Dr. Haci Bayram ZENGİN Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü

advertisement
26 HAZİRAN ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KULLANIMI VE
KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE GÜNÜ
Günümüzde madde kullanımı gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin en
başta gelen toplumsal sorunlarından birisi ve en önemlisidir. Yalnızca
toplumsal ve sosyal boyutu ile kalmamakta ciddi sağlık sorunlarına da
neden olduğu için madde kullanımı aynı zamanda önemli bir halk sağlığı
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Maddeye başlama nedenleri arasında
merak, özenti, arkadaş baskısı, arkadaşlar arasına katılma gibi nedenler
yer almaktadır. "Bir kereden bir şey olmaz” diye başlanıyor. "Benim
iradem güçlüdür” diyerek alışıyoruz, "ben kontrol edebilirim” diye devam
ediyoruz ve maalesef bağımlısı oluyoruz.
Madde kullanımındaki artışın insanlık için önemli bir tehdit
oluşturması üzerine 1987 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan
bir karar ile 26 Haziran ‘Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı
ile Mücadele’ günü olarak kabul edilmiş ve bu günde değişik etkinlikler
düzenlenerek toplumsal bilinçlenmenin sağlanması hedeflenmiştir.
Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele Devletin tüm kurumlarının ve
bütün sivil toplum örgütlerinin işbirliği ve uyum içinde çalışarak başarı
sağlayacakları önemli bir konu ve toplum açısından ciddi bir sorundur.
Dünya genelinde artan uyuşturucu kullanımı Türkiye için de risk
oluşturmaya başlamıştır.2014 yılında tüm kamu kurumlarının dâhil olduğu
topyekûn bir mücadele kararı alınmış ve bu kapsamda Başbakanlık
Genelgesi yayınlanmıştır.
Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik,
Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık
Bakanlıklarının içinde yer aldığı ortak bir platform oluşturulmuştur.
Bu kapsamda uyuşturucuya karşı etkin mücadele için ilimizde kamu
kurumlarıyla toplantılar yapılarak çalışmalarımız işbirliği içinde devam
edecektir.
Dr. Haci Bayram ZENGİN
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü
Download