K K H CRE 2012 mo gk769.03 KB

advertisement
Kök Hücre Biyolojisi
Prof. Dr. Gönül KANIGÜR
Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK
Kök hücre nedir?
• Kök hücreler organizmanın tüm dokularını ve organlarını
oluşturan ana hücrelerdir.
• Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler
*sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme,
*organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir.
Kök hücreler tüm
çok hücreli
organizmalarda
bulunur
Kök hücreler
• Erişkin hayvanların farklılaşmış hücrelerinin çoğu
bölünemez
• Eğer bu hücreler kaybolursa
• daha az farklılaşmış ve kendi kendini yenileyen kök
hücrelerin proliferasyonu ile onların yerine yenileri oluşur
Kök hücreler
• Erişkin dokuların çoğunda bulunur.
• çoğalma yeteneğindedir
• Farklılaşmış hücreleri yaşam boyunca yeniler
• Kök hücreler çoğu dokunun devamlılığında kritik bir rol
oynar
Kök hücre
Kök hücrelerin farklılaşma süreci
• Yavru hücreler oluşturmak üzere bölünürler
• Yavru hücrelerden biri kök hücre olarak kalır.
• Diğeri ise bölündükten sonra farklılaşır.
Progenitör
hücre
Farklılaşmış hücre
1 – simetrik kök hücre bölünmesi
2 - simetrik kök hücre bölünmesi
3 - progenitör bölünme;
4 - terminal farklılaşma
Kök hücre
Progenitör hücre
Farklılaşmış hücreler
• Embriyo gelişimi sırasında kök hücreler, özelleşmiş
embriyonik dokular şeklinde farklılaşır.
• Yetişkin organizmalarda kök hücreler (progenitör hücreler)
vücudun tamiri ve eksilen hücrelerin yerine konulmasında iş
görür. Örn: kan,deri veya sindirim sisteminde olduğu gibi
Dönüşüm özelliklerine göre 5 tip kök hücre vardır
1.
2.
3.
4.
5.
totipotent
pluripotent
multipotent
oligopotent
unipotent-progenitor cells
• Totipotent hücre bütün vücudun tüm organ ve dokularına
dönüşebilir. Bu hücreler plasenta ve amniyo kesesi zarları
gibi embriyo dışı dokulara da farklılaşma yeteneğine
sahiptirler. Gelişimin ileri evrelerinde pulirpotent hücrelere
dönüşebilirler.
• Pluripotent Embriyonik kök hücreler puliripotent hücrelerdir
ve vücüdun herhangi bir hücresine dönüşebilirler. Plasenta
hariç
• Multipotent hücreler gelişmenin daha ileri evresine ait
hücrelerdir ve özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilirler.
• Oligopotent kök hücreler sadece birkaç hücre tipine
dönüşebilirler
• Unipotent hücreler sadece kendine ait bir hücre tipine
dönüşebilir
Oluştuğu kaynağına göre Kök Hücre tipleri
• Embriyonik kök hücreler ; blastosistlerin iç hücre
kitlesi ve morula evresi hücreleri
• Fötal kök hücreleri ; Fetusun organlarında bulunur,
abortus materyelin gonadlarını oluşturacak
dokulardan elde edilir
• Göbek kordonu ve plasenta kök hücreleri
• Yetişkin Kök Hücreler Yetişkin dokularında bulunur
(somatik ve germ soyu kök hücreler)
• Kanser kök hücreleri
Erişkin ve Embriyonik kök hücrelerin
karşılaştırılması
• Erişkin kök hücrelerden
organizmanın tüm hücreleri
elde edilemez.
• Büyümesi ve çoğalması için
uzun zaman gereklidir.
• Kolay elde edilemezler.
(birçok dokuda bu hücreleri
bulmak oldukça zordur)
• Embriyonik Kök hücrelerden
tüm hücreler elde edilebilir.
• Kültür ortamında kolaylıkla
üretilebilir.
• Erişkin kök hücrelerin
bölünme ve değişim
potansiyelinin oldukça düşük
olması ve zor elde edilmesi
nedeniyle ,embriyonik kök
hücreler tercih edilir
1-Embriyonik Kök Hücreler
•
Embriyonik kök hücreler, erken dönemdeki
memeli embriyosundaki kök hücrelerden elde
edilmektedir
• in-vitro ortamda sınırsız ve farklılaşmadan
çoğalma kapasitesine sahiptirler.
Embriyonik kök hücrelerinin özellikleri
a) Bu hücrelerin implantasyon öncesindeki
(preimplantasyon ) embriyondan elde edilirler,
b) Uzun dönem farklılaşmadan çoğalabilme özellikleri
vardır,
c) Uzun dönemler boyunca kültürde tutulduktan sonra
bile her üç embriyonik germ tabakasının türevlerini
oluşturabilme potansiyelleri vardır.
Embriyonik kök hücrelerinin özellikleri
• Embriyonun “Erken morula safhasından”, “blastosist iç
hücre kütlesinden” üretilir,
• İnsanda erken embriyo dönemi olan blastosist , 4-5
gün içinde 50-150 hücre sayısına ulaşır.
• Bu pluripotent hücreler üç germ yaprağını oluşturur
ektoderm-endoderm-mezoderm
• Bu tabakalardan tüm vücut gelişir.
• Embriyonik kök hücreler pluripotent hücrelerdir;
vücutta yaklaşık 200 hücre tipine dönüşebilirler.
EKH Uygulama Alanları
• EKH ler Hasarlı doku ve hücrelerin yerine
konması için rejeneratif tıp ta en uygun kaynak
olarak kabul edilmektedir.
• EKH leri pluripotent olduğundan vücudun özel
hücrelerine dönüştürülmesi için uygun
farklılaşma sinyalleri uygulanmalıdır.
• Sakıncası: TEROTOMA oluşumu. Kanserleşme
tehlikesi
2- Yetişkin Kök Hücresi : YKH
• Birçok yetişkin kök hücresi
multipotenttir ve sınırlı
farklılaşma kapasitesine
sahiptir. İsimlendirilmeleri
genellikle kendilerinin doku
orijinlerine göre yapılır.
Örneğin:
•
•
•
•
Mezenkimal kök hücresi
Yağ hücresi kaynaklı kök hücreler
Endotel kaynaklı kök hücre
Diş pulpa kök hücresi
• YKH bir çok organ ve
dokuda bulunur.
Dokudaki sayıları çok
düşüktür
Örneğin; Beyin, kemik
iliği, kan damarı,
iskelet kası, diş, kalp,
pankreas, testis,
ovaryum epiteli, deri,
barsak, karaciğer ve
çevre kanı
Kanser Kök Hücresi (KKH)
• KKH tümörlerin ve hematolojik kanserli hücrelerin içinde
bulunur. Kanser hücresi üretebilme özelliğine sahip.
Metastaza neden olabilirler
KKH tespit edilen kanser tipleri
Beyin
Meme
Kolon
Ovaryum
Pankreas
Prostat
Melanoma
Multiple Myeloma
Kök Hücre Üretimi
• ilk embriyonik kök hücre kültürü, 1998 yılında erken
embriyonun iç hücre kümesinden (blastosist) yapılmıştır.
• Embriyonik kök hücrelerin farklılaşmadan kendini
yenileyebilmesi için birçok faktörün denge içinde olması
gerekmektedir.
• In-vitro olarak farklılaşmayı kontrol etmek için kültür
ortamında destek hücreler ve sitokinlerden yararlanılır
Erişkin kök hücrelerin medikal uygulamaları
• Erişkin kök hücrelerin hasarlı dokuları onarabilme
yetenekleri vardır.
• Klinik tıpta kullanılır (Kemik iliği nakli)
• Birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilirler;
Diyabet, Nörodejeneratif hastalıklar;Parkinson, Alzheimer
Kıkırdak hasarları,Karaciğer hastalıkları
Bir çok kanser tedavisinde, Kemoterapinin yan etkisine
alternatif yol olarak kullanılabilmektedir
Kök Hücre Tedavi Yolları
Kök hücre kaynağı olarak
• kemik iliği, çevre kanı, göbek kordon kanı ve
fötal karaciğer
kullanılabilir.
• Allojenik (ALLO). İnsandan insana,
• Otolog (OTO). Kişinin kendisinden alınan KHnin, kendisine
tekrar verilmesi
• Zenojenik (ZENO).Farklı türler arasında, havyandan insana,
• Sinjenik (SİN). tek yumurta ikiz kardeşten yapılan nakil.
Kök Hücre Uygulama Alanları
• Kemik iliği nakli
• Epitel kök hücrelerinin yanık ve yaralarda
klinik kullanımı, Deri nakilleri
• Karaciğer rejenerasyonu
• “Rejeneratif Tıp” Parkinson hastalığı,
• Süt Dişlerinden Kök Hücre eldesi
Kök hücre uygulamasının olası riskleri
Doku uyuşmazlıkları meydana gelebilir.
Embriyonik kök hücrelerin çoğalmaları kontrol altına
alınamazsa kanser oluşabilir
ETİK: Embriyonun oluşumundan itibaren erişkin bir
insan gibi saygı görmesi gerektiğini düşünülürse
embriyo üzerinde kök hücre çalışması kabul edilemez
Kısa tarihçe
• 1908 – İlk “KÖK HÜCRE” terimi Rus histolog
Alexander Maksimov (1874–1928) hematoloji
toplantısında (Berlin) önerdi. İlk hematopoetik
kök hücre tanımı.
• 1963 - Ernest A. McCulloch ve James E. Till
Toronto Universitesi fare kemik iliği hücrelerini
kendini yenileyebildiğini gösterdiler
• 1968 – SCID ta ilk kemik iliği transplantasyonu.
• 1978 – Hematopoetik kök hücreler ilk kez kordon
kanında keşfedildi.
• 2007 - Wake Forest Üniversitesi ve Harvard
Üniversitesinde ilk kez amniyotik sıvıda kök hücre tespit
edildi
• 2007 - Fare embriyonik hücrelerinde gen transferi
tenikleri kullanarak transgenik fare üretikleri için
• Mario Capecchi, Martin Evans, Oliver Smithies
Tıp-Fizyoloji NOBEL ÖDÜLÜ aldılar
• 2008 – Tek bir insan kılından Embriyonik-benzeri kök
hücre tespit edildi
• Kasım 2010 İlk embriyonik kök hücre tedavisi uygulandı
Download