tanrı kimdir?

advertisement
Daniel 12:3
TANRI KİMDİR?
Çok güzel bir soru. Bu soruya farklı yanıtlar bir yeri vardır. Bazı insanlar "Tanrı
yoktur" derler. Bu soruya vereceğiniz cevap, diğer insanların nerede ve sonsuzluğu
harcayacak nasıl tedavi belirler. Tanrı'nın kim olduğu konusunda inancımız da biz
Allah'a ibadet olmadığını belirlemek veya kendimizi ibadet edecektir. Tanrı'nın aşk
varsa o zaman biz insanları seveceksiniz. Biz bu dünyada üç büyük dinin var.
Birbirlerine zıt, bu nedenle tüm gerçek olamaz!
Anlatayım;
Hıristiyanlık "Tanrı insan için öldü" diyor.
İslam "Bu adam Allah için ölmeli," diyor.
Hinduizm "Tanrı onu kafanızda olmak getirenlerin budur" diyor.
Hıristiyanlık "Tanrı insan yapımı o" diyor.
İslam = kendini ibadet
Hinduizm = kendini ibadet
Hıristiyanlık = Tanrı'nın lütfu
Kendi ibadet Tanrı zaten sizin için ne yaptığını Allah için yapmaya çalışıyor!
Grace Tanrı kendiniz için yapamayacağınız şey sizin için yapıyor!
Lütfuyla kendinizi inanç değil tarafından kaydedilir. Efesliler 2:8 bakın. Hepimiz
hata yaparız. Benim en büyük hata İsa Mesih reddediyordu. Benim en iyi karar
benim kurtarıcı olarak İsa Mesih kabul edildi. İsa, "Benim kim söyleyebilir mi?" İsa
Mesih kimdir diyorsunuz sordu? Matta 16:16 bakın. Nasıl size hayatınızın en
önemli soruyu cevaplamak için, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki yaşam belirleyecek!
Eğer O olduğunu kim söyler?
İsa Loves You.
Download