günyazı ilköğretim okulu 2007

advertisement
…………………EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ALANYURT KOCATEPE İ. O.
MATEMATİK DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y ile belirtiniz.(5 puan)
( ) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180’ dir.
( ) Alanı birim karelerle ölçeriz.
( ) Çarpma işleminde çarpanlar büyüdükçe çarpım küçülür.
( ) Bir bölme işleminde kalan bölenden küçüktür.
( ) Dikdörtgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
2) Aşağıdaki kelimeleri uygun kelimelerle tamamlayınız.(5 puan)
( ikizkenar - değişmez - azalır - dik açılı - toplamıdır )
A- Bir geometrik şeklin çevresi kenar uzunluklarının ………………………..
B- Çarpma işleminde çarpanlar yer değiştirdiğinde çarpım……………………
C- Bir açısı 90 olan üçgen …………….üçgendir.
D- ……………………. üçgenin kenar uzunlukları eşittir.
E- Bir çıkarma işleminde eksilen artırıldığında fark ………………
3) Kısa kenarı 12 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 2 katıdır. Dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? (5
puan)
4) 457 + A = 223 x 6 eşitliğinin sağlanması için A yerine gelecek sayıyı bulunuz. (5 puan)
5) Sınıfımızdaki sıralara öğrenciler ikişer ikişer oturursa bir öğrenci açıkta kalıyor. Sınıfımızda 16 sıra olduğuna göre
sınıf mevcudumuz kaç kişidir? .(5 puan)
6) Metresi 6 lira olan kumaştan 3 m aldım. Satıcıya 60 lira verdim. Geriye kaç lira almam gerekir? .(5 puan)
7) Kırtasiyeci tanesi 2 lira olan 70 kalem ile tanesi 3 lira olan 200 defter aldı. Aldıklarının hepsini 900 liraya satan
kırtasiyeci, bu satıştan kaç lira kazandı? .(5 puan)
8) Tanesi 4 lira olan silgiden 6 düzine alan kırtasiyeci kaç lira öder? .(5 puan)
9) Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yaparak istenileni gösteriniz. (5 puan)
a) (13 x 4) x (42 x 0) = ……
b) a < 6 x 7
a=
c) 8 x a = 96
a=
d) 6 x 8 = a x 4
a=
e) (a x a) x 5 = 125
a=
10) Bir kenarının uzunluğu 30cm olan karenin çevresi ile üç kenarı eş olan üçgenin çevresi eşittir. Bu üçgenin bir
kenarı kaç cm uzunluktadır?(5 puan)
A. 60
B) 40
C. 45
D. 50
11) Kare şeklindeki bir bahçenin çevresi 16 m dir. Bahçenin bir kenar uzunluğu kaç metredir?( 5 puan)
A. 2
www.herodevyapilir.com
B. 3
C. 4
D. 5
12) Bir çıkarma işleminde çıkan 278 fark 349 ise eksilen kaçtır?(5 puan)
A.527
B.617
C.671
D.627
13) Birinci gün 46 tost satan okul kantininde, ikinci gün birinci gün satılan tostun 2 katı, 3. gün birinci gün satılan
tostun 3 katı satılmıştır.
3 gün boyunca satılan tost sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)
A.92
B.276
C.230
D.184
14) “Üç yüz bin altı yüz iki” sayısının rakamlarla yazılışı hangisidir? .(5 puan)
A) 300602 B) 300002
C) 30602
D) 3000602
15) Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? .(5 puan)
A)25X 150
B)50X 75
C)75X 50
D)35X 110
16) Bir defter parası ile 4 kalem alınıyor. 5 defter ile kaç kalem alınabilir? .(5 puan)
a) 20
b) 21
c) 25
c) 15
17) Aşağıdaki geometrik şekillerin çevrelerini hesaplayınız. ( 5 puan)
A
K
4cm
L
O
3cm
3cm
P
2cm
B
C
2cm B
F
N
Eşkenar Üçgen Ç=?
A
M
Dikdörtgen Ç=?
S
R
Kare Ç=?
H
E
G
Altıgen Ç=?
18) Aşağıda verilen işlemleri zihinden yaparak, boşlukları doldurunuz. (5 puan)
a) Kenar uzunluğu a birim olan karenin kenar uzunluğu iki katına çıkarılıyor. Yeni karenin çevresi ………..a olur.
b) Çevresi 21 cm olan bir eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu ……. cm’dir.
c) Üç kenar uzunluğu da birbirine eşit olan üçgenin iki kenarının uzunlukları toplamı 32 cm ise …………….48 cm
olur.
d) Kısa kenarı 15 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı en az ……….. cm olur.
e) Şekilleri farklı olan geometrik şekillerin çevreleri ……….. olabilir.
19) Akın kumbarasında biriktirdiği paraları masaya dökerek, ayırıyor. Ayırma sonucunda aşağıdaki tablo oluşuyor.
Buna göre Akın’ın kaç lirası vardır? (10 puan)
Para
adet
10 krş.
18
25 krş.
14
50 krş.
12
1 lira
8
5 lira
5
10 lira
2
www.herodevyapilir.com
Download