yılın 8 - Mersin Katolik Kilisesi

advertisement
YILIN 11. PAZAR GÜNÜ - C
GİRİŞ İLAHİSİ
Dinle beni, Rabbim, sana
sesleniyorum.
Koruyucum
olan Sen, beni yalnız bırakma,
benden
uzaklaşma.
Ey
Allah’ım kurtarıcım sensin
(Mezm. 27,7.9).
DUA
Ümidimiz ve kurtuluşumuz
olan Yüce Allah, dileklerimizi
dinle ve kabul et. Emirlerine uyarak, düşüncelerimiz,
sözlerimiz ve tüm yaşantımızla hoşnutluğunu kazanabilmemiz
için bizlerden yardımını esirgeme. Bunu, seninle ve Kutsal
Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz
Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.
SAMUEL’İN İKİNCİ KİTABINDAN SÖZLER
Pişmanlık duyması üzerine, Allah Davud’u bağışlar.
Davud’un işlediği günahtan sonra, peygamber Natan gelip onu
buldu ve ona: “İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, 'Ben seni İsrail'e
kral olarak meshettim ve Saul'un elinden kurtardım. Sana
efendinin evini verdim, İsrail ve Yahuda halkını da sana
verdim. Bu az gelseydi, sana daha neler neler verirdim!
Öyleyse neden Rab'bin gözünde kötü olanı yaparak, onun
sözünü küçümsedin? Hititli Uriya'yı kılıçla öldürdün. Karısını
da kendine eş olarak aldın. Bundan böyle, kılıç senin soyundan
sonsuza dek eksik olmayacak, çünkü beni küçümsedin”. Davut,
“Rab'be karşı günah işledim” dedi. Natan, “Rab günahını
bağışladı, ölmeyeceksin” diye karşılık verdi. (2. Sam.12,7-10.13).
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır
MEZMUR
(32, 1-2.5.7.11)
Rabbim, günahlarımızı affet
Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana.
Ne mutlu Rab'bin kötülüklerini saymadığı,
Ruhunda hile bulunmayan insana.
Günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim.
"Rab'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,
Günahımı, suçumu bağışladın.
Sığınağım sensin,
Beni sıkıntıdan korur,
Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.
Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız Rab olsun,
Onunla coşun;
Ey yüreği temiz olanlar, hepiniz sevinç çığlıkları atın!
AZİZ PAVLUS’UN GALATYALILARA
MEKTUBUNDAN SÖZLER
İnsan Kutsal Yasa’ya uymakla değil, Mesih İsa’ya olan
imanı sayesinde kurtulur.
Kardeşlerim, kişinin, Kutsal Yasa'nın gereklerini yapmakla
değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için
biz de, Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla
aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse
Yasa'nın gereklerini yapmakla aklanmaz. Çünkü ben, Tanrı için
yaşamak üzere Yasa'nın aracılığıyla Yasa karşısında öldüm.
Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum,
Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni
seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı Oğluna imanla
sürdürüyorum. Tanrı'nın lütfunu geçersiz saymış değilim.
Çünkü aklanma Yasa aracılığıyla kazanılabilseydi, o zaman
Mesih boş yere ölmüş olurdu.
(Gal. 2,16.19-21)
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır
ALLELUYA! ALLELUYA!
Allah, bizi sevdi ve Oğlunu, günahlarımızın affını sağlayan kurban
olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. (1. Yh 4,10)
ALLELUYA!
AZİZ LUKA TARAFINDAN YAZILAN MESİH İSA’NIN
İNCİL’İNDEN SÖZLER
Günahlarımızın affını sağlayan, ancak gerçek sevgidir.
Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine
gidip sofraya oturdu. O sırada, kentte günahkâr olarak tanınan
bir kadın, İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince
kaymaktaşından bir kap içinde hoş kokulu yağ getirdi. İsa'nın
arkasında, ayaklarının dibinde durup ağlayarak, gözyaşlarıyla
O'nun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi,
öptü ve yağı üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi
bunu görünce kendi kendine, «Bu adam peygamber olsaydı,
kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu,
günahkâr biri olduğunu anlardı» dedi.
O zaman İsa söz alıp ona, «Simun» dedi, «sana bir
söyleyeceğim var.» O da, «Buyur, öğretmenim» dedi. «İki
kişinin bir alacaklıya borcu varmış. Biri beş yüz, öbürü de elli
dinar
borçluymuş.
Borçlarını
ödeyecek
durumda
olmadıklarından, alacaklı her ikisinin de borcunu bağışlamış.
Buna göre, hangisi onu daha çok sevecek?»
Simun, «Sanırım, kendisine daha çok bağışlanan» diye cevap
verdi. İsa ona, «Doğru söyledin» dedi. Sonra kadına dönerek
Simun'a şunları söyledi: «Bu kadını görüyor musun? Ben senin
evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise
ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. Sen beni
öpmedin, ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp
duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin, ama bu kadın
ayaklarıma hoş kokulu bir yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu
söyleyeyim, kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok
sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az
bağışlanan, az sever.» Sonra kadına, «Günahların bağışlandı»
dedi.
İsa'yla birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, «Günahları
bile bağışlayan bu adam kim?» şeklinde konuşmaya başladılar.
İsa ise kadına, «İmanın seni kurtardı, esenlikle git» dedi.
Bundan kısa bir süre sonra İsa, on iki öğrencisiyle birlikte köy
kent dolaşmaya başladı. Tanrı'nın Egemenliğini duyurup
müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulmuş olan
bazı kadınlar, içinden yedi cin çıkmış olan Mecdelli denilen
Meryem, Hirodes'in kâhyası Kuza'nın karısı Yohana, Suzana ve
daha birçokları İsa'yla birlikte dolaşıyordu. Bunlar, kendi
olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.
(Lk. 7,36-8,3).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Allah’ım, sunduğumuz bu adaklar sayesinde dünyevi hayatımızı
güçlendiriyor, manevi hayatımıza da yüceltiyorsun. Dualarımızı
dinle; hem vücudumuzun, hem ruhumuzun yeni bir güç
kazanmasını sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden
dileriz.
C. Amin.
KOMÜNYON
Rab’den bir şey diledim, onu çok arzu ettim: Rabbin yüceliğini
görüp, hayatımın tüm günlerini Rabbin evinde yaşayayım.
(Mez. 27,4)
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Kurtarıcımız Mesih İsa, katıldığımız bu kutsal sofra, seninle
birliğimizi belirtmektedir. Bu sofra, her zaman, Kilisenin
birliğini gerçekleştirsin. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına
senden dileriz.
C. Amin.
Download