Kurtuluş Savaşı`nda Cepheler

advertisement
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA
CEPHELER
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
DOĞU CEPHESİ
BATI CEPHESİ
• Ermenilerle mücadele
edildi
• Yunanlılarla
mücadele edildi
GÜNEY CEPHESİ
• Kazım Karabekir’in
komutasındaki 15.
Kolordu savaştı
• Fransızlarla savaşıldı
• Gümrü Anlaşmasıyla
cephe kapandı
• Ankara Anlaşmasıyla
cephe kapandı
• Kuvay-ı Milliye
mücadele etti
• TBMM’nin kurduğu
düzenli ordu savaştı
• Mudanya Ateşkes
Anlaşmasıyla cephe
kapandı.
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
• Not : Kurtuluş Savaşı boyunca İngiltere
ile savaş yapılmamıştır.
• Not : İtalyanlar, Konya, Muğla ve Antalya
civarını işgal ettiler.Bu devletle büyük
bir mücadelemiz olmamıştır.
• Not : Kurtuluş Savaşı’nda en önemli
cephe Batı cephesidir. Kurtuluş
Savaşı’nın sonucunu belirleyen
mücadeleler burada yapılmıştır.
Doğu Cephesi
• I.Dünya Savaşı’nda bu bölgede yaşayan
Ermenilerle ilgili Tehcir Kanunu çıkarıldı.
• Kurtuluş Savaşı sırasında ise Doğu Anadolu’yu
topraklarına katmak isteyen Ermenistan ile
mücadele edildi.
• TBMM x Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması
imzalandı.
(TBMM’nin ilk antlaşması ve ilk uluslararası
başarısı)
Doğu Cephesi
Bu antlaşmaya göre;
• Kars ve çevresi,TBMM Hükümeti’ne bırakıldı.
• Ermenistan doğu Anadolu’daki iddialarından
vazgeçti.( Sevr Antlaşmasını tanımayan ilk
devlet Ermenistan)
• Doğu Cephesi kapandı.
• Not: Gümrü, Moskova, Kars Antlaşmaları Doğu
sınırımızla ilgili antlaşmalardır.
Güney Cephesi
• Fransa ile savaştık.
• Kuvay-i Milliye birlikleri savaştı.
• Bu cephede kazanılan başarılar ve batı
cephesindeki zaferlerin etkisiyle
Sakarya Savaşı’ndan sonra Ankara
Antlaşması yapılarak cephe kapanmıştır.
Kurtuluş Savaşı süresince yurdumuzu işgal
eden İtilaf Devletleri’nin TBMM’ye sundukları
barış teklifleri ile aşağıdakilerden hangisini
gerçekleştirmek istediklerini söyleyebiliriz?
A) I.Dünya Savaşı’nı sona erdirmek
B) Türk-Yunan dostluğunu gerçekleştirmek
C) Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek
D) İstanbul ve TBMM Hükümeti’ni yakınlaştırmak
İtilaf Devletleri’nin Anadolu’daki çıkarlarını gerçekleştirebilmeleri
ancak bir barış antlaşması ile mümkün olacaktı.Bu nedenle cevap
C ‘dir
Download