ı. dünya sava*ı

advertisement
I. DÜNYA
SAVAŞI
1914-1918
www.rasitgokhansucu.com
1
I. Dünya Savaşının Nedenleri
•
•
•
•
•
•
Almanya ile İngiltere arasındaki ekonomik rekabet.
Milliyetçilik akımının etkisi
Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren sorunu
Panslavizm politikasının etkisi
Hızlı silahlanma
Blokların kurulması
SAVAŞIN BAŞLAMASI
•
Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand’ın Saray-Bosna’yı ziyareti
sırasında Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi
SAVAŞTAKİ BLOKLAR
İTTİFAK DEVLETLERİ
• Almanya
• Avusturya-Macaristan
• Bulgaristan
• Osmanlı Devleti
İTİLAF DEVLETLERİ
• İngiltere
• Fransa
• Rusya
• İtalya
• Japonya
• Yunanistan
• Romanya
• Brezilya
• Abd
İtilaf ve İttifak Devletlerinin
Osmanlıya Bakışı
• Almanya Osmanlının
kendi yanında
savaşmasını İstiyordu
• İngiltere Osmanlının
tarafsız kalmasını ve
savaşmamasını
istiyordu.
Almanya’nın Osmanlıyı kendi
yanında isteme nedenleri
• Osmanlının Jeopolitik konumundan
yararlanarak yeni cepheler açtırmak ve
kendi üzerindeki yükü azaltmak
• Osmanlı halifesinden yararlanarak
İngilizlerin müslüman sömürgelerini
ayaklandırmak
• Osmanlı yı Mısır’a saldırtarak İngilizlerin
sömürgelerine giden yolu kesmek
Osmanlı niçin Almanya’nın yanında
savaşa girmek istedi?
• Almanya’nın savaşı kazanacağı inancı
• Kaybettiği toprakların itilaf devletlerinde
olması
• İtilaf devletlerinin sözlerine inanmaması
• İtilaf Devletlerine yaptığı teklifin kabul
edilmemesi
Osmanlı Devleti savaşa nasıl
girmiştir?
Goben ve Breslav adlı iki Alman
gemisinin İngilizlerden kaçarak Çanakkale
önlerine geldi. Bu iki gemi içeri alınarak
satın alındığı bildirildi. Yavuz ve Midilli
adları verilen bu iki gemi Karadeniz’e
çıkarak Rusya’nın Sivastopol ve Odessa
limanlarını bombalaması üzerine savaşa
girmiş oldu
Cepheler
Savaştığımız Cepheler
• Kafkas Cephesi
• Çanakkale Cephesi
• Irak Cephesi
• Mısır(Kanal) Cephesi
• Suriye-Filistin
Cephesi
Yardım Ettiğimiz
Cepheler
• Romanya
• Makedonya
• Galiçya
KAFKAS CEPHESİ
• Rusların saldırısı ile başlamıştır
• Enver Paşa Rusları doğudan uzaklaştırmak,
Bakû petrollerine ulaşmak ve Orta Asya Türkleri
ile birleşmek için SARIKAMIŞ HAREKATI’nı
düzenlemiştir
• Kışın düzenlenen bu seferde daha savaşmadan
90 bin askerimiz soğuktan ölünce başarısız
olduk
• Bu durumdan yararlanan Ruslar doğu
Anadolu’yu işgal etmiştir
TEHCİR KANUNU
• Ruslarla savaşırken
bölgedeki Ermeniler
karışıklıklar çıkarıp
arkadan saldırınca
Osmanlı Ermenileri
zorunlu göçe tabi
tutmuştur
• Doğu Anadolu’da
olaylar karışan
Ermeniler 1915 Tehcir
kanunu ile Suriye’ye
göç ettirilmiştir.
CEPHENİN KAPANIŞI
• M. Kemal bu cepheye atanarak Muş ve Bitlis’i
Ruslardan kurtarmıştır.
• Rusya’da 1917 de ihtilal çıkınca 3 Mart 1918’de
Brest-Litowsky anlaşması ile savaştan
çekilmiştir.
Bu anlaşma ile
• Ruslar Doğu Anadolu’dan çıkmıştır
• Osmanlı Berlin Anlaşması ile kaybettiği Kars,
Ardahan ve Batum’u geri almıştır
ÇANAKKALE CEPHESİ
İtilaf devletleri niçin Çanakkale’ye
saldırmıştır?
• Rusya’ya boğazlar üzerinden yardım
götürmek
• İstanbul’u alarak Osmanlıyı savaş dışı
bırakmak
• Almanya ve Avusturya-Macaristan’ı
doğudan sarmak
CEPHEDEKİ SAVAŞLAR
• İngiliz ve Fransızlar denizden geçmeye çalışmış
ancak Nusret Mayın gemisi Çanakkale Boğazına
mayın döşediği için geçememiştir.
• Bunun üzerine itilaf devletleri sömürgelerinden
getirdikleri askerlerle Gelibolu’dan kara
çıkarması yapmıştır.
• M. Kemal ve Türk askerlerinin üstün başarısı ile
Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnunda yapılan
savaşları
• Osmanlı kazanarak “Çanakkale Geçilmez”
dedirtmiştir
Çanakkale Savaşının sonuçları
nelerdir?
• I. Dünya Savaşının uzamasına neden oldu
• Rusya’ya yardım gitmediği için ihtilal çıktı
ve Rusya savaştan çekildi
• Yarım milyon insan öldü.
• Bulgaristan Osmanlının yanında savaşa
girdi
KANAL CEPHESİ
• Rusya’ya Irak üzerinden yardım götürmek
• Orta Doğudaki petrollere ulaşmak
• Osmanlı’yı doğudan sarmak için İngilizlerin açtığı
cephedir.
• İngilizler Kut-el Amare’yı işgal etmiştir.
• Osmanlılar Kut-el Amare’yı geri almış 10 bin kişilik ingiliz
askerini esir almıştır.
• İngilizler Sömürgelerinden getirdikleri askerlerle tekrar
ilerlemiştir
• Bağdat kaybedilmiş 30 Ekim 1918’de Osmanlı
Mondros’u imzalamıştır
• NOT: Mondros imzalandığında Musul Osmanlı
topraklarındaydı.
Kanal Cephesi
• Almanların isteği ile Osmanlının saldırması sonucu
açılan cephedir
• İngilizlerin sömürgelerine giden en kısa yolu ele
geçirmek
• 1882 de kaybettiğimiz Mısır’ı geri alabilmek için saldırdık
• Osmanlı başarısız olarak ger çekilmiştir
• Açılan Filistin Cephesinde de Şerif Hüseyin’in İngilizleri
desteklemesi ile başarısız olduk
• Geri çekilerek Sureye Cephesi açıldı.
• Bu Cephe ye M. Kemal 7. Ordu Komutanlığı’na atandı
• Osmanlı 30 Ekim 1918 de Mondros Ateşkes anlaşmasını
imzaladı
Savaşın Sona Ermesi
• Amerikan gemilerinde İngiltere’ye silah götürülmesi ve
Alman denizaltılarının bu gemileri batırması ile ABD İtilaf
devletleri yanında savaşa girdi ve savaşın bitişini
hızlandırdı.
• Bulgaristan savaştan çekilince Osmanlı sonra da
Avusturya-Macaristan çekilmiş ve Almanya’da barış
istemiştir.
• Almanya-Versay,
• Avusturya-Sen Jermen
• Macaristan-Trianon,
• Bulgaristan-Nöyyi
• Osmanlı-Mondros Ateşkes ve Sevr anlaşmasını
yapmıştır
I. Dünya Savaşının Sonuçları
• İttifak devletleri yenildi
• Yeni devletler kuruldu(Polonya,
Çekoslovakya,Yugoslavya)
• Yeni rejimler ortaya çıktı.(Almanya’da Nazizm, İtalya’da
Faşizm, Rusya’da Komünizm
• İmparatorluklar yıkıldı(Alman,Avusturya-Macaristan,
Osmanlı, Rus)
• Savaşları önlemek için Cemiyet-i Akvam kuruldu
• Tank, denizaltı ve uçaklar ilk defa kullanıldı.
• 10 milyona yakın insan öldü
• Cephe gerisde insanların ölmesi Sivil Savunmaya önem
verilmesini sağladı.
Download