PAGDER plastik işleme makinelerini yurt dışında pazarlayacak

advertisement
PAGDER plastik işleme makineleri üreticilerine ihracat kapılarını bir kez daha açıyor
PAGDER plastik işleme makinelerini yurt dışında pazarlayacak


PAGDER, daha önce yaptığı ve başarıya ulaşan ihracata yönelik analiz, eğitim ve pazarlama
faaliyetlerini içeren çalışmanın ikincisini başlatıyor. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile UR-GE
(Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) programı altında
gerçekleşmesi planlanan çalışmada, PAGDER Yönetim Kurulu Üyesi Burç Angan Proje
Yöneticisi olarak yer alacak.
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci, çalışmaya katılan firmalara hedef
pazarlarda ürünlerini pazarlama olanağının sağlanmasını amaçlayan ve ön kayıtları
başlayan süreçle ilgili değerlendirme yaptı. Semerci, “Türkiye plastik işleme makineleri,
aksam ve parçaları sektörümüzdeki imalatçılarımız geçmişte büyük başarılara imza atmış
olmasına rağmen bugün ne yazık ki potansiyelinin çok altında; hem yurt içinde, hem de
yurt dışında ağır rekabet baskısı yaşıyor. Sektörümüze yönelik stratejik bir yaklaşım ve
destek beklerken azami gayreti göstermek de gerekiyor. Bu doğrultuda, doğrudan
pazarlamaya yönelik, sonuç alıcı bir yaklaşımla, firmalarımıza yurt dışına ürün sattıracak bir
çalışmayı başlatıyoruz” dedi.
PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği), plastik işleme makineleri, aksam ve parçaları üreticileri için
ihracat odaklı UR-GE projelerine katılım başvuru sürecini başlattı. Daha önceki süreçte sağlanan
somut faydalar doğrultusunda planlanan yeni çalışma da Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi (UR-GE) tebliği kapsamında, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle yürütülecek.
PAGDER Yönetim Kurulu Üyesi Burç Angan’ın Proje Yöneticisi olarak yer alacağı ve üç yıl sürmesi
planlanan çalışma kapsamında; eğitim, analiz, danışmanlık faaliyetleri dışında doğrudan satış
hedefine yönelik olarak toplam beş yurt dışı pazarlama, 10 alım heyeti faaliyeti planlanıyor. PAGDER,
sınırlı sayıda firmanın katılabileceği bu faaliyetler için ön kayıtların alınmaya başlandığını duyurdu.
PAGDER’den plastik işleme makine ve aksamları üreticilerine ihracat atağı!
Bu kapsamda, somut pazarlama ve satış hedefiyle faaliyetleri de yürütecek olan PAGDER, alım
heyetleri, pazar incelemeleri, ikili görüşmeler dahil her türlü faaliyeti organize edecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci, UR-GE projesi
kapsamında yapmayı planladıkları faaliyetlerden somut sonuçlar almayı hedeflediklerinin altını
çizerek; “Türkiye plastik işleme makineleri, aksam ve parçaları sektörümüz ne yazık ki potansiyelinin
çok altında. Geçmişte büyük başarılara imza atan imalatçılarımız, hem yurt içinde, hem de yurt
dışında ağır rekabet baskısı altında. Elbette desteğe ihtiyacımız var, sektörümüze yönelik stratejik bir
yaklaşım oluşturulmasını bekliyoruz. Ancak mevcut durumda da azami gayreti göstermek gerekiyor.
Çalışmamızı, bu azami gayretin bir parçası olarak başlattık. Doğrudan pazarlamaya yönelik, sonuç alıcı
bir yaklaşımla, firmalarımıza ürün sattıracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Ekonomi Bakanlığımız bu tür
projelere yüzde 75 oranında destek veriyor. Daha önce UR-GE projesi yürüttüğümüz için deneyimliyiz.
Firmalarımızın ihtiyaç duyduğu, analiz-önceliklendirme, eğitim ve doğrudan pazarlama faaliyetlerini
içeren bir plan tasarlayarak ihracat atağını başlatıyoruz ” dedi.
UR-GE projesinde hangi aşamalar olacak?
UR-GE projesi, 4 ana eksende gerçekleşecek faaliyetlerden oluşuyor. Öncelikle, katılımcı firmalarla
birlikte ihtiyaç analizi yapılacak. Bu aşamada, firmaların ortak vizyonu oluşturulacak, rekabetçilik
güçleri analiz edilecek ve proje yol haritası ortaya konulacak.
Sürecin sonraki aşamasında, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülecek. Şirketler, dış ticaret,
elektronik ticaret, inovasyon ve kümelenme, kurumsallaşma, finansal yönetim ve risk yönetimi, proje
yönetimi konularında sektöre özgü eğitim faaliyetleri yürütülecek.
Üçüncü aşamada, yurt dışı pazarlama programı uygulanacak. Bu kapsamda pazar araştırması, pazar
ziyaretleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme faaliyetleri ile yüz yüze görüşmeler
yoluyla kümenin tanıtım faaliyetleri uygulanacak. Yine bu aşamada, yurt dışında yerleşik olası
alıcılardan alım heyetleri oluşturulacak ve üreticiler ile görüştürülecek.
Son aşamada ise projenin ardından firmalara bireysel analiz ve danışmanlık hizmeti sağlanacak. Proje
bitiminde firmalar Bakanlığa bireysel olarak başvurabilecek ve tedarik zinciri yönetimi, risk yönetimi
ve diğer firma ihtiyacına uygun analiz ve danışmanlık hizmeti talebinde bulunabilecek.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards