Ön Söz

advertisement
Ön Söz
Bitki fizyolojisi bitkide meydana gelen canlılık olaylarının ortaya çıkış
nedenlerini ve mekanizmalarını inceleyerek fizik, kimya ve biyoloji kurallarına göre açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Bitkilerin dünyada besin maddesi
olarak, çeşitli endüstriyel alanlarda hammadde olarak ve enerji kaynağı olarak
kullanımı göz önüne alındığında bitkisel üretimin artışı önem kazanmaktadır.
Bitki fizyolojisi alanındaki çalışmalardan yola çıkarak bitkideki canlılık olaylarının aydınlatılması bitkisel üretimin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Kitabımız bitki fizyolojisi alanında çeşitli kitap ve makalelerden derlenerek hazırlanmış olup, önlisans programlarında eğitim-öğretim gören öğrencilerimize bitki fizyolojisinin temellerini açıklamayı hedeflemektedir. Kitabımızın hazırlanması konusunda bizi teşvik eden ve basımı için destek veren
herkese teşekkürlerimizi sunarız.
Ocak, 2016
Dr. Armağan Kaya
Dr. Gülçin Beker Akbulut
Dr. Zehra Tuğba Murathan
Download