haloxyfob-methyl ester, quızalofob-ethyl, fluazıfob-p-butyl

advertisement
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZİRAİ İLAÇ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- İlacın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmiş ruhsatı
bulunacaktır.
2- İlaç, fiziksel ve kimyevi özellikleri bakımından ruhsatına uygun özelliklerde
olacaktır. İlacın teslimatında İşletme teknik personelince yapılacak ön muayenesinde tereddüt
oluşması halinde satın alınan ilacın kabulünden önce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
bağlı laboratuvarlarda kimyasal ve fiziksel analizi yaptırılacaktır.
3- Tahlili yaptırılacak olan numune miktarı ve tahlil ücreti İlgili Firmaya ait olacaktır.
4- İlaç teslimi idarece belirtilen yerlere firma tarafından yapılacaktır. Nakliye ve indirme
firmaya ait olacaktır.
İLACIN AMBALAJ ÖZELLİKLERİ
A- Mubayaa edilecek olan ilaçlar, nakle dayanıklı, ilacın özelliklerini bozmayacak,
ilaçtan etkilenmeyecek, akıntı ve sızıntı yapmayacak, Bakanlıkça tescil edilmiş torba, teneke
kutu veya karton koliler içinde olacaktır.
B- Her ambalaj kabı üzerinde; Türkçe yazılmış, dış tesirlerden etkilenmeyecek, yazıları
okunaklı, örnek etiketine uygun “etiket” bulunacaktır. Etiket üzerinde, aşağıdaki hususlar açık
ve net bir şekilde yazılı olarak belirtilecektir.
a- İlacın ticari adı,
b- İlacın kullanım süresi, ruhsat tarihi ve numarası,
c- Ay ve yıl olarak ilacın imal tarihi, (İlaç, 01 Ağustos 2016 tarihinden itibaren imal
edilmiş olacaktır.)
d- İmalatçı firmanın adı ve adresi,
e- İlacın etkili madde adı,
f- İlacın brüt ve net miktarı,
g- İlacın etkinliğini gösteren uluslararası normlara uygun ikaz notu,
h- İlacın antidotu,
I- Depolama şartları açık ve net olarak yazılacaktır.
j- İlacın hangi yabancı otlara, zararlılara veya fungisitlere karşı etkili olduğu,
k- İlacın kullanım dozu,
l- Diğer ilaçlarla karışabilirlik durumu belirtilecektir.
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bakır TAŞÇILAR
Bitki Üretim Şefi
Ahmet KARAKEÇE
İşletme Müdürü
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards