İslamda Sağlığın Önemi

advertisement
İLİ
AY-YIL
TARİH
:DENİZLİ
:OCAK–2013
:11.01.2013
1
1
İSLAM’DA SAĞLIĞIN ÖNEMİ
Yüce Allah, bizlere sayısız nimetler
vermiştir. O’nun nimetlerini, saymakla
bitiremeyiz.
Bu
nimetlerin
en
önemlilerinden birisi de, sağlıktır. Sağlık,
vücudumuzun bedensel ve ruhsal yönden
uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasıdır.
Yüce dinimiz İslam, insan sağlığına
büyük önem vermiş, beden ve ruh
sağlığını bozan kötü, pis ve zararlı olan
şeyleri haram kılmıştır. Yüce Rabbimiz,
Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır:
“Allah’ın
size
rızık
olarak
verdiklerinden helal, iyi ve temiz
olarak yiyin ve kendisine inanmakta
olduğunuz Allah’a karşı gelmekten
sakının.”1
Sağlık, korunması gereken en güzel
bir nimettir. Çünkü insan’ın kendisinden
beklenen görevleri ve hatta ibadetleri
hakkıyla yapabilmesi için, öncelikle sağlıklı
olması gerekir. Hayatımız, sağlıkla daha
canlı ve verimli, ibadetlerimiz daha güzel,
aile hayatımız daha mutlu ve neşeli olur.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) sağlığın
değerini,
şöyle
bildirmektedir:
“Allah’tan, sağlık isteyin. Çünkü hiç
kimseye, imandan sonra sıhhatten
daha hayırlı nimet verilmemiştir.”2
“Kıyamet günü kulun ilk sorulacağı
şey şudur: Ona “Senin bedenini
sağlıklı kılmadık mı? Sana soğuk
sudan içirmedik mi?3 denir.
Maide Suresi–88.Ayet
Mervezi Müsned-i Ebi Bekir
3
Tirmizi
Muhterem Müminler!
Sağlığımızı korumak için, yiyecek
ve içeceklere, soluduğumuz havaya,
beden ve çevre temizliğiyle beraber ağız
ve diş temizliğine de dikkat edilmelidir.
06–12 Ocak tarihleri arası Verem
Eğitimi
Haftasıdır.
Verem
insan
sağlığını ciddi etkileyen mikrobik bir
hastalıktır, alınan ciddi tedbirler sayesinde
bu gün tehlikeli olmaktan çıkmıştır. Bu
hastalığın yeniden ortaya çıkmaması için
sıkı tedbirler alınması gerekmektedir.
Veremden korunmanın en iyi yolu güneş
alan yerler ve bol hava alan yerler tercih
edilmeli, çocuklarımıza iki aylık iken yüzde
seksen koruyucu özelliği olan (B C G )
verem aşısını mutlaka yaptırmalıyız. İyi
beslenmeli ve spor yapmalıyız.
Verem
hastalığının
başlıca
belirtileri, on beş günden fazla süren
öksürük, kanlı balgam çıkarma, gece
terleme, zayıflama ve halsizliktir, bu
belirtiler kendisinde görülenler zaman
kaybetmeden
hemen
verem
dispanserlerine veya sağlık kuruluşlarına
başvurmalıdırlar.
Sağlıklı olabilmek için, temizlikle
beraber diğer önemli husus, dengeli
beslenmektir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı
Kerimde: “Yiyiniz, içiniz, ama israf
etmeyiniz.”4Buyurmaktadır.
Hutbemi
Peygamberimizin bir hadisi şerifi ile
bitirmek
istiyorum.
“Âdemoğlunun
doldurduğu en zararlı kap, karnıdır.
Âdemoğluna
belini
doğrultacak
birkaç lokma yeter. Mutlaka bundan
fazla yemek isterse, midesini üçe
bölsün. Üçte birini yemek, üçte birini
su, üçte birini de havaya (oksijene)
ayırsın.”5 buyurmuştur
HUTBE KOMİSYONU
1
2
4
5
Araf Suresi–31.Ayet
İbn Mace, yemek babı, c.1.s,1111
Download