Kişi, gerçekleştirdiği davranışın hukuki anlam ve

advertisement
Kişi, gerçekleştirdiği davranışın hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya
davranışlarını yönlendirme yeteneğini etkileyen bir nedenin etkisine bilinci
olmaksızın veya iradesi dışında girmiş olabilir. Örneğin, kimyasal madde
üretiminin yapıldığı bir tesiste çalışan kişiler, kimyasal maddelerden yayılan
kokunun etkisinde kalarak, geçici bir süre algılama ve irade yeteneğini tümüyle
yitirmiş olabilir. Bu gibi durumunda, kusur yeteneğinin olduğundan söz
edilemez.
Yine yatağında bebeğini emzirdiği sırada uykuya dalan anne, uykudayken
bebeğin havasızlıktan dolayı ölümüne neden olabilir. Bu durumda ölüm olayının
gerçekleştiği anda anneye izafe edilecek bir fiil bulunmamaktadır. Yani, uyku
halinde iken kişi hareket yeteneğini yitirmektedir. Ancak, annenin bu ölüm
neticesinden dolayı sorumluluğunu belirlerken, uyku halindeki davranışlarını
değil, uykuya geçmeden önceki dönemde gerçekleştirdiği davranışları göz
önünde bulundurmak gerekir. Anne, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı
olarak, emzirmek üzere bebeğini yatağına almış ve bu esnada uyuya kalmıştır.
Aynı şekilde, hipnotik telkin altına girmiş olan kişinin de bu haldeyken hareket
yeteneğinin varlığından söz edilemez.
Kişi, alkol veya uyuşturucu madde almak kastıyla hareket etmemesine
rağmen, yanılarak bu maddeleri almış olabileceği gibi, alkol veya uyuşturucu
madde almaya zorlanmış da olabilir. Gerek bilmeyerek gerek zorla alınan alkol
veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken işlenen suç açısından kişinin kusur
yeteneği bulunmamaktadır. Ancak, belirtmek gerekir ki, geçici bir neden olarak
istemeyerek alkol veya uyuşturucu madde alınması dolayısıyla failin taksirinin
dahi olmaması gerekir.
Kişinin algılama yeteneğini etkileyen sistemik hastalıkları da geçici neden
olarak kabul etmek gerekir. Örneğin diyabet, gebelik sonrası ortaya çıkan
psikozlar ve üremi gibi hastalıklar, kişinin algılama yeteneğini ortadan
kaldırabilmektedir.
Kişi, önceden kararlaştırdığı suçu işlemeye başlamadan önce, isteyerek
alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde alabilir. Keza, kişi herhangi bir suç
işlemeyi kastetmediği halde, isteyerek alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı
madde almış ve bu maddelerin etkisinde iken bir suç işlemiş olabilir. Bu
durumlarda, işlediği suç açısından kişinin kusur yeteneğinin var olduğu kabul
edilir.
Download