File - Fen Bilimciler

advertisement
Elif GÖKÇEBAY
14110501049
FOTOSENTEZ
Fotosentez ya da ışılbileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi
kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Bu yolla besin üreten canlıların tümüne
fotosentetik organizmalar denir ve bunların büyük bir çoğunluğunu bitkiler oluştururlar.
Fotosentetik organizmalar, ışık enerjisinden yararlanarak enerjiyi depolarlar ve organik
bileşikler üretebilirler. Bitkiler de diğer canlılar gibi yaşamsal etkinlikleri için gerekli enerjiyi
organik maddelerin kimyasal enerjisinden sağlarlar. Bunun için de güneş ışığını kullanarak
havanın karbondioksitini indirgeyerek organik besinlerini sentez ederler. Bu işlem CO2'in
indirgenmesi ve ancak güneş enerjisiyle gerçekleştiriliğinden "fotosentez" olarak anılır. Bu yolla
güneşin ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür ve organik madde sentezi yapılmış olur.
Yeryüzündeki her canlı, metabolizma etkinlikleri için gerekli olan enerjiyi temelde üç
yoldan sağlar. Fotosentez bir özümleme faaliyetidir ve bu yüzden özümleme ya da asimilasyon
gibi genel isimlerle de anılır.
Yapraklar, bitkilerin besin üretim merkezidir. Bitki yapraklarını oluşturan hücrelerin
içinde kloroplast denilen, çok küçük yapılar vardır. Bu yapıların içindeki yeşil renkli boyar madde
10
Elif GÖKÇEBAY
14110501049
(pigment) olan klorofil maddesinin görevi ışık yakalamaktır. Kloroplastlar güneş ışınlarını bir
panel gibi toplayıp, kollektör gibi enerjiye dönüştürerek besin üretirler. Üretilen besin
yapraklardan, bitkinin beslenmesi gereken diğer bölümlerine götürülür.
Havadaki karbondioksit, güneş enerjisi
Bu nedenle fotosentezin önemi yalnız
kullanılarak, nişasta ve diğer yüksek enerjili
kalitatif değil ayrıca kantitafitir.
karbonhidratlara dönüştürülür. Karbon
Fotosentezle havanın karbondioksiti ve su,
kullanıldıktan sonra ortaya çıkan oksijen ise
karbonhidratlara dönüştürülür.
havaya bırakılır. Bitki daha sonra besine
Karbonhidratlar C elementine ek olarak H ve
ihtiyaç duyduğunda bu karbonhidratlarda
O2 elementlerini de içeren organik besin
depoladığı enerjiyi kullanır. Bu bitkilerle
taşlarıdır.
beslenen canlılar da bitkide bulunan
karbonhidratlardan enerji ihtiyaçlarını
karşılarlar.
Fotosentez olayının meydana gelebilmesi
için gerekli olan maddeler, ışık, klorofil,
karbondioksit, canlı organizmadır.
Fotosentezle her yıl yaklaşık olarak 200-500
milyar ton CO2 dönüşüme uğratılmaktadır.
FOTOSENTEZ VE OKSİJENLİ SOLUNUM ARASINDAKİ FARKLAR
FOTOSENTEZ
OKSİJENLİ SOLUNUM
Kroloplastta gerçekleşir
Mitokondride gerçekleşir
Karbondioksit ve su kullanılır
Glikoz ve oksijen kullanılır
Besin ve oksijen üretilir
Karbondioksit ve su üretilir
Canlının ağırlığı artar
Canlının ağırlığı azalır
Işık gereklidir
Işık gerekli değildir
Sadece gündüz gerçekleşir
Gece ve gündüz gerçekleşir
11
Elif GÖKÇEBAY
14110501049
FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Karbondioksit
miktarı
Işık şiddeti
Fotosentez hızını Etkileyen
Faktörler
Işık rengi
Sıcaklık
Su miktarı
Kroloplast sayısı
Yaprak sayısı ve
yapısı
Stoma sayısı
Kütikula kalınlığı
IŞIĞIN FOTOSENTEZ ÜZERİNE ETKİSİ
16
14
12
10
Mavi Işık
8
Kırmızı Işık
Yeşil Işık
6
4
2
0
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
11
Download