yılın 8 - Mersin Katolik Kilisesi

advertisement
YILIN 20. PAZAR GÜNÜ - C
GİRİŞ İLAHİSİ
Ey Allh’ım, koruycumuz olan
sen, bak ve gör Mesih’inin
yüzünü. Senin mabedinde bir
gün geçirmek bin günden iyidir.
(Mezm. 84,10-11).
DUA
Seni
sevenlere, gözle
görülmeyen nimetler bağışlayan
Allah’ımız, sana yalvarıyoruz:
içimizde öyle bir kalp yarat ki,
her yerde ve her şeyden çok seni
severek, bize vaadedilen ve
arzuladığımızdan daha üstün olan mirasa erişelim. Bunu,
seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen
hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden
dileriz.
C. Amin.
PEYGAMBER
YEREMYA’NIN
KİTABINDAN
SÖZLER
Babil krallığı, 588 senesinde, Yeruşalem kentini
kuşatmıştı. Yahudiye kralı Sidkiya, Babil kralının
egemenliğini kabul edeceğine yemin etmişti. Ama
ordusu isyan edip, bu yemine karşı geldi. Yeminin
tutulmamasının
doğru
olmadığını
söyleyen
peygamber Yeremya tutuklanıp hapse atılmış ve
habeşli bir subay tarafından kurtarılmıştı.
Yeruşalem kentinin kuşatıldığı sıralarda, Yeremya’yı
zindana atmış olan Başkanlar, kral Sidkiya’a şöyle dediler:
"Bu adam ölüm cezasına çarptırılmalı, çünkü söylediği bu
sözlerle kentte kalan askerlerin ve halkın cesaretini kırıyor.
Bu adam halkın yararını değil, yıkımını arıyor." Kral
Sidkiya, "O sizin elinizde" diye yanıtladı, "Kral size engel
olacak durumda değil." Böylece Yeremya'yı alıp muhafız
avlusundaki kralın oğlu Malkiya'nın sarnıcına halatlarla
sarkıta sarkıta attılar. Sarnıçta su yoktu, yalnız çamur
vardı. Yeremya da çamura battı. Sarayda görevli Kûşlu
Eved-Melek Yeremya'nın sarnıca atıldığını duydu. Kral
Benyamin Kapısı'nda otururken, Eved-Melek saraydan
çıkıp krala gitti ve ona şöyle dedi: "Efendim kral, bu
adamlar Peygamber Yeremya'ya kötülük ettiler. Onu
sarnıca attılar, orada açlıktan ölecek. Çünkü kentte de
ekmek kalmadı." Bunun üzerine kral Kûşlu Eved-Melek'e,
"Buradan yanına otuz adam al, Peygamber Yeremya'yı
ölmeden önce sarnıçtan çekip çıkarın" diye buyruk verdi.
(Yeremya 38, 4-10).
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
MEZMUR
(40, 1-3.17)
Rabbim, sana güvendim, benden yardımını
esirgeme.
Rab'bi sabırla bekledim;
Bana yönelip yakarışımı duydu.
Ölüm çukurundan,
Balçıktan çıkardı beni.
Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, kaymayayım diye.
Ağzıma yeni bir ezgi,
Tanrımız'a bir övgü ilahisi koydu.
Çokları görüp korkacak ve Rab'be güvenecekler.
Bense mazlum ve yoksulum,
Düşün beni, ya Rab.
Yardımcım ve kurtarıcım sensin,
Geç kalma, ey Tanrım!
AZİZ PAVLUS’UN İBRANİLERE
MEKTUBUNDAN SÖZLER
Mesih İsa bizim gücümüzdür.
Kardeşlerim, bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar
kalabalığı olduğuna göre, biz de her yükü ve bizi kolayca
kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan
yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü, imanımızın öncüsü ve
tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç
uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve
Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Yorulup cesaretinizi
yitirmemek için günahkârların bunca karşı koymasına
katlanmış Olan'ı düşünün. Günaha karşı verdiğiniz
mücadelede henüz kanınızı akıtana dek dayanmak zorunda
kalmış değilsiniz.
(İbran 12,1-4)
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır
ALLELUYA! ALLELUYA!
Mesih İsa şöyle diyor: “Koyunlarım sesimi işitirler. Ben
onları tanrım, onlar da benim arkamdan gelirler”. (Yh. 10,27).
ALLELUYA!
AZİZ LUKA TARAFINDAN YAZILAN MESİH
İSA’NIN İNCİL’İNDEN SÖZLER
İmanımız yüzünden aramızda ayrılıklar doğabilir.
Mesih İsa öğrencilerine şöyle dedi: «Ben dünyaya ateş
yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden
alevlenmiş olsaydı! Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu
vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum!
Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz?
Size hayır diyorum, ben ayrılık getirmeye geldim. Bundan
böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki
bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı,
anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine
karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır.»
(Lk. 12, 49-53).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Harikulade bir değişimin meydana geldiği bu kutsal ayinde
sunduğumuz adaklarımızı kabul et, Rabbim. Bize
verdiklerini sana sunmakla, senin kalbimizde yaşadığını
duyabilelim. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden
dileriz.
C. Amin
KOMÜNYON
Allah’ta merhamet ve sonsuz kurtuluş vardır. (Mez. 130,7)
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Allah’ım bu Efkaristiya ayini sayesinde, Kurtarıcımız
Mesih İsa’ya olan bağımızı kuvvetlendir. Bu dünyada ona
benzemek ve cennette onun yüce haşmetini paylaşabilmek
için sana yalvarıyoruz. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın
adına senden dileriz.
C. Amin.
Download