Kök Hücre (İmran KOŞAR(24.04.2012)) Kök hücre, mitoz

advertisement
Kök Hücre
(İmran KOŞAR(24.04.2012))
Kök hücre, mitoz bölünmeyle özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilen ve daha fazla kök hücre
üretmek için kendini yenileme yeteneğine sahip olan, bütün çok hücreli canlıların doku ve organlarını
oluşturan ana hücre tüpleridir.
Memelilerde kök hücrelerin iki yaygın tipi bulunur; blastokist evresinin iç tabakasından elde
edilebilen embriyonik kök hücre ve çeşitli dokularda bulunan yetişkin kök hücresi.
Yetişkinlerdeki kök ve öncül hücreler vücudun onarımında görev alıp, erişkin dokuları yenileyebilme
yetisine sahiplerdir. Gelişen bir embriyoda, kök hücreler özelleşmiş hücrelerin tümüne
farklılaşabilirler (pluripotent) ve kan, deri ya da sindirim organları gibi organlarında yenilenmesini
sürekli kılarlar.
İnsanlarda erişilebilir olan otolog erişkin kök hücre kaynakları şu şekildedir;
Kemik iliği, Yağ (adipoz) doku ,Kan
Kök hücreler ayrıca doğumdan hemen sonra umbilikal kord kanından da elde edilebilir.
Günümüzde yüksek oranda değişkenlik verilebilen kök hücreler kemik iliği nakilleri gibi tıbbi
tedavilerde yaygun olarak kullanılmaktadır. Bunun için hücre kültür ortamlarında yapay olarak
yetiştirilmeleri ve kullanılacak hücre tipine göre (kas, sinir vb.) bu ortamlarda farklılaştırılmaları
gerekmektedir. Embriyonik hücre hatları ve otolog embriyonik kök hücreler ise; terapötik
klonlamayla oluşturulmakta ve gelecekteki tedavi yöntemleri için umut oluşturmaktadır.
Vikipedi,
Download