları korumak.
4-vücudun hareketlerini kontrol etmek.
A1-3
B-2-4
C-1-2-3
6-Aşağıdakilerden hangisi kalbin görevlerindendir?
A.havayı soluk borusuna iletmek
B.solunum yapmak
C.vücuttaki zararlı maddeleri süzmek
D.temiz kanı vücuda pompalayarak göndermek
7-Solunum yaparken hangi gazı alıp hangisini
veririz?
A.karbondioksit alıp oksijen veririz.
B.oksijen alıp karbondioksit veririz.
C.hidrojen alıp azot veririz.
D.doğal gaz alıp oksijen veririz.
8-Bir sporcunun koşarken ;
1-kalp atışı hızlanır.
2-nabız sayısı artar.
3-nabız sayısı azalır.
Yukarıdakilerin hangileri doğrudur?
A.yalnız 1
B.yalnız 2
C.1-2
D.1-3
1) Aşağıda kullanılan aydınlatma araçlarından
hangisi, teknoloji ile geliştirilen günümüz
araçlarından değildir?
A) Spot lamba
B) Floresan
C) Meşale
D) El feneri
2) Aşağıda verilen hareketlerin karşısına çevrenizden
örnekler yazınız.
Dönme
:
………………………………………………………………………………
….
Sallanma
:
………………………………………………………………………………
….
Aşağı
–
Yukarı:
………………………………………………………………………………
….
Hızlanma
:………………………………………………………………
…………………..
3) Aşağıdakilerden hangisi futbol topunun bir maç
sırasında yaptığı hareketlerden biri değildir?
A) Hızlanma
B)
Yön
değiştirme
C) Sallanma
D) Dönme
4) Aşağıdaki
cisimlerden
hangisine
kuvvet
uyguladığımızda şekli kalıcı olarak değişir?
A) Paket lastiği
B) Silgi
C)
Lastikli saç tokası
D) Tel
5) Verilen seçeneklerden hangisinde kütle birimleri
(kg-ton, ton-kg) çevrimi doğrudur?
A) 10000 kg = 1 t B) 15000 kg = 15 t
C) 8 t =
800 kg
D) 40 t = 4000 kg
8) Katı maddelerin şekil almış haline cisim diyoruz.
Aşağıdakilerden hangisi ağaçtan yapılmış cisim
değildir?
A) Sıra
B) Kurşun kalem C)
Bardak
D) Masa
9) Aşağıdaki cümleleri okuyun ifade doğru ise ‘D’
harfini, yanlış ise ‘Y’ harfini ayraç içine yazınız.
(.........) Ampul doğal ışık kaynağıdır.
(.........) Görebilmek için ışığa ihtiyaç vardır.
(…….) Ayna bir ışık kaynağıdır.
(…….) Işık kirliliği doğal çevreye zarar verir.
(…….) Güneş hem ısı hemde ışık kaynağımızdır.
SORU1: Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan
yerlere kutunun içindeki kelimelerden uygun
olanını yazınız.(12 PUAN)
2- Cisimleri görebilmemiz için …………………………..…
ihtiyaç vardır.
3- Salıncak ve beşik …………………… şeklinde hareket
ederler
4. Musluğu açıp kapatırken , musluk kafasının
yaptığı hareket …………………..hareketidir.
5- Hareket halindeki bazı cisimleri
………………..çalışmak tehlikeli olabilir.
6. Güneş, yıldızlar, ateş böceği ……………………… ışık
kaynağı, ampul, gaz lambası, flüoresan
………………………..… ışık kaynaklarıdır.
7. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler
………………………..varlıklardır.
8. ………………………… en büyük ısı ve ışık kaynağıdır.
9. Kuvvet uygulanan cisimler …………………, yavaşlar
, durur ya da ………………değiştirir.
10. Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yön ve
zamanda ışığın fazla ve gereksiz kullanılmasına
……………………………………….…… denir.
11.Işık yayarak çevresini aydınlatan her cisim
……………………. .
12.Sesin oluşabilmesi için bir maddenin
…………………gerekir.
SORU2: Aşağıdaki anlatımlar doğru ise yay ayraç
içine “D” yanlış ise “Y” koyunuz. (14 PUAN)
1) ( ) Cisimleri hareket ettirmek için
kuvvet uygulamak gerekir.
2) ( ) Hareket, bir cismin sabit bir
noktaya göre konumunda zamanla
değişme olmasıdır.
3) ( ) Kuvvetin şekil değişikliği yapma
etkisi yoktur.
4) ( ) Bir masayı zıt yönde iki kişi
çekerse cismin kuvveti hızlanır
1) Aşağıda verilen ifadelerin hareket özelliklerini
bularak eşleştirmeleri yapınız. (5 puan)
Yeşil ışık yandığında otomobil
hızlanma
Asansör
dönme
İstasyona yaklaşan tren
yavaşlama
At arabasının tekerleği
aşağı-yukarı
Parkta salıncağa binen çocuk
sallanma
A) Cismin şeklini değiştirir.
B)Cismin yönünü değiştirir.
durdurmaya- güneş – dönme – ışık kirliliği - ışığa - doğal ,yapay- hızlanır, yön - sallanma,
Titreşmesi - ışık kaynağıdır- – kuvvet
C) Duran bir cismi hareket ettirir.
D) Havanın sıcaklığını artırır.
1- Duran bir cismi harekete geçiren, hareket
halindeki cismi durduran ……………….’tir.
hareketli -
SORU 3) Aşağıdaki araç ve cisimlerden hangisini
durdurmak tehlikeli değildir? (4 PUAN)
A) Yerde yuvarlanan topu
B) Hareket eden otobüsü
C) Hızla giden treni
D) Salıncakta hızla sallanan çocuğu
SORU 4)Aşağıdakilerden hangisi yavaşlayan
harekete örnektir?(4 PUAN)
A) Kediyi kovalayan köpek
B) Havaalanından havalanan uçak
C) Arkadaşını yakalamaya çalışan çocuk
D) Yokuş yukarı çıkan otobüs
Bu ışıkların bulunma nedenini aşağıdaki
öğrencilerden hangisi doğru olarak açıklamıştır?
(4 PUAN)
C) Kuvvet hareket halindeki bir cisme
uygulanmaz.
D) Kuvvet bir cismin şeklini değiştirebilir.
8- Aşağıdaki araç ve cisimlerden hangisini
durdurmak tehlikeli değildir?
A) Yerde yuvarlanan topu
B)
Hareket eden otobüsü
C) Salıncakta hızla sallanan çocuğu D)
Hızla giden treni
9- Aşağıdakilerden hangisi kara saplanan arabayı
kardan çıkarmak için yapılması gereken
davranışlardan biri olamaz?
A) Arabayı çekmek
B) Arabayı itmek
C) Arabaya bir kuvvet uygulamak D)
Tekerleği sökmek
10- Aşağıdaki eylemlerin hangisinde kuvvetin
döndürme etkisinden yararlanılmaz?
A) Kapıyı açıp kapatırken
B)
Bilgisayar kullanırken
C) Musluğu açıp kapatırken
D) Tornavidayla vida sıkarken
SORU11)
I. Ampul bir ışık kaynağıdır.
II. Işık bir enerji türüdür.
III. Uygun aydınlatma, ışık kirliliğini önler.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?(4
PUAN)
A)Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
5- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden hızlı
hareket eder?
A) Koyun
B) Kedi C) İnsan
D)
Köpek
6- Aşağıdaki cisimlerden hangisi kuvvet
uygulandığında şekli değişip, kuvvet ortadan
kaldırıldığında eski haline döner?
A) Top
B) Sünger
C)
Tahta
D) Şişe
7- Aşağıda kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kuvvet duran bir cismi harekete
geçirebilir.
B) Kuvvet hareketli bir cismi durdurabilir.
11- Aşağıdakilerden hangisi yavaşlayan harekete
örnektir?
A) Kediyi kovalayan köpek
B) Havaalanından havalanan uçak
C) Arkadaşını yakalamaya çalışan çocuk
D) Yokuş yukarı çıkan otobüs
12- Orhan aşağıdaki hareketlerden hangisini
yaparken itme kuvveti uygular?
A) Dolabın kapısını kapatırken
B)
Buzdolabın kapağını açarken
C) Kitaplığından kitap alırken
D)
Musluğu kapatırken
13- Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kuvvetin
neden olabileceği bir etki değildir?
A) Donma
B) Durma
C)
Hareket D) Şekil değişikliği
14- Trende yolculuk yapan Ali, trene göre
hareketsiz, yol kenarındaki elektrik direğine göre
hareketlidir. Hangi seçenekte verilen hareket
örneği ile bu olay arasında benzer özellik vardır?
A) Balkondan düşen saksı
B) Aynı yöne doğru koşan Oya ve Can
C) Vapurda gidiş yönüne göre ters oturan
Emel
D) Otomobil de yolculuk yapan Ozan
15- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden hızlı
hareket eder?
A) 1 dakikada 60 m yol giden cisim
B) 2 dakikada 60 m yol giden cisim
C) 3 dakikada 90 m yol giden cisim
D) 4 dakikada 80 m yol giden cisim
16- Aşağıda, varlıklar ve bu varlıkları harekete
geçiren kuvvetler eşleştirilmiştir. Bu
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Bisiklet
- Kas
kuvveti
İlk Haline
İlk Haline
Maddeler
Döndü
Dönmedi
Lastik
X
Teneke Kutu
X
Sünger
X
Diş macunu
X
B) Yelkenli
Rüzgar kuvveti
C) Gemilerin yüzmesi
kaldırma kuvveti
D) Atılan topun yere düşmesi
Sürtünme kuvveti
7) ( ) Bir rüzgar gülünü hareket ettiren
kuvvet kas kuvvetidir.
8) ( ) Cansız varlıklar dıştan bir etki
olmadan hareket edemez.
9) ( ) Bir cisme kuvvet uygulandığında
cismin yönü değişebilir.
10) ( ) Sallanmakta olan salıncak, dönme
hareketi yapar.
1-) Birsen , çeşitli maddelere kuvvet uyguluyor. .
Daha sonra bu maddeler üzerindeki kuvveti
kaldırıyor. Gözlemlerini bir tabloda işaretliyor.
Fakat Birsen , tabloda işaretlerken bir hata
yapıyor. Bu hatayı hangi maddeyi işaretlerken
yapmıştır?
a-) Lastik
b-) Teneke Kutu
- Suyun
-
17- Aşağıdaki tümceleri bilgi yönünden
tamamlayan sözcüklerle tamamlayınız.
1) Masa, sıra gibi cisimler …………… ya da
……………… hareket ettirilebilir.
2) Tavşan, kaplumbağaya göre daha
……………………. hareket eder
3) İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler
………………………..varlıklardır.
4) Atılan herhangi bir cismin yere düşmesini
sağlayan kuvvet……… ………. kuvvetidir.
5) Kuvvetin etkisiyle şekil değiştirip, kuvvet
etkisi ortadan kalktığında eski haline dönen
maddelere …………….. …………….. denir.
18- Aşağıdaki anlatımlar doğru ise yay ayraç içine
“D” yanlış ise “Y” koyunuz.
1) ( ) Kuvvet itme ve çekme olarak
tanımlanabilir.
2) ( ) Hareket, bir cismin sabit bir
noktaya göre konumunda zamanla
değişme olmasıdır.
3) ( ) Kuvvetin şekil değişikliği yapma
etkisi yoktur.
4) ( ) Duran bir cismi hareket ettirmek
için en az sürtünme kuvvetine eşit ya
da daha büyük kuvvet uygulanması
gerekir.
5) ( ) Bir masayı zıt yönde iki kişi
çekerse cismin kuvveti hızlanır
6) ( ) Hareket halindeki bir cisme,
hareketi yönünde bir kuvvet
uygulanırsa cisim hızlanan hareket
yapar.
c-) Sünger
d-) Diş macunu
2-) Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerine göre
farklı bir hareket vardır?
a-) Direksiyonun çevrilmesi.
c-) Elmanın
ağaçtan düşmesi.
b-) Kapının anahtarla açılması.
d-) Musluğun
açılması.
7-) “Otobüs şoförü , taşıtı çalıştırmak için anahtarı
çevirdi. Gaza basarak otobüsü harekete geçirdi.
Ana caddeye çıkmak için direksiyonu çevirdi. Bir
süre gittikten sonra kırmızı ışığı görünce frene
bastı.”
Otobüs şoförü , sırasıyla hangi hareket çeşitlerini
yapmıştır?
a-) dönme – hızlanma – dönme – yavaşlama
c-) dönme – dönme – yavaşlama – hızlanma
b-) hızlanma – yavaşlama – hızlanma – sallanma
d-) yavaşlama – dönme – dönme - hızlanma
8-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-) Duran bir cismin hızı sıfırdır.
c-) Hareket
halindeki bir cismi durdurmaya çalışmak tehlikeli
olabilir.
b-) Piste inen bir uçak hızını arttırır.
d-) Hareket
halindeki bir cisme kuvvet uygulanırsa yönü değişir.
9-) Başak : Yerdeki çantayı yerden kaldırıyor.
Gökçe : Elindeki şapkayı havaya atıyor.
Kübra : Önündeki sırayı kendine doğru getiriyor.
Öğrencilerin cisimlere uyguladıkları itme ve çekme
kuvvetleri hangi seçenekte doğru yazılmıştır?
Başak
Gökçe
Kübra
a-) çekme
itme
itme
b-) itme
çekme
çekme
c-) çekme
itme
çekme
d-)
itme
itme
itme
10-) “Metin , yukarıya doğru bir top atıyor. Bu
topun hareketleri sırasıyla hangileridir?
a-) hızlanır – durur – yavaşlar
c-) yavaşlar –
durur – hızlanır
b-) durur – yavaşlar – hızlanır
d-) hızlanır –
yavaşlar – durur
11-) Hangi şekildeki aydınlatmalardan hangisi en
doğrudur?
17-) Beyda , elindeki bulaşık süngerini
sıkmaktadır. Bu olayda kuvvetin hangi etkisini
gözlemleriz?
a-) yavaşlama
b-) hızlandırma
c-)
döndürme
d-) şekil değiştirme
18-)
Şekildeki yelkenli gemi rüzgarın etkisi ile ok yönünde ilerlemekted
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?
12-) Aşağıda verilenlerden hangisinde hızlanan
hareket vardır?
a-) Durağa yaklaşan otobüsün hareketi.
c-) Uçuşa geçen uçağın hareketi.
b-) Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi.
d) Kavşağa yaklaşan otomobilin hareketi.
13-) Aşağıdaki hareket türlerinden hangisi
farklıdır?
a-) Bisikletin tekerleğinin hareketi.
c-)
Salıncakta sallanan çocuğun hareketi
b-) Vantilatör pervanesinin hareketi.
d-)
Saatteki akrep ve yelkovanının hareketi.
14-) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D ,
yanlış olanlara Y yazınız.
(……) Işık yaymadıkları halde ışık yayıyor gibi
görünen cisimlere aydınlatılmış cisimler denir.
(……) Buzlukta bekletilen su , katı hale geçerek
kaynar ve en sonunda buharlaşır.
(……) Net kütleyi bulmak için ; brüt kütleden dara
miktarını çıkarırız.
(……) Un ve bulgur ısıtıldıklarında bozunurlar.
15-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-) Bütün maddelerin hacmi vardır.
b-) Bütün maddelerin varlığını tatlarına bakarak
anlayabiliriz.
c-) Bütün maddelerin pürüzsüz yüzeyleri vardır.
d-) Bütün maddelerin rengi vardır.
16-) Yukarıdaki bilgilere göre K ve A maddelerini
suyun içindeyken en kolay nasıl birbirilerinden
ayırabiliriz?
a-) mıknatıs kullanma
b-) yüzdürme
c-)
buharlaştırma
d-) süzme
a-) Rüzgarın şiddeti artarsa ,
gemi daha yavaş hareket eder.
b-) Rüzgarın şiddeti azalırsa ,
gemi daha hızlı hareket eder.
c-) Yelken indirilirse gemi daha da hızlanır.
d-) Rüzgarın yönü değişirse , geminin yönü de
değişir.
HARUN DOLMA
Download