Bitki Fizyolojisi - Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi

advertisement
Dersin Adı:
Bitki Fizyolojisi
Kodu
0621303
Yarıyılı
Güz
T+U
2+0
Kredisi
2
AKTS
4
Ön Koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Türkçe
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN
Bitkilerde meydana gelen fizyolojik olayların sebeplerini ve
mekanizmalarını açıklamak.
Bu dersin sonunda öğrenci;
Bitki fizyolojisi ile ilgili teorik bilgileri edinip, bu edinimlerin ışığında,
Bitkide metabolik olayların nasıl, niçin, neden meydana geldiğinin ve
olaylar arasındaki ilişkinin kavranması.
Konular
Bitki fizyolojisine giriş
Yayınım - Difüzyon ve Geçişme - Osmoz
Bitki hücre – Su ilişkileri
Transpirasyon
Bitki toprak – Su ilişkileri
Bitki toprak – Su ilişkileri (devam)
Ara sınav
Bitki besin maddelerinin alınımı ve kullanımı
Fotosentez -1
Fotosentez -2
Fotosentez - 3
Kemosentez
Solunum
Dersin Değerlendirilmesi
Genel Yeterlilikler
Bitki Fizyolojisinin çalışma alanı içerisinde yer alan, bitki-su ilişkileri, bitki toprak ilişkileri, bitki
besin maddelerinin alınımı ve bitki içerisinde taşınımı, fotosentez ve solunum konuları hakkında
teorik bilgiye sahip olup, bitkilerle ilgili fizyolojik problemlere çözüm önerileri sunabilmek.
Kaynaklar
Bozcuk, S. 2000. Bitki Fizyolojisi, Hatiboğlu Yayınları, Ankara
Kacar, B. ,Katkat, A.V. ve Öztürk Ş. 2002, Bitki Fizyolojisi, Vipaş Yayınları, BURSA
Ara sınav:
Final:
Projeler:
Ödevler:
Değerlendirme Sistemi
Download