1) Aşağıdaki tabloyu istenenlere uygun olarak doldurun. 2

advertisement
KUVVETİ TANIYALIM-1
1) Aşağıdaki tabloyu istenenlere uygun olarak doldurun.
HAREKET EDEN VARLIKLAR
Araba
HAREKET ETMEYEN VARLIKLAR
Taş
2) Aşağıdaki varlıkların hareket özellikleriyle tanımlarını eşleştiriniz.
Sallanma
Dönme
Yavaşlama
Hareket halindeki cisme, hareket
yönünde uygulanan kuvvet, cismin hızını
artırır.
Hareket halindeki cisme, harekete zıt
yönde uygulanan kuvvet cismin hızını
azaltır ya da cismi durdurur.
Bir hareketlinin sürekli aynı yönde
dönmesidir.
Hızlanma
Cisimlerin sağa-sola veya öne-arkaya
hareket etmesidir.
Yön değiştirme
Hareketli bir cismin dış etkilere maruz
kalarak yön değiştirmesidir.
3) Noktalı yerlere “hızlıdır” veya “yavaştır” sözcüklerinden uygun olanını yazalım.
a) Rüzgar, kasırgadan ………………………………
b) Tavşan, kaplumbağadan ………………………………
c) Uçak, arabadan ………………………………
ç) Timsah, köpek balığından ………………………………
d) Bisiklet, motosikletten ………………………………
4) “Duran cisimleri hareket ettirmek için veya hareket eden cisimleri durdurmak veya
yavaşlatmak için cismi iter veya çekeriz. Yaptığımız bu harekete kuvvet denir.”
Buna göre aşağıdaki durumlarda hangi tür kuvvetin uygulandığını işaretleyin.
DURUM
İTME
ÇEKME
Halat çekme oyunu oynamak
Bebek arabası sürmek
Yere tebeşirle, soldan sağa doğru çizgi çizmek
Arkadaşına frizbi atmak
Sınıfın kapısını açmak
Arkadaşını salıncakta sallamak
Ayakkabımızın bağcıklarını bağlamak
Tahtaya çivi çakmak
Topa vurmak
Yolda yürüyen kardeşini kaldırıma çıkarmak.
5) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”
yazalım.
( ) Kuvvet hareketsiz cisimlerin hareket etmemesini sağlar.
( ) Direksiyona uygulanan kuvvet arabanın tekerleklerini döndürür.
( ) Çekilen nesneler çekenden uzaklaşır.
( ) Hareketli bir cismi durdurmak için cismi, hareketi yönünde itmeliyiz.
( ) Elektrik düğmesini kapatırken uygulanan kuvvet itme kuvvetidir.
( ) Salıncaktaki çocuk dönme hareketi yapar.
( ) Kitabın raftan alınmasında çekme kuvveti uygulanır.
( ) Kuvvet cisimlerin hızını artırabilir.
( ) Uçlu kalemin ucunu çıkarmak için uyguladığımız kuvvet çekme kuvvetidir.
( ) Hareket etme, bütün canlı varlıkların ortak özelliğidir.
( ) Yokuş yukarı çıkan biri yavaşlar.
( ) Telefon tuşuna uygulanan kuvvet itme kuvvetidir.
( ) Kedi, köpekten hızlıdır.
( ) Kuvvet, cisimlerin şeklini, yönünü değiştirir.
( ) Havaya atılan top yere düşerken hızlanır.
( ) Kediyi gören köpeğin hareketi yön değiştirme hareketidir.
( ) Cansız varlıklar dışarıdan bir etki olmadan hareket edebilirler.
( ) Dünyanın hareketi sallanma hareketidir.
( ) Kuvvet cisimleri durdurmaz.
( ) Şemsiyeyi kapatırken çekme kuvveti uygularız.
( ) Hareket halindeki cisimlere harekete ters yönde uygulanan kuvvet cismi
durdurur.
KUVVETİ TANIYALIM-2
1) Aşağıdaki çerçeve içindeki yazıyı 10 defa okuyunuz.
HAREKETLİ CİSİMLERİN SEBEP OLACAĞI TEHLİKELİ DURUMLAR
Çevremizdeki gördüğümüz hareketli varlıklar bazen tehlikeli durumlar oluşmasına
neden olabilir. zn
Örneğin;
Okul koridorunda koşan bir öğrenci durmakta olan bir öğrenciye çarptığında
ciddi yaralanmalar,
Sürücülerin arabanın kontrolünü kaybetmesi sonucunda can veya mal kaybı,
Çığ, sel, toprak kayması gibi durumlarda ciddi hasarlar,
Salıncakta sallanan bir kişinin önünden geçildiğinde yaralanmalara meydana
gelebilir.
Aynı zamanda hareketli cisimleri bazen durdurmak, yavaşlatmaya çalışmak veya
hareketine engel olmak oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
Örneğin;
Otobüs şoförünün tehlikeli bir durum karşısında otobüsü durdurmak için aniden
frene basması,
Buzda kayan aracı durdurmak için kişilerin aracı tutmaya çalışması,
vb.
Çalışan vantilatörün pervanesine veya mikserin hızla dönen parçasına el sürülmesi
2) Aşağıda verilen kelimeleri bulmaca bulalım. Kelimeleri bulduktan sonra açıkta kalan harfleri sırayla
yazarak şifreye dolduralım.
SALLANMA
HAREKET
KUVVET
S
A
Ğ
A
Ç
L
K
A
DÖNME
YAVAŞ
HIZLI
A
H
I
Z
L
I
U
R
YÖN
ÇEKME
İTME
L
K
E
S
İ
L
V
M
L
E
Y
Ö
N
M
V
İ
A
H
A
R
E
K
E
T
N
E
V
L
İ
D
T
M
M
İ
A
Ç
E
K
M
E
A
R
Ş
D
Ö
N
M
E
ŞİFRE:
Download