ULUSLARARASI TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU

advertisement
ULUSLARARASI TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON
KİMDİR?
AMAÇ ve FAALİYET
ALANLARI NELERDİR?
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi
alanında Arz, Talep, Danışmanlık ve Proje sahipleri ile tek bir çatı
altında ortak istişare ile hareket edebilen,
Uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği
entegrasyonunu tamamlayarak, Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, Dünya’da
38 ülkede teşkilatlanmış, 12 ülkede satış pazarlama ofisleri ile her
geçen gün hızla büyüyen,
Üreticisini ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE
PAZAR SONRA ÜRETİM ’ anlayışına geçiren,
Ulusal/Uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör
temsilcilerine, dünya çiftçisine, üreticisine, iş adamına, sivil
toplum kuruluşlarına, kooperatiflerine, işletmelerine ve yerel
yönetimlerine,
İhracattan ithalata, Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımlardan, Türk
özel sektörünün dış yatırımlarına,
Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren
tedarikçilerine yönelik yatırımlar, uluslararası pazarlama, pazar
araştırması, eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleriyle alanında
tek ve en büyük uluslararası sivil toplum kuruluşudur…
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Misyonu
Tarımsal üretimde verim, gıda sektöründe kalite artışı için modern
teknolojinin ve kaliteli üretim materyallerinin kullanımının
yaygınlaştırılması, Sektör temsilcilerinin uluslararası yeni pazarlara ulaştırılması
adına çalışan, toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini
yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan
sürdürülebilir yollarla karşılayabilen, Biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, Verimliliği artıran tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla,
uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici - tüketici
/ arz - talep dengesini gözeten, modern, güvenilir, insan odaklı bir
işbirliği kuruluşudur.
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Vizyonu
Ulusal/ Uluslararası alanda tarım, gıda çevre ve enerji sektörüne
yönelik kamu-kurum, kuruluş, sivil toplum, özel sektör ve
üniversitelerle işbirliği ile küresel arenada ekonomik ve siyasi
gelişmelere yön verebilecek, Makroekonomik istikrarı yakalamış, küresel rekabet gücüne, lider
girişimcilere ve markalara sahip, yüksek teknoloji üretebilen,
yenilikçi, dünya ticaretinde önemli pay sahibi alanında dünyanın
önemli yatırım, finans ve AR-GE merkezlerinden biri olan çağdaş
standartları uygulayan, Çiftçinin, üreticinin, sektör temsilcilerinin ve sektör çalışanlarımızın
gelir seviyesini ve refahının yükselmesinde, sürdürülebilir bir
kalkınmayı esas alarak, sektörün serbest piyasa koşullarında, ulusal
ve uluslararası pazar ortamında rekabet edebilirliğini sağlayacak
bir ülke olmasına katkıda bulunmaktır.
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Amaç ve Faaliyetleri
• TARIMKON’ un ana amaç ve faaliyetleri işletmelerimiz,
firmalarımız, birliklerimiz, kooperatif ve derneklerimizin
üretim ve tedariklerindeki girdilerini minimum çıktılarını ise
maksimum seviyeye taşımalarına yardımcı olmak,
• Tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında hizmet
veren tüm sektör temsilcilerinin hibe, teşvik, destek projelerini
yapmak, uygulamak ve danışmanlık desteği vermek, • Ulusal ve uluslararası yeni pazara ulaşmalarına yardımcı olmak,
• İhracat istihbaratı toplamak,
• Üreticimizin ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE
PAZAR SONRA ÜRETİM ’anlayışına geçebilmelerine rehberlik
etmek,
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Amaç ve Faaliyetleri
• Ulusal ve uluslararası sektörel rakipleri inceleyerek stratejileri,
fiyat politikaları, kampanyaları, promosyonları, mesajları ve
ürünleri hakkında sektör temsilcilerine bilgi toplamak,
• Uluslararası pazara ulaşmak isteyen sektör temsilcilerimiz için
pazar araştırması, ürün tanıtımı, ticari toplantılar organize
ederek, uluslararası tedarikçi/alıcılarla bir araya getirmek,
Network oluşturmak,
• Uluslararası yeni pazara ulaşmak isteyen sektör temsilcilerimiz
için hedeflenen ülkeler de rehberlik ve garantörlük sistemleri
geliştirmek,
• Uluslararası pazarda gümrük, lojistik, hukuki, sosyal, kültürel ve
politik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek,
• … başta olmak üzere öncelikle üyelerimiz ile birlikte tarım ve
gıda sektörünün geliştirilmesine, markalaşmasına, ihracatının
artırılmasına, sektörün sorun ve çözüm önerilerine yönelik
çalışmalar yürütmektir. ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON
TEŞKİLATLANMA YAPISI
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON Yönetim Kurulu Genel Şeması
Genel Bşk.
Danışmanları
Yönetim
Kurulu
Disiplin
Kurulu
TAGOK
Bilim Kurulu
İstişare
Kurulu
Sektörler
Kurulu
Genel
Müdürlük
Genel
Koordinatör
Danışma
Kurulu
İş Konseyleri
Yurt Dışı
Temsilcilikler
Yurt İçi
Temsilcilikler
Denetim
Kurulu
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON Yönetim Kurulu Detay Şeması
Genel Başkan
Genel
Bşk. Yrd.
Genel
Bşk. Yrd.
Genel
Bşk. Yrd.
Genel
Bşk. Yrd.
Genel
Bşk. Yrd.
Genel
Bşk. Yrd.
Genel
Bşk. Yrd.
Genel
Bşk. Yrd.
Tarım
Hayvancılık
Gıda
Mekanizasyon
Teknoloji
Teşkilatlanma
Eğitim
Organizasyon
Belgelendirme
Danışmanlık
Proje
Ar-Ge
TAGOK
Yurt İçi
Temsilcileri
Yurt Dışı
Temsilcileri
Bölge
Başkanlıkları
Bölge
Başkanlıkları
Genel Md.
Yrd.
Genel Md.
Yrd.
Genel Koor.
Yrd.
Genel Koor.
Yrd.
İl
Başkanlıkları
Ülke
Temsilcileri
Sektörler
Kurulu
Pazarlama
Lobicilik
Yatırımlar
İlçe
Temsilcilikleri
Genel
Koordinatör
Genel Müdür
Pazar
Araştırma
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
(TAGOK) Tarım ve Gıda Ortak İşbirliği Kurulu Şeması
“TAGOK GENEL SEKRETERLİĞİ”
GENEL SEKRETER
Genel Sek.
Yrd. Tarım
Komisyonu
Genel Sek.
Yrd. Gıda
Komisyonu
Genel Sek. Yrd.
Yan Sanayi
Komisyonu
Genel Sek. Yrd.
Ar-Ge ve İş
Geliştirme
İş Konseyleri
İş Konseyleri
İş Konseyleri
Belgelendirme
ve Ar-Ge
Firmalar,
İşletmeler
Firmalar,
İşletmeler
Firmalar,
İşletmeler
Expertiz
Kontrol
Uzmanları
Genel Sek. Yrd.
Yurt İçi ve Dışı
Sosyal İşler
Ofisler
Komisyonu
Uluslararası
Pazarlama
Gümrük
Müşavirliği
Garantör
Kuruluş
(Bankacılık)
Sigortalama
Eğitim ve
Tanıtım
Dış Ticaret
Uzmanları
Basın ve
Halkla
İlişkiler
İnsan
Kaynakları
İdari ve Mali
İşler
Hukuk
Müşavirliği
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON’UN
Satış ve Pazarlama Ofisleri
Satış/Pazarlama Ofisleri (Uluslararası)
BALKANLAR
AVRUPA
AFRİKA
ORTA ASYA
ORTA DOĞU
K. AMERİKA
G. AMERİKA
Bosna - Hersek
Fransa
Cubiti - Fildişi - Angola
Azerbaycan - Kazakistan - Özbekistan - Rusya
B.A.E.
A.B.D. / Florida
Arjantin
2016 son çeyreği İtibari ile Temsilciliğimiz Olan Ülkeler
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Afganistan, Rusya, Gürcistan,
Kırgızistan, İran, B.A.E., Ukrayna, Bosna-Hersek, Almanya, Fransa,
Bulgaristan, Mısır, Sudan, Somali, Kenya, Tanzanya, Kongo, Orta
Afrika, Kamerun, Nijerya, Benin, Burkina - Faso, Fildişi, Mali, Senegal,
Moritanya, Cezayir, Fas, Gana, Gambia, Arjantin, A.B.D.
Satış/Pazarlama Ofisleri (Türkiye)
Ankara (Genel Merkez), İstanbul, İzmir, Adana, Trabzon, Elazığ,
Erzurum, Ağrı, Van, Şanlıurfa
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON
Faaliyet Alanları Balkanlar,
Orta Doğu, Avrasya ve Afrika
Olarak Belirlemiştir.
Neden Bu Ülkeler Hedeflenmiştir?
Türkiye’nin jeopolitik konumu bakımından 4 saatlik uçak
mesafesinde bulunan 40-45 ülke; Ortadoğu, Afrika, Balkanlar,
Kafkaslar, Rusya ve Orta Asya’yı kapsayan ülkeler öncelikli olarak
hedef seçilmiştir. Bu söz konusu ülkelerin büyük çoğunluğu tarım ve
gıda ithalatçısı konumundadır. Bu öncelikli hedefte bulunan 40-45
ülkenin yıllık tarım ve gıda ithalatı 450 Milyar doların üzerindedir.
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON
Temsilciliklerimizin Amaç ve
Görevleri
Ulusal/uluslararası arenada yürüttüğümüz projelerimizde kalite,
sürdürülebilirlik ve farkındalığımızı artırabilmek için, dünya
genelinde sektör temsilcilerinin, kurum ve kuruluşların öneri,
görüş ve katkılarını içeren ortak işbirliği protokolleri imzalanmış,
daha iyisi için çalışmalarına devam etmektedir.
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Ulusal ve Uluslararası Pazarlamada Temsilciliklerimizin
Amaç ve Görevleri
Bölge Başkanları
• Bir kıtanın ve/ veya ülkenin coğrafi yapısına göre genel merkez tarafından belirlenmiş kendi bölgesi içinde bulunan tüm ÜLKE,
İL ve/veya İLÇE temsilcilikleri arasında bütünlüğünü koordine eder,
• Genel Merkezden kendisine doğrudan gelen talimatları sorumluğu içindeki temsilciliklere ulaşmasını ve sonuçlanması adına
takibini üstlenir,
• Bölge Koordinatörlüğü kendisine bağlı ÜLKE, İL ve/veya İLÇE temsilciliklerinden gelen TALEP, ARZ, PROJE ve DANIŞMANLIK
taleplerini Genel Merkez’e iletir,
• TARIMKON’ un kurumsal yapısın korunması ve güçlenmesi yönünde çalışmalar yapar ve kendisine bağlı ÜLKE, İL ve/veya İLÇE
temsilciliklerin kurumsal yapıya isteyerek veya istemeden bir zarar gelmesi adına gerekli önlemleri alır…
• Bölge Başkanları, Genel Koordinatörlüğe karşı sorumludur…
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Ulusal ve Uluslararası Pazarlamada Temsilciliklerimizin
Amaç ve Görevleri
Ülke Temsilciliği
• Ülke temsilcilerimiz bulundukları ülke ile ülkemiz sektörü arasında köprü vazifesini yürütür. Ülke temsilcilerimiz bulundukları
ülkelerde sektöre yönelik BİLGİ, ARZ ve TALEP toplar, söz konu BİLGİ, ARZ ve TALEP’ leri Bölge Başkanlığına iletir. Bölge
Başkanı kendilerine ulaşan bilgileri Genel Koordinatörlüğe yazılı olarak ulaştırır.
• Ülke temsilcimiz söz konusu iki ülke arasında sektörel ekonominin gelişmesine yönelik çalışmalar yürütülür.
• Ülke temsilcimiz söz konusu iki ülke arasında ülkemiz lehine ekonomik, sosyal ve kültürel lobicilik faaliyetleri yürütür.
• Bulundukları ülkelerde bulunan İŞ ADAMLARINI ülkemizde bulunan İŞ ADAMLARIMIZLA/ İŞLETMELERİMİZLE bir araya
getirebilecek B2B / B2C iş görüşmeleri organize eder. Ülkemizden temsilcisi olduğu ülkeye iş gezisi planlandığında o ülke İŞ
ADAMLARINI aynı amaçlar doğrultusunda organize eder,
• Ülkemizde bulunan üye İşletmelerimizin, iş adamlarımızın bulundukları ülkelerdeki işlerini takip etmeye yardımcı olur,
ziyaretlerinde onlara eşlik eder, bulundukları ülkelerde bürokratik, Network ve iletişim konularında yardımcı olmaya çalışır,
• Genel Merkezden talep edilen pazar araştırması yapar, pazar araştırması yapmak için Genel Merkezden görevlendirilen
uzmanlara yardımcı olur,
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Ulusal ve Uluslararası Pazarlamada Temsilciliklerimizin
Amaç ve Görevleri
İl Temsilciliği
• İl Temsilcisi/ Başkanı; Konfederasyonumuzun tüzüğü ve faaliyetlerini yürüten temel unsurlarındandır. TARIMKON’ un amaç ve
faaliyetlerini bölgesindeki, üreticilere, işletmelere, çiftçilere, sektör temsilcilerine aktarmakla görevlidir
• Konfederasyonumuzun amaç ve faaliyetlerimizin müsaade ettiği ölçüde İl temsilcisi/başkanı olduğu İL de çiftçi, üretici,
işletmeci, iş adamı, yerel yönetimler, vakıf, sendika, birlik ve odaların Tarım ve Gıda sektörüne yönelik, ARZ, TALEP, EĞİTİM,
PROJE ve DANIŞMANLIK hizmeti üretir ve bu alanda talep oluşturmaya çalışır,
• Üretilen talepleri bölge başkanına iletir, talebin uygulamaya geçmesi halinde, proje ekibine saha da yardımcı olur.
• İL temsilcisi/başkanı, bölgesinde bulunan ve uluslararası pazara ulaşmak isteyen işletmelerimizin, üreticilerimizin taleplerini
toplar ve bölge başkanına yönlendirir.
• İl Temsilcisi; Temsilcisi olduğu ilin resmi ilçe sayısının dan bir fazlasını teşkilatlandırmış ise İL BAŞKANI olarak unvan alır…
• İl temsilcilerimiz Bölge Başkanına karşı sorumludur…
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Ulusal ve Uluslararası Pazarlamada Temsilciliklerimizin
Amaç ve Görevleri
İlçe Temsilciliği
• İlçe Temsilcisi/ Başkanı; Konfederasyonumuzun tüzüğü ve faaliyetlerini yürüten temel unsurlarındandır. TARIMKON’ un amaç
ve faaliyetlerini bölgesindeki, üreticilere, işletmelere, çiftçilere, sektör temsilcilerine aktarmakla görevlidir…
• Konfederasyonumuzun amaç ve faaliyetlerimizin müsaade ettiği ölçüde İlçe temsilcisi/başkanı olduğu İLÇE de çiftçi, üretici,
işletmeci, iş adamı, yerel yönetimler, vakıf, sendika, birlik ve odaların Tarım ve Gıda sektörüne yönelik, ARZ, TALEP, EĞİTİM,
PROJE ve DANIŞMANLIK hizmeti üretir ve bu alanda talep oluşturmaya çalışır,
• Üretilen talepleri İL TEMSİLCİSİNE/BAŞKANINA iletir, talebin uygulamaya geçmesi halinde, proje ekibine saha da yardımcı
olur.
• İLÇE temsilcisi/başkanı, bölgesinde bulunan ve uluslararası pazara ulaşmak isteyen işletmelerimizin, üreticilerimizin
taleplerini toplar ve İL TEMSİLCİSİNE/BAŞKANINA yönlendirir.
• İlçe Temsilcisi; Temsilcisi olduğu ilçede en az 3 İLÇE KOORDİNATÖRÜ görevlendirerek teşkilata kazandır, yada en az 5 işletme
üye olarak kaydedebilirse, İLÇE BAŞKANI olarak unvan alır… İLÇE KOORDİNATÖRÜ, İLÇE BAŞKANINA yardımcı olarak çalışır…
• İlçe temsilcilerimiz İL TEMSİLCİSİNE/BAŞKANINA karşı sorumludur…
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Uluslararası
Tarım ve Gıda Konfederasyonu
Ulusal ve Uluslararası
Bölge, Ülke, İl ve İlçe Yapılanmasını
www.tarimkon.org
Web Sitemizden Takip Edebilirsiniz.
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON
Çalışma Alanları
• Hibe, Destek, Teşvik Proje Çalışmaları
• Eğitim ve Danışmanlık Çalışmaları
• Sertifika ve Belgelendirme Çalışmaları
• Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları
• Yatırım Fizibiliteleri Çalışmaları
• Saha ve Yatırım Stratejileri Geliştirme Çalışmaları
• Yetişmiş Uzman ve İnsan Kaynakları Çalışmaları
• Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Çalışmaları
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON
Başlıca Çalışma Alanları
EĞİTİM
TARIMKON, bünyesinde bulunan ve uluslararası pazarlama yapan
veya yapmak isteyen, üreten veya üretmek isteyen her üyesine,
çiftçiye, işletmelere, firmalara eğitim programları düzenlemektedir.
Bu eğitim programları yönetim kurulu kararı ile basılı, görsel ve
sosyal medya üzerinden duyurular yapılmaktadır.
Düzenlenen Eğitim Programlarımızdan Bazıları…
a. Proje döngüsü yönetimi ve girişimcilik eğitimi;
b. Uluslararası pazarlama (Dış Ticaret, Gümrükleme)
c. Ulusal ve uluslararası pazarlama
d. Pazarlama ve marka yönetimi uzmanlık eğitimi
e. Dijital pazarlama ve iletişim uzmanlık eğitimi
f. Tarım ve gıda alanında mesleki eğitimler
g. Daha birçok alanda ihtiyaca göre belirlenen eğitim programları
düzenlenmektedir…
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
BELGELENDİRME / SERTİFİKALANDIRMA
• TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere hizmet veren yan
sanayi kuruluşlarının uzmanlık alanı içinde üyelerimizin ve
sektör temsilcilerinin ihtiyaç duyduğu ve/veya talep doğan
alanlarda eğitime bağlı olarak sertifika eğitim programları
düzenlemektedir.
• Bu sertifikalar gerek Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu
yetkisinde olan, gerekse ulusal yâda uluslararası yetkilendirilmiş
sertifika kuruluşlarından temin edilmesi konusunda çalışmalar
yürütmektedir.
• Yine tarım, gıda, çevre ve enerji uzmanlık alanı içinde üyelerimizin
ve sektör temsilcilerinin üretim, ulusal/uluslararası pazarlama,
paketleme, ulaşım, dolaşım, lisans, ruhsat, fizibilite, ÇED,
ulusal/uluslararası standartisyon gibi ihtiyaç duyduğunuz
belgelendirmeleriniz konusunda danışmanlık vermektedir.
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
DANIŞMANLIK
• Sektöre alternatif finansman danışmanlığı,
(Hibe, Teşvik, Destek, Kredi)
• Yatırım stratejileri danışmanlığı, • Sosyal etki değerlendirmeleri çalışmaları danışmanlığı
• İşgücü piyasası analizleri çalışması danışmanlığı,
• Sektörel rekabet analizleri çalışması danışmanlığı
• Yatırım fizibiliteleri çalışması danışmanlığı
• İnsan kaynakları danışmanlığı
• Uluslararası pazar aştırmaları danışmanlığı,
• … başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanda uzmanlarımızla
sektör temsilcilerimizin emrindeyiz…
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
PROJE ve PROJELENDİRME
• TARIMKON, “Teşvik ve Yatırım Koordinasyon
Merkezi” sistemini yürürlüğe koymuştur.
• Teşvik ve Yatırım Koordinasyon Merkezin Amacı
• Üyelerimizin ve işletmelerimizin / üreticilerimizin uygulamadaki
ulusal ve uluslararası destek, teşvik, hibe gibi yardımlarından ve
alternatif finansman tekniklerinden, hızlı, etkin ve zamanında
faydalanmalarını sağlamaktır.
• Bir çok hibe, destek ve teşvik veren ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşların uyguladığı programları takip edip, sektör
temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda kendileri için
proje hizmeti vermekteyiz…
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Ulusal / Uluslararası Pazarlama
TARIMKON, ülkemiz tarım ve gıda sektörünün, sektör temsilcilerinin
uluslararası yeni pazarlara ulaşabilmesine yardımcı olabilmek kuruluş
amaçlarının başında gelmektedir.
Bu amaca ulaşabilmek, işletmelerimizi yeni uluslararası pazarlar da
tutundurabilmek, ülkemiz sektörünün dünya tarım ve gıda ticaret
hacminden hak ettiği payı ve yeri alabilmesi için çalışmaktadır.
TARIMKON, «SEN, YETER Kİ ÜRET» sloganıyla üyelerine ulusal ve
uluslararası arenada yeni satış / pazarlama kanalları kurmaktadır.
TARIMKON’ un Ortadoğu, Balkanlar, Avrasya ve Afrika başta olmak
üzere onlarca ülkede, ülke temsilcilikleri mevcuttur. Bu ülke temsilcileri
bulundukları ülkelerde ARZ / TALEP üretmektedir… Ürettikleri bu ARZ
TALEBİ genel merkezimize yönlendirmektedir.
Genel Merkezimize değerlendirilen bu ARZ ve TALEPLER üye
işletmelerimizle paylaşılmaktadır.
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
• TARIMKON, üreticilerimiz, işletmecilerimiz ve / veya üretmek isteyen
herkes için tüm ulusal ve uluslararası hibe, destek ve teşvikleri takip
edip, yine sizlerden gelen/gelecek talepler doğrultusunda ihtiyacınıza
göre projelerinizi hazırlamaktadır. Hazırlanan projelerinizi sizin için
takip edip, dilerseniz uygulamasında da sizlere yardımcı olmaya
hazır uzman ekiplerimiz emrinizdedir.
• Bu aşamalarda yine üretici için TARIMKON, tüm bürokratik ve
hukuksal sorunlarınızın çözümünde de yanınızda olmaya devam
edecektir.
• Size düşen sadece ihtiyacınızı belirlemek...
• Gerisini TARIMKON’ a bırakmaktır, • Siz, Yeter ki Üretin, üretmeye devam edin... • TARIMKON; Üreten ve üretmek isteyen herkesin dostu, yardımcısı
olmaya devam edecektir...
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Uluslararası Pazarlama
Ülke Temsicilerimizin Dış Pazara Girişte
Başlıca Çalışma Prensibi
TARIMKON, Sektör temsilcilerinin uluslararası yeni pazarlara
ulaşabilmesinde bölge ve ülke temsilcilerimiz üyelerimiz için
aşağıda gördüğünüz seçenekler doğrultusunda hizmet vermeye
devam etmektedir.
***Uluslararası yeni pazara ulaşmak isteyen üyemiz için hazırlanan
Pazar Araştırması Raporunun sonucuna göre belirlenen en faydalı
seçenek üzerinden çalışmalar devam ettirilmektedir.
Dış Pazara Girişte Başlıca Seçenekler
İç Pazarda Üretim
Dolaylı İhracat
İhracat Acentaları, Tüccarlar,
Yeniden Pazarlamacı Firmalar
Dış Ticaret Şirketleri
İhracat Yönetim Şirketleri
İhracat Konsorsiyumları
Dış Pazarda Üretim
Doğrudan İhracat
Satış Temsilcileri
Distribütörler (Bayiler)
Acentalar
Son Kullanıcılar
İthalatçılar ve Toptancılar
Perakendeciler
Dış Satış Bürosu/Şirketi
Elektronik Ticaret
Fason Üretim
Lisansla Üretim
Montaj
Ortak Yatırım
İşletmelenin %100
Kendi Sermayesi İle
Yatırım
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Uluslararası Pazarda Rekabet Edebilme Gücüne Ulaşabilmek
Adına Üyelerimiz / İşletmelerimiz ve Üreticilerimiz İçin Takip
Ettiğimiz Destek Programlarımız…
• Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
1. Yurt dışı Pazar Araştırması Desteği
2. E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
3. Pazara Giriş Desteği
a. Rapor Desteği
b. Danışmanlık Desteği
• Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
• Yurt dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
1. Bireysel Katılım
2. Milli Katılım
• Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
• Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
1. Yurt dışında açılan birimlerin (ofis, depo, mağaza, showroom, reyon),
kira giderleri
2. Yurt dışı tanıtım giderleri
3. Yurt dışı marka tescil giderleri
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
NEDEN TARIM VE GIDA?
NEDEN ULUSLARARASI
PAZARLAMA?
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
İnsanoğlu; her ne kadar gelişmiş, zengin, medeni ve ileri teknoloji
sahibi bir ülke olursa olunsun, en nihayetinde temel ihtiyaçları
aynıdır.
BESLENME VE BARINMA !!!
En Temelde Ülke Politikaları:
Bilime ve modern teknolojilere dayalı olarak; toplumun sağlıklı
beslenmesini, gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte
karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal
yarara dönüştürebilen, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan
sürdürülebilir, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayiinin de
katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir ülke
hedeflemektedir.
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Neden Tarım ve Gıda?
• Gıda ve gıda üretimine hammadde tedarik eden tarımsal faaliyetlerden
vazgeçmek, gerekli hassasiyeti göstermemek bir ülke için ileride
ULUSAL GÜVENLİK SORUNU haline dönüşebilir.
• Tarım ve gıda vazgeçilemez bir sektördür… Tarım; insanoğlunun
ilk mesleği olduğu gibi, yine son mesleği olacaktır.»
• Dünyada henüz tam adı konmamış olsa da ama herkes tarafından
bilinen bir gerçek olan gıda krizi, aslında tarım üretebilen her ülke
için bir kalkınma fırsatına dönüşebilir…
• Bir ülke tarım ve gıda sektöründeki potansiyelini, bilgi ve tecrübesini,
jeopolitik konumunu, etrafındaki ülkelerden başlayarak, tarım ve gıda
ithalatçısı olduğunu düşündüğü ülkelerde pazarlama faaliyetlerini
güçlendirerek, dünya ticaret hacminden hak ettiği paya en etkin, en
kolay ve en ucuz yoldan ulaşabilir…
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
Neden Tarım ve Gıda?
• Geçmiş tecrübeler, tarımın stratejik önemini bir kez daha gözler
önüne sermiştir. Halihazırda gıda fiyatlarındaki yükseliş, 2007/08
krizine benzerliği nedeniyle piyasalarda tedirginlik yaratmaktadır.
Bu durum, küresel piyasaların yakın takibini zorunlu kılmaktadır.
• Kısa vadede özellikle bu fiyat artışlarından güç alacak spekülatif
hareketlere karşı önlemler alınmalıdır.
• Bununla birlikte, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyara
ulaşacağı ve bu nüfusun doyurulabilmesi için gıda üretiminin
yaklaşık %70 arttırılması gerektiği öngörülmektedir.
• Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerdeki büyüyen orta sınıf da gıda
harcamalarını arttırmaktadır. Bu nedenlerle uzun vadede, gıda
ürünlerine olan talep artışı kaçınılmaz olacağından tarımsal üretim
ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılması
tüm dünya ülkelerinin öncelikli gündemindedir.
• Hiçbir Dünya ülkesi, imkanları dâhilde gıda ve gıda üretimine
hammadde tedarik eden tarımsal faaliyetlerden vazgeçemez, aksine
her ne kadar gelişmiş, zengin, medeni ve ileri teknolojiye sahip
olursa olsun… Her daim tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmak,
destek vermek, teşvik etmek, yatırımcı bulmak, yeni pazarlar aramak
zorundadır.
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
İhracat Bir Firma İçin Önemli, Stratejik Bir Karardır.
Geçmiş tecrübeler, tarımın stratejik önemini bir kez daha gözler önüne
sermiştir. Halihazırda gıda fiyatlarındaki yükseliş, 2007/08 krizine
benzerliği nedeniyle piyasalarda tedirginlik yaratmaktadır. Bu durum,
küresel piyasaların yakın takibini zorunlu kılmaktadır.
Neden İhracat Yapmalıyız?
• Satış ve Karlarını Artırmak,
• Dünya Pazarlarından Pay Almak,
• İç Pazara Olan Bağımlılığı Azaltmak,
• Pazar Dalgalanmalarını Dengede Tutmak,
• Fazla Üretim Kapasitesini Satmak,
• Rekabet Gücünü Artırmak,
• İstihdam Yaratmak,
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON
10 Yıllık Hedef!
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
TARIMKON
10 Yıllık Hedef!
• Bu amaçlar doğrultusunda hareket eden TARIMKON önündeki 10 yıl
içinde; 41 ülkede satış ve pazarlama ofisi kurmak,
• Bu 41 ülkedeki satış ve pazarlama ofislerinde ve yurt içindeki
ofislerde en az 2.000 uluslararası pazarlama uzmanı yetiştirmek,
• Bu 41 ülkede tarım ve gıda sektörüne yönelik pazar araştırmasın
tamamlanmasını sağlamak, TARIMKON üyesi olan en az 3.000
firmayı uluslararası yeni pazarlara ulaştırmak,
• Ofislerimiz olan ülkelerde, ülke ve kurum imajımızı artırmak, tarım ve
gıda sektörünün üretiminde verim kalite artışı ve kalitede süreklilik
sağlamak,
• TARIMKON aracılıyla uluslararası pazara ulaşan işletmelerimizin
pazarda tutunmasını sağlayacak faaliyetlerin sürekliliğini temin
etmek,
• TARIMKON’un uluslararası pazarlama hedefinde bulunan ülkeler
arasından her yıl en az 10 ülke ile B2B, B2C, Çoklu iş görüşmeleri
heyet organizasyonları yürütmek,
• TARIMKON’un ulusal ve Uluslararası Teşkilatı ve İşbirliği içinde
olduğu Kurum/Kuruluş ve İşletmeleri kapsayan «ULUSLARARASI
HUBUBAT BORSASI» kurmak, kurdurmak,
ULUSLARARASI
TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU
• TARIMKON’ un teşkilatlandığı ve teşkilatlanmak üzere kendisine
hedef aldığı ülkelerde sektörel lobicilik ve ihracat istihbaratı sistemi
kurmak,
• Ortak akıl ve istişare ile hareket etmeyi kendisine misyon edinmiş,
uluslararası camiada kabul görmüş bir sivil toplum kuruluşu olarak
dünya genelinde yürütülen büyük projelerde yer almak,
Bu faaliyetler çerçevesinde söz konusu olan hedef ülkelerin dünya tarım
ve gıda ticaret hacmi içerisinden, ülkemizin,
• 1. Yıl: %0,5
• 6. Yıl: %3
• 4. Yıl: %2
• 9. Yıl: %6
• 2. Yıl: %1
• 3. Yıl: %1.5
• 5. Yıl: %2,5
• 7. Yıl: %4
• 8. Yıl: %5
• 10. Yıl: %7
TARIMKOM faaliyetleri vesilesi ile daha fazla pay sahibi olabilmesine
yardımcı olmak,
• Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu’muzun amaç, misyon
ve vizyonu paylaşan tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan
sanayi alanında bizimle beraber çalışmak isteyen her gerçek ve
tüzel kişi ile çalışmaktan onur duyacağımızı saygılarımızla tarafınıza
bildiririz.
ULUSLARARASI TARIM VE GIDA
KONFEDERASYONU
TEŞEKKÜR EDERİZ.
İletişim Bilgilerimiz
Adres: Koza Sokak 53/4-6-7 GOP Çankaya / Ankara / Türkiye
Telefon: +90 850 304 0 845
Telefon: +90 850 304 0 TGK
GSM: +90 553 641 22 98
E-mail: [email protected]
www.tarimkon.org
Download