File

advertisement
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
YILMAZ AYDIN
20120906009
 Birinci dünya savaşının başlama nedeni ise bir Sırp
gencinin Avusturya-Macaristan krallığının prensine
yaptığı suikastten sonra başlamıştır. I.Dünya savaşı 28
Temmuz 1914’de başlayıp 11 Kasım 1918’de bitmiştir.
 İttifak Devletleri: Almanya , Osmanlı Devleti,
Bulgaristan, Avusturya-Macaristan .
 İtilaf Devletleri: Britanya, Fransa, İtalya, Rusya,
Sırbistan-Karadağ, Belçika, ABD, Yunanistan, Japonya,
Portekiz, Romanya ve sömürge ülkeler (Afrika, Kıbrıs,
Arap ülkeleri, Avustralya ve Yeni Zelanda vs).
 1789 Fransız ihtilali’nin getirmiş olduğu sonuçlardan özgürlük ve
milliyetçilik fikirleri imparatorlukların yıkılmasına sebep olacaktır.
Milliyetçilik; İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini
tamamlamalarına sebep olmuştur.
 Sanayi inkılabı sonucunda doğan hammadde ve pazar
arayışı, sömürgecilik ve ekonomik rekabeti getirmiştir.
 Fransa’nın 1871 Sedan savaşında Almanya’ya kaptırdığı
Alsas-Loren kömür havzasını geri almak istemesi.
Alsas-Loren Kömür
Havzası (madenleri)
Almanya
Fransa
Avusturya
BALKANLARDA
ÇIKAR ÇATIŞMASI
Rusya
 Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve
sıcak denizlere inme politikası.
I.DÜNYA SAVAŞI
 Almanya ve İngiltere’nin aynı bölgeleri hammadde ve
pazar kaynağı olarak kullanmak istemeleri sonucu
ortaya çıkan bir savaştır.
Vurgu:
“Hammadde ve pazar paylaşımı”
BUNA GÖRE:
I.Dünya Savaşı: Sömürgecilik savaşıdır.
I.Dünya Savaşı: Sanayi Devrimi’nin etkisi ile ortaya çıkmıştır.
İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Kabul Etmeme
Nedenleri:
 Osmanlı, askeri ve ekonomik yönden zayıflamıştı.
 Osmanlı toprakları paylaşılmak isteniyordu
 Rusya’nın Osmanlı üzerindeki emelleri ve İngiltere’nin
Rusya’yı kaybetmek istememesi.
Osmanlı’nın Almanya’yı Tercih Nedenleri:
 Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi.
 Turan idealini gerçekleştirme düşüncesi.
 İttihatçı Subayların Alman hayranlığı.
 Almanya’nın savaşı kazanacağına kesin gözüyle bakılması.
 Yalnızlık politikasından kurtulmak istemesi.
Almanların Osmanlı’yı Savaşa Çekme Nedenleri:
 Yeni cepheler açmak, kendi yüklerini hafifletmek
 Osmanlı’nın jeopolitik konumu.
 Halifelik nüfuzundan faydalanmak (cihad)
 Petrol bölgelerini kontrol altına almak.
Almanya
İtalya
RUSYA
İNG.
Savaşa Giriş:
Alman, Goben ve Breslav isimli savaş gemileri İngiliz
donanmasından kaçarak Osmanlı’ya sığındı. Yavuz ve
Midilli isimlerini alan gemiler daha sonra Rus
limanlarını bombaladı (23 Ekim 1914).
KAFKAS
CEPHESİ
CEPHELER
IRAK
CEPHESİ
SURİYE-FİLİSTİN
CEPHESİ
KANAL
CEPHESİ
HİCAZ-YEMEN
CEPHESİ
ÇANAKKALE
M.Kemal
Cephede
Çanakkale Savaşları:
Sebep:
İngiltere’nin, boğazları ele geçirerek Osmanlı’yı savaş dışı
bırakmak ve Rusya’ya yardım yetiştirmek.
Sonuçları:
1. Savaş en az iki yıl uzadı.
2. Bulgaristan, Osmanlı yanında savaşa girdi.
3. İngiltere ve Fransa’nın itibarı sarsıldı.
4. Gizli antlaşmalar gündeme geldi.
5. Rusya yardım alamayınca Çarlık rejimi zor duruma düştü
ve 1917 Bolşevik ihtilaline zemin hazırlanmış oldu.
6. M. Kemal, başarılarından dolayı milli mücadeleye lider
olacaktır.
1915 TEHCİR (Ermeni Göçü)
I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları:
1..Yaklaşık 10 milyon insan öldü.
2.Yeni silahlar kullanıldı (Uçak, Tank, Denizaltı).
3.Kurtuluş savaşına sebep olmuştur.
4.II. Dünya savaşına sebep olmuştur.
5.Milletler Cemiyeti kurulmuştur.Cemiyet-i Akvam
 TEŞEKKÜRLER
 YILMAZ AYDIN
 20120906009
 SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
Download