Slayt 1

advertisement
Tedavi sonrası taramada daha fazla odak
NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİN TEDAVİSİ
SOMATOSTATİN RESEPTÖR TEDAVİSİ
• Nöroendokrin tümörlerin somatostatin reseptörleri içermesi
nedeniyle radyonüklid işaretli somatostatin reseptörleri ile hedefe
yönelik radyonüklid tedavi yapılabilmektedir.
• Endikasyonları:
– GEP NET tümörler, feokromasitoma, nöroblastoma, medüller tiroid kanseri ve
küçük hücreli akciğer kanseri gibi nöroendokrin kökenli tümörlerdir.
• Doğal somatostatin plazmada çok hızlı yıkıma uğradığından,
somatostatin reseptör 2 alt grubuna bağlanan ve daha dayanıklı
olan sentetik analoğu oktreotid kullanılmaktadır.
• İlk olarak In-111 ile işaretli oktreotidler Auger elektronları
etkisinden yararlanılarak tedavide kullanılmaya başlanmış daha
sonra farklı bağlayıcılar (DOTA) aracılığı ile Y-90, Lu-177 ve Re-188
bağlı oktreotid formları kullanıma girmiştir.
• Günümüzde tedavide en yaygın kullanılan ajan Lu-177 DOTA-TATE
molekülüdür.
• Hastalarda tedavi öncesi somatostatin reseptör sintigrafisi ile
tümörün yeterli oranda reseptör içerdiğinin gösterilmesi ön
koşuldur.
• Tedavi toksisitesinin en sık görüldüğü organ böbreklerdir. Bu
nedenle böbrek fonksiyonlarının iyi önem taşır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards