Lineer Cebir II

advertisement
MATEMATİK BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
MAT-223 / LİNEER CEBİR II
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
Türü
Kategorisi
Kredisi
Eğitim Şekli
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
Değerlendirme
Ölçütleri
2 / Bahar
Türkçe
Lisans
Zorunlu
Temel bilimler
Teori
4
4
Yüz yüze
Yok
Uygulama
0
Laboratuar
0
Yok
Pazartesi:13-15,Perşembe:13-14
Dersin Alt Limit Değeri
Dönem Sonu Sınavı Barajı
ETKİNLİK
Ara Sınav
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Adet
Yüzde (%)
Lineer dönüşümlerin vektör uzaylarındaki işlemleri koruduğunu kavratmak. Bu
dönüşümlerin üst sınıflarda okutulan derslerdeki dönüşümlere temel teşkil ettiğini
kavratmak. Matrisler ile lineer dönüşümleri ilişkilendirmektir.
Dersin Amacı
Öğrenim Çıktıları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lineer dönüşümlerin vektör uzaylarındaki işlemleri koruduğunu anlayabilme.
Lineer dönüşümler ile matrisler arasındaki ilişkiyi kurabilme.
Bir Matris ile bu matrisin karakteristik polinomu arasındaki ilişkiyi kurabilme.
İç çarpım uzaylarını ve özelliklerini anlayabilme
İç çarpım uzayları ile matris arasında ilişki kurabilme
Kompleks iç çarpım uzayları ve normlu vektör uzayları hakkında bilgi edinme
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar
1
2
3
4
AKTS Kredisi
7
Konular
İç çarpım uzayları
Gramm-Schmidt ortonormalleştirme metodu, ortonormal baz
Lineer dönüşümler
Lineer dönüşümlerin Vektör Uzayı
Bir Lineer dönüşümün Çekirdeği ve Görüntüsü
Bir Lineer dönüşümün Matris Gösterimi
Bileşke Lineer Dönüşümler, Bir Lineer dönüşümün Tersi, İzomorfizm
Ortogonal Lineer Dönüşümler, Bir Lineer dönüşümün Transpozu
Öz Değer ve Öz Vektörler, Komples Öz Değer ve Öz Vektörler
Bazı Özel Matrislerin Özdeğerleri
Bir Matrisin Minimun Polinomu ve Cayley Hemilton Teoremi
Cayley Hemilton Teoreminin Uygulamaları
Köşegenleştirme ve Üçgenleştirme, Benzer Matrisler, Köşegenleştirmenin bazı
Uygulamaları
Üçgenleştirme
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları
Yardımcı Kitaplar
Dokümanlar
Bernard Kolman ; David R.Hill. Çeviri Editörü Prof Dr. Ömer AKIN Uygulamalı
Lineer Cebir
Lineer Cebir, A. Sabuncuoğlu, Lineer Cebir, Prof. Dr. Dursun TAŞÇI
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi
ÖÇ
No
Katkı
Yaptığı
Prog.Y a
Ders Öğrenim Çıktısı
Lineer
dönüşümlerin
vektör
uzaylarındaki
işlemleri
koruduğunu anlayabilme.
Lineer dönüşümler ile matrisler arasındaki ilişkiyi kurabilme.
Bir Matris ile bu matrisin karakteristik polinomu arasındaki
ilişkiyi kurabilme.
İç çarpım uzaylarını ve özelliklerini anlayabilme.
İç çarpım uzayları ile matris arasında ilişki kurabilme.
Kompleks iç çarpım uzayları ve normlu vektör uzayları
hakkında bilgi edinme.
1
2
3
4
5
6
Katkı
Düzeyi b
1
2
3
4
x
6,12,14
1,3
1,3
x
5, 9
1, 11,14
8,10
5
x
1,2, 4
3,7
Ö.Y. c
x
x
1,3
1,3
1,3
x
1,3
b
Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
c
Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması / Sınavı, 5: Seminer / Sunum )
PY. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
a
3: Orta
4: Yüksek
5: Mükemmel)
Program Yeterlilikleri
Matematiksel kavramlar ve prensiplerin geniş bir çeşitliliğini harmanlamak, benimsemek ve
anlamak.
Diğer disiplinler üzerinde matematiğin etkili olduğu konuların farkına varmak ve anlamak.
Diğer disiplinlerle ilgili temel bilgileri kazanmak.
Kendi başına çalışma ve çeşitli ortamlarda problem çözme ve teorem ispatlama bilgi birikimine
sahip olmayı kazanmak.
Matematiksel ve sayısal hesaplama yeteneklerinin gelişimini sağlamak.
Doğru ve güvenli teorik ve uygulamalı araştırma yapmak.
Teorik bilgiyi yorumlamak ve uygun sonuçları çıkarmak.
Matematiksel odaklı bilgisayar programlarını kullanmak.
Temel kaynakları okumak ve yorumlamak.
Diğer disiplinlerdeki kişilerle etkileşip, bir takımda çalışma yeteneğini geliştirmek.
Kişisel sorumluluk kazanmak.
Yazılı ve sözlü raporlar ve sunumlar yoluyla etkileşim ve iletişim kurabilme yeteneğini
kazanmak.
Matematiğin lisansüstü konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmaları bağımsız olarak
14
15
16
yürütüp, ortaklaşa çalışmalar yapabilmek.
Mesleki ve bilimsel etik değerlere saygılı bir kişiliğe sahip olmak.
Matematiksel düşünmeyi hayatının her alanında kullanabilmek.
Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
Download