KUVVET HAREKET TEST 1. Elif, yukarıdaki tabloda numaralan

advertisement
KUVVET HAREKET TEST
A. Top hareket halindeyken hızlanma
sının sebebi nedir?
B. Kuvvetin bir cisim hareketinde ne
gibi etkileri olabilir?
C. Topun kaleye gidiş hızı nedir?
D. Hareket halindeki topu durdurmak
için ne yapmak gerekir?
6. Aşağıdakilerden hangisinde itme kuvveti
uygulanmaz?
A. Dolabın çekmecesini açma
B. Bebek arabasını ileriye hareket
ettirme
C. Cep telefonun tuşlarına basma
D. Buzdolabının kapağını kapama
1.
2.
Elif, yukarıdaki tabloda numaralandırılmış olayları
hareket türlerine göre işaretlemiştir.
Tabloya göre, hangi olayın hareket türü yanlış
işaretlenmiştir?
A. I
B. II
C. III
D.
IV
I. Dünya'nın dönmesi
II. Yüksekten bırakılan top
III. Saat göstergesi
IV. Pistten havalanan uçak
Yukarıda verilenlerden hangileri, hızlanan
hareket yapar?
A. I, II
B. II, III
C. II, IV
D. III, IV
3.
Bazı esnek olmayan cisimlere kuvvet uygulandığında
çatlayıp, kırılabilir.
Aşağıdaki cisimlerden hangisi, buna örnek
verilemez?
A. cam
B . fındık
C. ceviz
D. top
4. Kırmızı ışıkta duran bir otomobil, yeşil ışık yanınca
harekete geçti. Bir süre yol aldıktan sonra hızını
düşürerek sağa döndü.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki hareket türlerinden
hangilerine örnek bulunur?
I. Hızlanma
II. Yavaşlama
III. Yön değiştirme
A. yalnız l
B. I, II
C. II, III
D. I, II, III
5. Ali, hareket hâlindeki topun kaleye vurulduğunda
hızının ve yönünün değiştiğini, kalecinin tutmasıyla topun
hareketinin durduğunu gözlemliyor.
Ali'nin yaptığı gözlem ile ilgili, aşağıdaki sorulardan
hangisi cevaplanamaz?
7. Hakan, buzdolabının kapağını açıyor (I). Kahvaltı
için yumurta alıp (II) tabağa koyuyor ve
buzdolabının kapağını kapatıyor. (III)
Hakan, yukarıdaki numaralandırılmış olaylarda
hangi kuvvetleri uygulamıştır?
A. çekme
çekme
itme
B. itme
çekme
itme
C. çekme
itme
itme
D. itme
çekme
çekme
Cisim
hareketli ise
Cisim
hareketsiz ise
Durumlar
Yönü
değişebilir
Harekete
başlayabilir
Durabilir
Yavaşlayabilir
X
X
X
X
8. Yukarıdaki tabloda hareketli ve hareketsiz
cisimlere
kuvvet
uygulandığında
olabilecek
durumlar gösterilmiştir.
Tabloya
göre,
aşağıdakilerden
hangisi
söylenemez?
A. Cisim hareketli ise yavaşlayabilir.
B. Cisim hareketsiz ise yön değiştirebilir.
C. Cisim hareketli ise durabilir.
D. Cisim hareketsiz ise harekete başlayabilir.
9. Aşağıdakilerden hangisi
değildir?
kuvvetin etkilerinden
A. Duran cisimleri harekete başlatabilir.
B. Hareketli cisimlerin hızlarını değiştirebilir.
C. Cisimlerin kütlesini artırabilir
D. Cisimlerin şeklini değiştirebilir.
C) Öğrenci de elektrik direği de hareketlidir.
D) Öğrenci de elektrik diğeri de hareketsizdir.
10.
15.
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden
biri
A)
B)
C)
D)
değildir?
Hareketli
Bir cismin
Bir cismin
Bir cismin
16.Duran
bir
bir cismi durdurmak.
sıcaklığını arttırmak.
yönünü değiştirmek.
şeklini değiştirmek.
cismi
harekete
geçiren,
hareket
halindeki bir cismi durduran, cisimlerin hızında ve
seklinde değişikliğe neden olan etkiye……………. denir.
Cümlesindeki
Dönme
Hızlanma
Sallanma
Yavaşlama
?
Yukarıdaki kavram haritasında ? işaretli yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. sıkma
B. Vurma
C. yön değiştirme D. bükme
11. I. Hareketli cismin hızının artması için cisim hareket
yönünde itilmelidir.
II. Hareketli cismin hızının azalması için cisim
harekete ters yönde itilmelidir.
III. Hareketli cismin durdurulması için cisme hareket
yönünde kuvvet uygulanmalıdır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A. yalnız I
B. II , III
C. I , III
D. I, II , III
12. I. Oyun hamuru
II. Boş konserve kutusu
III. Şişirilmiş otomobil lastiği
IV. Sünger
13.
B. II, III
C. III, IV
18. •
•
Vurma
• Germe
Sıkma
• Bükme
kaç tanesi cisimlerde sekti değişikliği
meydana getirir?
A)1
II.
B)2
C) 3
D) 4
Duran bir cismi harekete geçirmek.
Hareket halindeki bir cismi durdurmak.
III. Hareketli
bir
cismin
yönünü
değiştirmek.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
kuvvetin
cisimler
üzerindeki
etkilerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III
D. II, IV
Hareket halindeki arabada yolculuk yapan
öğrencinin kaldırımdaki elektrik direğine göre hareket
durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Elektrik direği öğrenciye göre hareketlidir.
B) Öğrenci elektrik direğine göre hareketlidir.
D) Hız
Bir kuvvet uygulandığında yukarıdaki etkilerin
diğerlerinden farklıdır?
14.
C) Kuvvet
ortadan kaldırılırsa ne olur?
A) Cisim yavaşlar B) Cisim hızlanır
C) Cisim durur
D) Değişiklik olmaz
19. I.
Saatin yelkovanının hareketi
Yere düşen silginin hareketi
Yukarı çıkan asansörün hareketi
Düz yolda giden bir arabanın hareketi
B) İtme
17. Hareket halindeki bir cisme etki eden kuvvet
Aşağıdakilerden hangisinin hareket özelliği
A)
B)
C)
D)
aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Hareket
Yukarıdaki maddelerden hangilerine çekiçle
vurulursa cismin şekli kalıcı olarak
değişebilir?
A. I ,II
boşluğa
20.
Hareket halindeki bir cismin hızını artırmak
İçin aşağıdakiler den hangisi yapılmalıdır?
A) Cisme hareketi yönünde bir kuvvet
uygulanmalıdır.
B) Cismin hareketine zıt yönde bir kuvvet
uygulanmalıdır.
C) Cismi hareket ettiren kuvvet kaldırılmalıdır.
D) Cismi hareket ettiren kuvvet azaltıl
malıdır.
Download