bu belgeyi indir/yazdır

advertisement
FOTOSENTEZ DENEYLERİ
Deney 1 : CO2’nin fotosenteze etkisi
Deney 5 : Fotosentez için CO2 gerektiğinin gösterilmesi
Deney düzeneğine soda ya da gazoz konulduğunda biriken O2
kabarcıklarının miktarında normal su konulmuş haline göre
daha fazla artış olduğu gözlenir. www.biyolojiportali.com
Sonuç 1 : CO2’li ortamda fotosentez hızı artar.
Yeşil bir bitki, cam kavanoza şekildeki gibi yerleştirilip
kavanoza hava girmesi önlenerek ışıklı ortamda bir süre
bekletiliyor. Belli bir süre sonra kavanozun içindeki
yaprakların sarardığı diğer yaprakların yeşilliğini koruduğu
gözlenir.
Sonuç 5 : Kavanoz ışık almasına rağmen KOH, CO2’leri tuttuğu
için kavanozun içindeki yapraklar fotosentez yapamamıştır.
Bunun sonucunda kurumuştur. Ancak kavanoz dışındaki
yapraklar fotosenteze devam ettikleri için yeşil kalmıştır. Bu
sonuç fotosentez için CO2’nin gerekli olduğunu
göstermektedir.
Deney 2 : Işığın fotosenteze etkisi
Karanlık ortam
Deney düzeneği ışıksız ortamda hazırlanıp beklenirse, O2
kabarcıklarının oluşmadığı gözlenir.
Sonuç 2 : Işıksız ortamda fotosentez gerçekleşmez.
Deney 6 : Fotosentezde ağırlık artışı deneyi
-SACHS tarafından yapılan “yarım yaprak yöntemi” deneyi ile
fotosentezde ağırlık artışı olduğu gösterilmiştir.
Buna göre; orta damarına göre tam simetrik olan bir yaprağın
yarısı sabah erkenden alınıp kurutularak tartılıyor. Yaprağın
diğer yarısı ise bitki üzerinde bırakılıp, akşam kesilerek
kurutulup tartılıyor. Akşama kadar bitki üzerinde bırakılan
kısmın daha ağır olduğu görülüyor.
Sonuç 6: Bitki üzerinde bırakılan kısımda fotosenteze bağlı
olarak organik maddenin arttığını, bunun da ağırlık artışına
neden olduğunu göstermektedir.
Deney 3: Fotosentezde O2 üretildiğinin kanıtlanması
Şekil: Yarım yaprak yöntemi
Düzenekteki elodea bitkisi aydınlık ortamda uzun süre
bekletilir, yanmakta olan kibrit ters çevrilen tüpe
yaklaştırılırsa, gazı alev parlaklığının arttığı gözlenir.
Sonuç 3 : Alev parlaklığının artması, fotosentezde O2
üretildiğini kanıtlar.
UYARI: Fotosentez için bitkilerde geliştirilen adaptasyonlar:
1. Kutikulanın ince ya da kalın olması: İnce olması terlemeyi
kolaylaştırır. Kalın olması ise su kaybını azaltır.
2. Epidermis hücrelerinin ve kutikulanın renksiz şeffaf
olması: Işığın alt tabakaya geçişini sağlar.
3. Palizat parankiması hücrelerinin çok sıkı dizilmesi ve bol
kloroplast taşıması: Işığın daha fazla soğurularak maksimum
verim alınmasını sağlar. www.biyolojiportali.com
4. Sünger parankiması hücrelerinin boşluklu dizilmesi: Gaz
alış verişini ve difüzyonunu hızlandırır.
5. Stomaların açılır kapanır olması: Gaz alış verişi ile terleme
arasındaki dengenin ayarlanmasını sağlar.
www.biyolojiportali.com
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards