T.C. MUĞLA VALİLİĞİ BASIN BÜLTENİ SAYI: TARİH:03/01/2011 63

advertisement
T.C. MUĞLA VALİLİĞİ
BASIN BÜLTENİ
SAYI:
TARİH:03/01/2011
63.VEREM SAVAŞI EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI
02-08 Ocak 2011
Verem (tüberküloz) hastalığı, “Mycobacterium tuberculosis” basili tarafından oluşturulan
bulaşıcı bir hastalıktır. Verem ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün
kesimlerin dikkatinin çekilmesi amacıyla 02-08 Ocak 2010 tarihleri arasında “64.Verem Savaşı
Eğitim ve Propaganda Haftası” kutlanacaktır.
Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri tüberküloz mikrobu ile enfektedir. Bu
İnsanların % 10’unun yaşamlarının bir döneminde vereme yakalanma ihtimali bulunmaktadır.
Dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon kişi verem hastalığına yakalanmakta ve her 1,7 milyon insan bu
hastalıktan ölmektedir.
Türkiye’de 2007 yılı verilerine göre Verem Savaşı Dispanserlerinde kayıtlı 19.694 Verem
hastası vardır. Bu hastaların % 63’ü erkek,%37’si kadındır. Hastaların %70’inde akciğer
tüberkülozu varken ,%30’unda akciğer dışındaki organlar (Lenf bezleri, plevra, kemik, böbrek
beyin vb.) tutulmuştur.
Verem mikrobu, hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum
yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi olmayan her hasta yılda 10-15 kişiye hastalığı
bulaştırmaktadır.
Verem hastalığı oluştuğunda; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama gece
terlemesi gibi genel yakınmalar görülür. Bunun dışında öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme,
göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığı gibi akciğer şikâyetleri yanında ateş de ortaya çıkar.
İki-üç haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenmek gerekir.
Verem tedavisinde kullanılan ilaçlar ücretsiz olarak Verem Savaşı Dispanserlerinden
verilmektedir. Tedavi en az 6 ay sürer. İlaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü tedaviyi
yarım bırakan hastalar toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden
emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün önerdiği bu stratejiye Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS)
denilir.
Dünyada tek etkene bağlı ve tedavisi mümkün olan hastalıklar içinde en çok ölüme yol açan
hastalık Verem hastalığıdır. Bu nedenle toplumdaki tüm bireylerin bu konuda duyarlı olması,
hastalık bulguları olan kişilerin teşhis için en kısa sürede Verem Savaşı Dispanserlerine başvurması,
hastalık tespit edilenlerin de tedavilerini hekim tarafından önerilen şekilde eksiksiz olarak
tamamlamaları çok önemlidir.
VEREMSİZ BİR DÜNYADA VEREMSİZ BİR TÜRKİYE İÇİN, İLAÇLARINIZI
GÖZETİM ALTINDA İÇİN…
Download