VEREM

advertisement
Verem SAVAŞ Haftası
(1-7 OCAK)
VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR ?
Verem,
Koch basili denilen mikrobun solunum,sindirim veya deri yoluyla
vücuda girip hastalık yapmasına denir.
En sık akciğerleri olmak üzere tüm organları tutabilir (Lenf
bezleri, kemik, böbrek, beyin vb.).
•Verem ,kişiden kişiye bulaşabilen tedavi edilmezse
ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır.
•Verem hastalığı kalıtsal (ırsi) bir hastalık değildir.
VEREM NASIL BULAŞIR?
Verem mikrobunun en sık karşılaşılan bulaşma
şekli solunum yolu ile olanıdır.
Mikrop ;hasta kişinin öksürmesi, hapşırması ya
da konuşması ile havaya yayılır.Vereme, genellikle
verem hastası ile uzun süre kapalı yerde kalmak
suretiyle yakalanılır.
Verem mikrobu
vücuda girdikten
sonra yıllarca
hastalık yapmadan
akciğerlerde
bekleyebilir.
Vücudunda verem
mikrobu
taşıyanların
yaklaşık % 5-10’u
daha sonraki
yıllarda VEREM
HASTASI olabilir.
Tedavi olmayan bir verem hastası her yıl yaklaşık
10-15 kişiye hastalığı bulaştırır.
HASTALIK
BELİRTİLERİ
NELERDİR?
ÖKSÜRÜK: 2-3 haftadan
fazla süren ve inatçı
karakterde öksürük en
sık görülen belirtidir.
BALGAM ÇIKARMA,
KAN TÜKÜRME: Bazı
durumlarda, özellikle
teşhis ve tedavide geç
kalınırsa, kanlı balgam
görülebilir.
• ATEŞ(özellikle akşama
doğru yükselen) ve
GECE TERLEMESİ
•YORGUNLUK,ZAYIFLAMA ve İŞTAHSIZLIK
•KİLO KAYBI
VEREM HASTALIĞI
TEŞHİSİ NASIL KONULUR?
BALGAM MUAYENESİ:
Verem teşhisinde en önemli
yöntemdir. Verem şüphesi
olanlarda mutlaka
yapılmalıdır. Balgamında
mikrop görülen hastalar
bulaştırıcıdır.
RÖNTGEN FİLMİ:
Veremli bir hastanın akciğer grafisi
AKCİĞER
hastalıklı
sağlam
OMURGA
OMURGA
sağlam
hastalıklı
Sol kola yapılan test 48-72
saat sonra ölçülür.
TÜBERKÜLİN CİLT
TESTİ (PPD):
• Özellikle çocuklarda
anlamlı olan bu test,
kişinin verem mikrobu
ile karşılaşıp
karşılaşmadığını
öğrenmemizi sağlar.
VEREME KİMLER YAKALANABİLİR?
•Özellikle 5 yaş altı çocuklar, bebekler ve
yaşlılar
•Sigara,alkol ve uyuşturucu madde
kullananlar
•Sağlık görevlileri
•Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler
•Genel yaşam standardının
altında,kalabalık ortamlarda yaşayanlar,
• ağır böbrek,karaciğer hastalığı,şeker
hastalığı olanlar.
VEREM HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Verem hastası olanlar en
az kesintisiz 6-9 ay ilaç
tedavisi görmelidir.
•Verem tedavisi olan bir
hastalıktır. Bu
hastalığın takip ve
tedavisini Verem Savaş
Dispanserleri ücretsiz
olarak yapmaktadır.
Hastanelerde göğüs
hastalıkları uzmanları
da bu hastalığın takip
ve tedavisini
gerçekleştirir.
•İlaçlarını düzenli kullanan
hastalar başkalarına hastalık
bulaştırmaz.
• Düzenli bir tedavi ile
% 95-99 iyileşme
sağlanır.
• Tedavi başlandıktan
15-20 gün sonra
bulaştırıcılık ortadan
kalkar.
Doğrudan Gözetimli
Tedavi: Verem ilaçları
imkan bulunan yerlerde
her gün sağlık
personelinin gözetimi
altında içilir. Bu sayede
tedaviye uyum sağlanır.
VEREM TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?
• Çevresindekilere verem
mikrobunu saçmaya devam
eder.
• Yetersiz tedavi görürse,
hastalığı ilaçlara karşı
direnç kazanır ve daha
sonra tedavi olma şansı
kaybolabilir.
• Tedaviyi reddeden bir hasta
için ölüm kaçınılmazdır.
VEREM AŞISI (BCG )
Ülkemizde tüm bebeklere doğumdan 2 ay sonra
verem aşısı zorunlu olarak yapılmaktadır ve 7
yaşında tekrarlanır. Aşı, çocukları verem
hastalığından korur.
En iyi korunma,
bulaştırıcı
verem
hastalarının
erkenden
bulunması ve
etkili
tedavisidir.
• Verem hastalığına
yakalananların aileleri
ve yakınları Verem
Savaş Dispanserlerine
davet edilerek kontrol
edilir.
• Hasta olduğu tespit
edilenler tedavi edilir.
• Bulaştırıcı olan
hastaların yakın
çevresindekilere
koruyucu ilaç verilir.
VEREMDEN KORUNMAK İÇİN
ALINACAK ÖNLEMLER
•
•
•
•
•
•
Verem aşısını yaptırmalıyız.
Düzenli ve dengeli beslenmeliyiz
Havasız yerlerde kalmamalıyız
Açık ve temiz havada dolaşmalı,güneş almalıyız
Öksüren hapşıran insanlardan uzak durmalıyız
Uyku düzenimize ve kişisel temizliğimize dikkat
etmeliyiz
• Veremli kişilerin kaşık,çatal,tabak, havlu vb.
eşyalarını kullanmamalıyız
• Sigara,alkol ve uyuşturucu maddeden uzak
durmalıyız
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
Perihan TAMGAÇ
Download