TEKLİF - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

advertisement
T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
GÜNLÜDÜR
06/07/2017
ESKİŞEHİR
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/ 1510
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için
gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı
yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 10/07/2017 saat 16.30’a
kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
S.No.
Miktarı
Malın/Hizmetin Cinsi
1
3 KG
SODYUM FOSFAT MONOBAZİK
2
6 ADET
SODYUM FOSFAT DİBAZİK
3
5 ADET
PARAFORMALDEHYDE(P6148) 1KG
4
4 ADET
LAMOTRİGİNE (L3791) 50MG
5
1 ADET
6
1 ADET
7
1 KUTU
PHENOBARBİTAL(P1636)100GR
FLEUROSANS MOUNTİNG MEDİUM (F4680)
25ML
MİKROTOM BICAĞI (N35)
8
10 KUTU
LAM FROST RENKLİ(C981040)
9
10 KUTU
LAMEL 24X60 (C981040)
10
10 ADET
POZİTİF ŞARJLI SÜPER FROST LAM (J1800AMNZ)
11
2 ADET
HİDROFOBİK KALEM (S2002)
12
2 KUTU
PARAFİLM
13
5 KUTU
ELDİVEN NİTRİL(S)
14
5 KUTU
ELDİVEN NİTRİL(M)
15
5 KUTU
ELDİVEN NİTRİL(L)
16
2 KİT
17
100 ADET
18
500 ADET
19
1 KUTU
20
5 ADET
21
10 ADET
BRAİN STAİN İMAGİNG KİT
PH KAĞIDI PH 0-14-İNDİKATÖR ŞERİTİ
İNDİKATÖR MCOLORHAST (109235)
EPPENDORF TÜPÜ KİLİT KAPAKLI STERİL
SERTİFİKALI 2ML (E1420-5100)
SANTRİFÜJ TÜPÜ KONİK TABANLI VİDA
KAPAKLI 50 ML STERİL DNA&RNA FREE
(E1250-0500)
TÜP STANDI TÜP HACMİ:2&5 ML TÜP
KAPASİTESİ,50 DELİK (LB.IS.092.01.00)
RAT- MOUSE PERFÜZYON SETİ.
22
1 ADET
Ali KANBER
Satınalma Şube Müdürü
Birim Fiyatı
Toplam Tutar
KDV Oranı
RAT-MOUSE MİKROCERREHİ SETİ
NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR
(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)
NOTLAR 2017/11A229 kod nolu proje için, teklifler 10/07/2017 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi
Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir.
Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.
Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..
MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK,
ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.
KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03
Teknik Bilgi için:Tıp Fakültesi Anatomi Bölümünden Prof.Dr.Emel ULUPINAR 0 2222393750/ 4436
............................................................................................................................. .........................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma
Şubesihttp:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TEKNİK ŞARTNAME
1. SODYUM FOSFAT MONOBAZİK
Teknik Özellikleri:
Orijinal ambalajında olmalıdır.
IVD ve CE belgeli olmalıdır
Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
İhale öncesi data sheet teslim edilmelidir.
2. SODYUM FOSFAT DİBAZİK
Teknik Özellikleri:
Orijinal ambalajında olmalıdır.
IVD ve CE belgeli olmalıdır
Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
İhale öncesi data sheet teslim edilmelidir.
3. PARAFORMALDEHYDE(P6148) 1KG
Teknik Özellikleri:
Orijinal ambalajında olmalıdır.
IVD ve CE belgeli olmalıdır
Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
İhale öncesi data sheet teslim edilmelidir.
4. LAMOTRİGİNE (L3791) 50MG
Teknik Özellikleri:
İhale öncesi data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. PHENOBARBİTAL(P1636)100GR
Teknik Özellikleri:
İhale öncesi data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. FLEUROSANS MOUNTİNG MEDİUM (F4680) 25ML
Teknik Özellikleri:
İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.7. MİKROTOM BICAĞI (N35)
Teknik Özellikleri:
İhale öncesinde numune getirilmelidir.
8. LAM FROST RENKLİ(C981040)
Teknik Özellikleri:
İhale öncesinde numune getirilmelidir.
9. LAMEL 24X60 (C981040)
Teknik Özellikleri:
1 kutuda 100 adet 24x60 mm lamel olmalıdır.
Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli, lameller birbirine yapışık olmamalıdır.
Lameller renksiz, tonsuz ve esneyebilir olmalıdır.
10. POZİTİF ŞARJLI SÜPER FROST LAM (J1800AMNZ)
Teknik Özellikleri:
. 1 kutuda 72 adet pozitif şarjlı, Frost, Plus lam bulunmalıdır.
. İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.
. IVDve CE belgeli olmalıdır.
.Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar
değerlendirmeye
alınmayacaktır.
. İhale öncesi numune getirilecek. Numune getirmeyen firmalar değerlendirmeye
alınmayacaktır
11. HİDROFOBİK KALEM (S2002)
Teknik Özellikleri:
Lam yüzeyine sürüldükten bir sn sonra kurumalıdır.
Sıvıların lam yüzeyinden çıkmasını önlediği test edilecek olumlu sonuçlanması halinde onay
verilecektir.
12. PARAFİLM
Teknik Özellikleri:
Orjinal ambalajında olmalı ve ihale öncesi numune gösterilmelidir.
13. ELDİVEN NİTRİL (S)
Teknik Özellikleri:
İhale öncesi numune gösterilmelidir.
14. ELDİVEN NİTRİL(M)
Teknik Özellikleri:
İhale öncesinde numune getirilmelidir.
15. ELDİVEN NİTRİL(L)
Teknik Özellikleri:
İhale öncesinde numune getirilmelidir.
16. BRAİN STAİN İMAGİNG KİT
Teknik Özellikleri:
Orijinal ambalajında olmalıdır.
tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.
İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
17. PH KAĞIDI PH 0-14-İNDİKATÖR ŞERİTİ İNDİKATÖR MCOLORHAST (109235)
Teknik Özellikleri:
İhale öncesinde numune getirilmelidir.
18. EPPENDORF TÜPÜ KİLİT KAPAKLI STERİL SERTİFİKALI 2ML (E1420-5100)
Teknik Özellikleri:
İhale öncesi numune gösterilmelidir.
19. SANTRİFÜJ TÜPÜ KONİK TABANLI VİDA KAPAKLI 50 ML STERİL DNA&RNA
FREE(E1250-0500)
Teknik Özellikleri:
İhale öncesinde numune getirilmelidir.
20. TÜP STANDI TÜP HACMİ:2&5 ML TÜP KAPASİTESİ,50 DELİK (LB.IS.092.01.00)
Teknik Özellikleri:
İhale öncesi numune gösterilmelidir.
21. RAT- MOUSE PERFÜZYON SETİ
Teknik Özellikleri:
Birimimizde mevcut perfüzyon pompası kanallarına uyumlu olmalıdır.
Hortumları silikon olmalıdır.(EADİNG LONGER PRECİSİON PUMP.CO.LTD.
MODEL:LEAD15-24 SERİAL:16040046)ile uyumlu olmalıdır.
22. RAT-MOUSE MİKROCERREHİ SETİ
Teknik Özellikleri:
İhale öncesi numunelerini getirmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Proje Yürütücüsü
Prof.Dr.Emel ULUPINAR
Download