ADI:……………………………………………… 4.sınıf

advertisement
ADI:………………………………………………
4.sınıf- fen bilimleri –Kuvvet ve hareket
6.Tahterevalliye binen bir çocuğun hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
4- Aşağıdaki hareketli cisimlerden hangisini durdurmak tehlikeli olabilir?
A)
B)
C)
A) dönme
B) sallanma
C) aşağı-yukarı
D) hızlanma
D)
7.Aşağıdaki, varlıkların hangisinin hareketi yavaşlamaya örnek olarak verilebilir?
2.Kuvvet,itme veya çekme olarak tanımlanır.
Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir
B) Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir
C) Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir.
D) Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.
3.Aşağıdaki sporlardan hangisini yapan bir kişi
dönme hareketi yapmaz?
A) Maraton
B) Buz pateni
C) Halter
D) Yüzme
4. Aşağıdakilerden hangisi havanın uyguladığı kuvvet ile
hareket etmez?
A) Uçurtma
B) Yel değirmeni
A) Havalanmaya başlayan uçak
B) Yokuş aşağıya inen bisiklet
C) Şut çekilen futbol topu
D) Durağa yaklaşan dolmuş
8.Bebek arabasıyla yürüyüşe çıkan bir anne bebek
arabasına nasıl bir kuvvet uygulamaktadır?
A) çekme
B) itme
C) kaldırma
D) döndürme
9. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler
üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir?
A) erime
B) durma
C) hızlanma
D) itme
10.Duvara doğru şut çekilen top,duvara çarptığında hareketinde nasıl bir değişiklik olur?
C) Araba
D) Yelkenli
A) hızlanır
B) yön değiştirir
C) yavaşlar
D) durur
11.Teneffüste okul bahçesine çıkan öğrencilerde
aşağıdaki hareketlerden hangisi görülmez?
5.Emin bisikletiyle gezintiye çıkıyor. Bir müddet sonra
eve geri dönüyor. Emin yaptığı gezintide aşağıdaki
hareketler hangisini yapmamıştır?
A) hızlanma
B) sallanma
C) dönme
D) yavaşlama
A) hızlanma
B) yavaşlama
C) yön değiştirme
D) aşağı-yukarı
Download