UNIT 1 Mustafa Kemal________________, bulunan kolordunun

advertisement
UNIT 1
_____________________ Mustafa Kemal________________, bulunan kolordunun harekât dairesi başkanlığına atandı.
___________________________ Sofya Ataşemiliterliğine atanarak İstanbul’dan uzaklaştırıldı.
____________________cephelerindeki başarılı savunması ile ________________iç bölgelere doğru ilerlemesine izin
vermedi.__________________ yükseldi.
____________________teşkilatçılık, ateş altındaki birlikleri idare etme, otorite kurma ve yokluklar içinde savaş sürdürme
konularında __________________________buldu.
Akademiden ________________________rütbesiyle mezun oldu.
Alman Generali Falkenhayn ile anlaşmazlığa düştü.Falkenhayn, __________________üzerine bir karşı taarruza geçilmesini
istiyordu.Mustafa Kemal ise ___________________ve denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde bulundurarak böyle bir
hareketin ___________________düşünüyordu.Mustafa Kemal bu yöndeki görüşü ve önerilerinin kabul edilmemesi üzerine
görevinden istifa ederek İstanbul’a döndü.
Aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu ___________________bir direniş cephesi oluşturmak için ___________________
______________ gitmişlerdi.
Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.
Berlin Antlaşması:Rusya: Avusturya: İngiltere: Fransa:
Bir kurmay subay kesinlikle yabancı dil bilmelidir.
Çanakkale Cephesi’ndeki görevini başarıyla tamamlayan ve tuğgenerallik rütbesi alan Mustafa Kemal de 16. Kolordu Komutanı
olarak Kafkas Cephesi’nde görevlendirildi.
Ege Denizi ve Akdeniz ________________ kontrolü altında olduğu için Osmanlı Devleti _______________ _________________
ulaşamıyordu.
Falkenhayn’ın yerine, Liman Von Sanders’in atanmasından sonra görevini yeniden kabul etti.
İngiltere ve Fransa da İstanbul’u alarak ___________________ve müttefikleri _____________________donanmalarını
Çanakkale Boğazı önlerine göndermişlerdi.
İstanbul’da __________________ karşıtları tarafından büyük bir isyan çıkarıldı.
İtalya, Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için _______________ ve _______________işgal etti._________________ antlaşması
imzalandı.
İtilaf Kuvvetleri _______________ almış , __________________doğru büyük bir saldırıya geçmişlerdi.Mustafa Kemal bu saldırı
karşısında birliklerini ________________ kadar geri çekti. Burada kuvvetlerini yeniden düzenledi ve Halep’in kuzeyinde
düşmanı yenilgiye uğrattı.
Kafkas Cephesi’nde kazandığı başarılarla ____________________ve güneye doğru ilerleyerek _________________engelledi.
Mustafa Kemal ___________________ akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden etkilenmiştir.
Mustafa Kemal ___________________ Cephesi’nde bulunduğu sırada Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.
Mustafa Kemal _____________________________için yabancı dil öğrenmeye önem vermiştir.
Mustafa Kemal askerî lise öğrenimini ___________________ şehrinde tamamladı.
Mustafa Kemal Balkan Savaşındaki durumu değiştirmek için hemen harekete geçti. Ancak önerilerini üstlerine kabul ettiremedi.
Mustafa Kemal Harbiye Nezaretinde bir göreve tayin edildi.
Mustafa Kemal, _________________
___________________ tamamladı.
Mustafa Kemal, __________________ 1915 yılı başlarında Tekirdağ’a atandı.
Mustafa Kemal, ___________________________sonra _____________________________başladı.
Mustafa Kemal, Harp Akademisinden 1905 yılında _________________________ yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Mustafa Kemal, Trablusgarp’a vardıktan sonra yerli ______________kabilelerini _____________________harekete geçirdi.
Mustafa Kemal’e ___________________ Kahraman unvanı Çanakkale Savaşlarındaki başarıları nedeniyle verilmiştir.
Mustafa Kemal’in kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olduğu eğitim kurumu
Mustafa Kemal’in Ömer Naci, Ali Fuat gibi arkadaşlarıyla gizlice el yazması bir dergi çıkardıkları okul
Mustafa Kemal’in şiirle ilgilenmeye ve tarih bilincini kazanmaya başladığı okul
Mustafa’nın 1887 yılında başladığı yeni öğretim metotlarını uygulayan ve Batı tarzında modern eğitim veren okul
Mustafa’nın babası Ali Rıza Efendi’nin kararı çıkmasına rağmen annesi Zübeyde Hanım’ın ısrarlar sonucu bağladığı okul
Mustafa’nın yarıda bıraktığı sivil ortaokul
Mustafa’ya bir öğretmeni tarafından Kemal adının verildiği okul
Ordunun siyasetten uzak durması yönündeki önerisini kabul ettiremeyince, ___________________ ayrıldı.
Osmanlı Devleti, borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı:
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sürerken daha önce __________________bırakmak zorunda kaldığı
___________________________
yeniden
almak için harekete geçti.
Rusya,
_________________üzerinden,
___________________________________istila
etti.
Selânik ve Manastır, ________________________olmalarıyla Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkilemiştir.
Selânik’teki Kurmay Heyetine tayin edildi.
Uşi antlaşması ile ____________________İtalya’ya verilir, _______________geçici olarak bu devlete bırakılır.
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.
UNIT 1 SINAV
1881’de Duyunu Umumiye kuruldu.
Kudüs’ü
albay oldu
kurmay
Altın kılıç ödülü
kurmay yüzbaşı(1905)
Anafartalar
Mahalle Mektebi
anlaşmazlığa düştüğü dönemin yöneticileri tarafından (1913)
Mahalle Mektebi
Arap
Manastır
başarılı olamayacağını
Manastır Askerî İdadisi
Batı medeniyetine açık
Meşrutiyet (1909)
Berlin Antlaşması:Rusya:
Avusturya:
İngiltere:
Fransa:
Binbaşılığa
Oniki Ada da
Bingazi, Derne ve Tobruk
Oniki Ada’yı
Conkbayırı Savaşı
Ordunun siyasetten uzak durması
Çanakkale’yi
Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
denizden
Rusların bölgeye yerleşmelerine
ErzurumMuşBitlisVanErzincanTrabzon
Rusya’ya yardım ulaştırmak için
Fransızca öğrendi
Selânik Askerî Rüştiyesi
Gelibolu’da
Selânik Mülkiye Rüştiyesi
gizlice
Selânik Mülkiye Rüştiyesine
gönüllü, genç Osmanlı subayları
Stajını (1907)
Halep’e
Suriye’ye
Harp Akademisi
Şam’da (1907)
Harp Okulu
Şemsi Efendi İlkokulu
ısrarlı çabaları sonucunda
Şemsi Efendi İlkokulundan
İngilizler
teşkilatlandırarak
İngilizlerin Araplarla işbirliği yaptıklarını
Trablusgarp Savaşında
İngilizlerle birleşmelerini
Trablusgarp Savaşından sonra
İtalyan
Trablusgarp ve Bingazi
İtalyanların
Trablusgarp’a
İttihat ve Terakki Cemiyetinden
Trablusgarp’a
Kafkas
Türkçülük
Kafkasya
Uşi (1912)
kendisini geliştirme imkânı
yabancı düşünürlerin kitaplarını okuyarak dünyada olan gelişmeleri yakından izleyebilmek
Download