Fotosentez

advertisement
Fotosentez
Yaprak, bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği başlıca yerdir.
Fotosentez, klorofil (kromozomlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik
bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Bu yolla besin üreten canlıların tümüne fotosentetik
organizmalar denir ve bunların büyük çoğunluğunu bitkiler oluştururlar.Fotosentetik
organizmalar, ışık enerjisinden yararlanarak enerjiyi depolarlar ve organik bileşikler
üretebilirler. Bitkiler de diğer canlılar gibi yaşamsal etkinlikleri için gerekli enerjiyi organik
maddelerin kimyasal enerjisinden sağlarlar. Bunun için de güneş ışığını kullanarak havanın
karbondioksitini indirgeyerek organik besinlerini sentez ederler. Bu işlem CO2'in
indirgenmesi ve ancak güneş enerjisiyle gerçekleştiriliğinden "fotosentez" olarak anılır. Bu
yolla güneşin ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür ve organik madde sentezi yapılmış
olur.Yeryüzündeki her canlı, metabolizma etkinlikleri için gerekli olan enerjiyi temelde üç
yoldan sağlar. Fotosentez bir özümleme faaliyetidir ve bu yüzden özümleme ya da
asimilasyon gibi genel isimlerle de anılır.Yapraklar, bitkilerin besin üretim merkezidir. Bitki
yapraklarını oluşturan hücrelerin içinde kloroplast denilen, çok küçük yapılar vardır. Bu
yapıların içindeki yeşil renkli boyar madde (pigment) olan klorofil maddesinin görevi ışık
yakalamaktır. Kloroplastlar güneş ışınlarını bir panel gibi toplayıp, kollektör gibi enerjiye
dönüştürerek besin üretirler. Üretilen besin yapraklardan, bitkinin beslenmesi gereken diğer
bölümlerine götürülür.
Havadaki karbondioksit, güneş enerjisi kullanılarak, nişasta ve diğer yüksek enerjili
karbonhidratlara dönüştürülür. Karbon kullanıldıktan sonra ortaya çıkan oksijen ise havaya
bırakılır. Bitki daha sonra besine ihtiyaç duyduğunda bu karbonhidratlarda depoladığı enerjiyi
kullanır. Bu bitkilerle beslenen canlılar da bitkide bulunan karbonhidratlardan enerji
ihtiyaçlarını karşılarlar.
Fotosentezle her yıl yaklaşık olarak 200-500 milyar ton CO2 dönüşüme uğratılmaktadır. Bu
nedenle fotosentezin önemi yalnız kalitatif değil ayrıca kantitafitir. Fotosentezle havanın
karbondioksiti ve su, karbonhidratlara dönüştürülür. Karbonhidratlar C elementine ek olarak
H ve O2 elementlerini de içeren organik besin taşlarıdır.
Fotosentez olayının meydana gelebilmesi için gerekli olan maddeler, ışık, klorofil,
karbondioksit, canlı organizmadır.
Download