temmuz ayında odamız kütüphanesine gelen yayınlar: 2015

advertisement
SIRA
TEMMUZ AYINDA ODAMIZ KÜTÜPHANESİNE GELEN YAYINLAR: 2015
YAYININ ADI
YAZAR ADI/KURUM ADI
YIL
1
Dış Ticaret Mevzuatı
Türk Dış Ticaret Vakfı
2015
2
Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Sektör
Raporu 2013
Ekonomik Rapor 2015
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
2015
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
2015
Konya Sanayi Odası
2014
5
Verimli Topraklardan, Sanayi Merkezine
Konya Sanayi Tarihi
Rakamlarla Kocaeli 2014
Kocaeli Ticaret Odası
2015
6
Yapı Kataloğu 2015
Yapı-Endüstri Merkezi A.Ş.
2015
7
The EFQM Framework For Risk
Management: Driving Excellence in Risk
Management
İzmir’in Son On Yıllık Sanayi Görünümü
EFQM
2005
Ege Bölgesi Sanayi Odası
2014
Okul Kuran Okuldan Sanayici Fabrikasına
Mithatpaşalılar
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi Müdürlüğü
Samsun Ticaret Borsası
2015
Alışveriş Merkezlerinde Çalışma
Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi
Sonuç Raporu
EROSKOP “Sürdürülebilir Rekabetçilik İçin
Temiz Üretim”
Ajan X İkinci Dünya Savaşında Hitler
Almanya’sının Türkiye Politikası
Bitmeyen Sevda Bir Ömrü Dolu Dolu
Yaşamak… 90 Yıllık Başarı Hikayesi
Selçuk Yaşar
Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018:
Gençlik Çalışma Grubu Raporu
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler
1950-2014
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve
Eylem Planı
Türkiye’nin Medikal Turizm Açısından
Değerlendirilmesi ve Politika Önerileri
Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör
Raporu 2014
Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Sektör
Raporu 2014
Adana Markasının Öyküleri
Batı Yöntemleriyle Batılılaşma Örnek Olay:
Offset
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
2013
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
2014
Yüksel Pazarkaya
2014
Selçuk Yaşar
2015
T.C. Kalkınma Bakanlığı
2015
T.C. Kalkınma Bakanlığı
2015
T.C. Kalkınma Bakanlığı
2015
Aysel Binler
2015
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
2015
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
2015
Adana Ticaret Odası
Dr. M. Vecdi Gönül
2015
2015
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2015
23
24
25
26
Afrika Yol Haritası: Bir Kıtanın Stratejik
Analizi
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu iş
Sözleşmesi Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4587 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi: Kabul
Edilen Değişiklik Önergeleri, Diğer
Kanunlarla Yapılan Değişiklik Gerekçeleri
ve 19 Ekim 2005 Tarihli Anayasa
Mahkemesi Kararı İle Birlikte
Doç. Dr. Sait Yılmaz
2015
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu
2015
2015
2015
Download