ADI

advertisement
TARİH
ALDIĞI NOT
RAKAMLA
ADI
SOYADI
SINIFI
NO
YAZI İLE
2005-2006
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞÖĞRETMEN İLKÖĞRETİM OKULU FEN BİLGİSİ DERSİ
6/A SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
NOT:Her bir test sorusunun tek bir doğru cevabı vardır.
1.Aşağıdakilerden hangisi canlıların yapı, görev ve üreme faaliyetlerini yürüten en küçük yapı birimidir?
a)Atom
b)Hücre
c) Doku
d)Çiçek
2.Aşağıdaki hücre kısımlarının dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
I-Sitoplazma
II-Hücre zarı
III-Çekirdek
a)II-I-III
b)III-II-I
3.Hücre organellerinden enerji üreten organel hangisidir?
a)Koful
b)Kloroplast
c)II-III-I
d)I-III-II
c)Ribozom
d) Mitokondri
4. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bitki hücresinin özelliğidir?
I-Yuvarlak oluşu
II-Kloroplast organelinin olması
III-Hücre duvarına (hücre çeperine) sahip olması
a)yalnız II
b)yalnız III
c)II-III
5. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar tarafından gerçekleştirilemez?
a)Fotosentez
b)Solunum
d)I-III
c)Sindirim
d) Boşaltım
c)Fındık
d)Eğrelti
6.Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkidir?
a)Arpa
b)Bugday
7.Yeşil bitkiler fotosentez yaparken aşağıdakilerden hangilerini kullanır?
I-Su
II-Oksijen
III-Karbondioksit
IV-Güneş ışığı
a)I-II
b)II-IV
c)I-III-IV
d)II-III-IV
8. Aşağıdakilerden hangileri çiçeklerde tozlaşmaya yardımcı olur?
I-Rüzgar
II-Arı
III-Su
a)yalnız III
b)I-II
c)II-III
d)I-II-III
9. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların yanındaki boşluğa ‘‘D’’ yanlış olanların
yanındaki boşluğa ‘‘Y’’ yazınız.
(….) 1. Bitki hücrelerinde selülozdan oluşmuş hücre çeperi (hücre duvarı) bulunur.
(….) 2. Bitki yapraklarında fotosentezin yapıldığı doku sürgen dokudur.
(….) 3. Şeker pancarı, turp ve kereviz depo kök türüne örnektir.
(….) 4. Hayvan hücrelerinde bulunan sentrozom (sentriol) organeli protein sentezi yapar.
(….) 5. Hayvan hücresinde plastitler varken, bitki hücresinde yoktur.
10. Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri yazınız.
1. Canlıyı oluşturan en küçük yapı taşına……..............denir.
2. Kökte su ve madensel tuzlar ……………………………..tarafından alınır.
3. Çiçeğin en dış bölümündeki yeşil yapraklara ………………….yapraklar denir.
4. Bir çiçekte erkek organın başçığındaki polenlerin dişicik tepeciğine taşınması olayına
………………….denir.
5. Bir hücrede………………….organelinin olması o hücrenin bitki hücresi olduğunu gösterir.
11. Bir hayvan hücresi çizerek hücrenin temel kısımlarını gösteriniz.
12.Hücre zarının görevleri nelerdir (üç görevini yazınız)?
13.Çiçeğin kısımlarını belirtiniz?
14. Fotosentez olayını açıklayınız.
Not:Her bir testin doğru cevabı 4 puan; 9., 10. sorunun cevabı 20’şer puan; 11.,12.,13.,14. soruların
cevabı 7’şer puandır.
Başarılar dilerim
Mustafa UZOĞLU
Fen Bilgisi öğretmeni
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards