20150038 - SN. YETKİLİ

advertisement
Evrak Tarih ve Sayısı: 17/04/2015-7512
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü
Sayı : B.11.2.DDY.5.03.85.03-934.99/
Konu: 20150038 no’lu dosya hk.
17 / 04 / 2015
Sn. Yetkili;
Şirketimizde 30.04.2015 tarih ve saat 14:00’da ihalesi yapılacak olan 20150038 dosya ve
2015/36803 ihale kayıt no’lu 2 kalem, Monoblok Tekerlek Gövdesi (Yolcu Vagonu için, Y32
Boji için) alımına ilişkin ihale, “ihale kısmi teklife açıldığından ve söz konusu ihaleye EKAP
üzerinden kısmi teklife açık olarak devam edilebilmesi için EKAP üzerinde İhale Kayıtlarında
kısmi teklife açılması yönünde değişiklik yapılması gerektiğinden, ancak, EKAP üzerinden İhale
Kayıtlarında değişiklik yapılamadığından ihale iptal edilmiştir. Söz konusu iş için tekrar ihaleye
çıkılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Nasuh GÖZDAŞ
Dış Tic. Şb. Md.
Kadri BAYDU
Satınalma Dai. Bşk.
Mevcut Elektronik İmzalar
NASUH GÖZDAŞ (Dış Ticaret Şube Müdürlüğü - Dış Ticaret Şube Müdürü) 17/04/2015 11:32
KADRİ BAYDU (Satınalma Dairesi Başkanlığı - Satınalma Dairesi Başkanı) 17/04/2015 12:53
TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.
Milli Egemenlik Cad. No:131, 54100 Adapazarı / SAKARYA
Tel: 0 264 275 16 60 (10 Hat) Fax: 0 264 275 16 79
[email protected] www.tuvasas.com.tr
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Download