Müşteri İtirazları

advertisement
Müşteri İtirazları
İtirazlar satın almaya karşı bir direncin dışa yurumudur. Diğer bir değişle,
müşterinin bir ürün ya da hizmet satın almakla ilgili endişelerini ya da
tereddütlerini açığa çıkarır. Ancak deneyimli satış elemanları itirazları satın alma
sinyalleri olarak görmelidir. İtirazlar aslında çoğu kez müşterinin ürün ve hizmetle
gerçekten ilgilendiklerinin bir göstergesidir. Satış elemanları müşteri itirazlarını
satış sürecinin doğal bir parçası olarak görmelidirler. Müşteri itirazlarının nedeni ne
olursa olsun satış elemanı kızgınlık göstermemelidir. Satış elemanı açısından çok
küçük ya da önemsiz görünen bir itiraz konusu müşteri açısından çok önemli
olabilir. Satış elemanı müşteriye ürünleri gösterdikçe müşteri itirazlarını dile
getirebilir. Bu itirazlar aslında bir şekilde müşterinin ilgisini gösterdiği için hoş
karşılanmalıdır. Satış elemanları bir noktayı kanıtlamak için bir tartışma içine
girmemelidir. ‘Müşteri her zaman haklıdır’ cümlesi en azından müşteri mağazada
iken geçerlidir.
Satış sunuşu esnasında müşteriler itirazda bulunduklarında bunu genellikle ürün
hakkında ek bilgi almak için yaparlar. Örneğin, bir müşteri “bu ürünü beğendim
ancak çok pahalı. ” dediğinde bu cümle müşterinin ürüne karşı ilgisini gösterir.
Müşterinin ifade etmeye çalıştığı “Bu ürün niçin bu kadar paraya değiyor?”
sorusudur. Müşteri fiyatı sorduğunda gerçekten o parayı ödeyemeyecek olabilir,
ancak satış elemanı müşteri itirazlarını, ürünün özelliklerini ve faydalarını daha
fazla aktarabileceği bir fırsat olarak görmelidir.
İtiraz Çeşitleri
Bir satış sürecinde satış elemanı dört çeşit itirazla karşı karşıya gelebilir. Bunlar;
fiyata itiraz, ürünün kalitesine itiraz, mağaza politikalarına itiraz ve hemen satın
alma karşısında itirazdır. Bir mağaza satış elemanının karşı karşıya kalabileceği
itiraz türlerini örneklerle inceleyelim.
Fiyata yönelik itiraz örnekleri:
Aynı ürünü çok daha ucuza alabilirim.
Birkaç ay kullanacağım bir şey için çok pahalı değil mi?
Bu benim düşündüğümden çok daha pahalı!
Çok pahalı!
Fiyat konusunda yapılan bir itiraz müşterinin ürünün o fiyata değip değmeyeceği
konusunda ikna olmadığını gösterir. Fiyata karşı yorumlar bazen alıcının
kararsızlığının ya da fiyatı daha da indirebilmek için çabasının bir parçası olabilir.
Satış elemanı müşteriye ürünün değerini gösterebilmelidir.
Ürüne yönelik itiraz örnekleri:
Bu tencere çok hafif görünüyor.
İşçiliği pek iyi değil gibi…
Korkarım iki gün içinde kırılır!
Bazı itirazlar doğrudan ürünün kendisiyle ilgilidir. Ürüne yönelik bir itiraz
müşterinin ürünün faydaları ve özellikleri konusunda şüpheleri olduğunu ifade
eder. Satış elemanının daha fazla bilgi vermesi ya da başka ürünler göstermesi
gerekebilir. Müşteriler bazı ürünleri, markaları, modelleri almaya isteksiz olabilir.
Mağaza politikalarına karşı itiraz örnekleri:
Niçin paça boyunu kısaltmanız için ayrı para ödeyeyim ki!
Bu kredi kartını niçin kabul etmiyorsunuz?
Taşıma için sizin araç sağlamanız gerekmez mi?
İndirim dönemlerinde hediye paketi yapmıyor musunuz?
Bu tür itirazlarda müşteri mağaza hakkında şüphelere sahiptir. Satış elemanı uygun
mağaza politikasının ne olduğunu anlatmalı ve alternatifler öne sürmelidir.
Hemen satın almaya karşı itiraz örnekleri:
Biraz daha bakmam gerek.
Yanımda yeteri kadar param yok.
Eşimin ve çocukların da görüşünü almadan eve bu kadar büyük bir şey almak
istemem.
Yarın tekrar gelirim.
Satın alma kararını geciktirmeye yönelik bu çabalar müşterinin üründen elde
edeceği fayda konusunda ikna olmadığını gösterir. Müşteri ürünü almak ya da
almamak konusunda emin değildir. Satış elemanı ürünü o anda almanın
avantajlarını dile getirmelidir. Ancak bu tür itirazlar müşterinin, gerçek itirazını dile
getirmeden mağazadan çıkmak için bir sebep olarak öne sürebileceği de
bilinmelidir.
Müşteri İtirazlarını Yanıtlamada İzlenecek Yol
Her satış elemanı, satış sürecinin en doğal parçası olan müşteri itirazlarının nasıl
yanıtlanacağı konusunda hazırlıklı olmalıdır. Aslında itirazların nasıl yanıtlanacağı
büyük oranda satışın gerçekleştiği koşullara ve müşterinin ruh haline göre
değişebilir. Buna rağmen aşağıdaki süreci takip ederek, satış elemanları zamanla
itirazları başarıyla yanıtlamayı öğrenebilirler.
Müşterinin itirazı dinlenmelidir. Dinlemek müşterinin endişesini ve tedirginliğini
anlamaya yardımcı olmada en önemli etkinliktir. Tamamıyla anlamadıkça itirazlar
yanıtlanamaz. Dolayısıyla müşterinin konuşmasına müsaade etmek, onun itiraz
konusunu tümüyle açıklamasına müsaade etmek ve samimi bir ilgi göstermek
gerekir. Çoğu kez satış elemanları müşterinin haksız olduğunu ya da yanlış
bildiğini kanıtlamak için müşterinin sözünü keserek itirazı yanıtlamaya başlarlar.
Bu, müşteriyi tedirgin edecek ve belki de müşteri ve satış elemanı arasında olası bir
tartışma yaratacak bir durumdur. Müşterinin gerçekte ne ifade etmek istediğini
anlamak için dinlemek önemli bir ilkedir.
Müşteriye yanıt vermeden önce bir müddet beklenmelidir. Müşteri itirazını dile
getirdikten sonra cevap vermek için aceleci ve telaşlı davranmamak gerekir. Satış
elemanının bu itirazdan rahatsız olmadığını ve şaşırmadığını müşteriye göstermesi
gereklidir. İtiraz yanıtlanmadan önce kısa bir müddet beklemek en uygun tepkinin
verilmesini ve müşterinin de yanıtı dikkatle dinlemesini sağlayacaktır.
Müşteriye empati gösterilmelidir. Empati göstermek satış elemanının, müşterinin
duygularını anladığını ve müşterinin görüş açısını takdir ettiğini ifade etmesidir. Bu
müşteriyle tamamen aynı fikirde olmak anlamına gelmez. Müşterinin niçin böyle
hissettiğinin ya da düşündüğünün satış elemanı tarafından anlaşıldığının
gösterilmesidir. “Ne hissettiğinizi anlıyorum. ” “Bunu sorduğunuza sevindim. ”
“Evet, bu nokta gerçekten önemli” “İyi bir noktaya değindiniz. ” “Endişenizi
anlıyorum. ” türü cümleler kullanmak satış elemanının müşteriyi anladığını gösterir
ve müşterinin satış elemanının yanıtına karşı daha olumlu bakmasına yol açar.
İtiraz konusu tekrarlanmalıdır. Satış elemanının itiraz konusunu doğru bir şekilde
anladığını müşteriye göstermesi için itirazı kendi cümleleriyle tekrar ifade etmesi
önemlidir. Mümkünse itirazı bir soruya dönüştürerek tekrar etmek daha çok
önerilen bir yoldur. Örneğin, “Endişenizi anlıyorum, bu koltuğun temizlenmesinin
çok zor olduğunu mu düşünüyorsunuz?”
İtirazı yanıtlamak gereklidir. Satış sürecinin devam edebilmesi için bütün itirazların
yanıtlanması gereklidir. Şüphesiz ki itirazları ertelemek de mümkündür ancak bu
durumda müşteri itiraz üzerinde yoğunlaştığı için satış konuşmasına
yoğunlaşamayacaktır. Müşteri, satış elemanı itiraz konusunu yanıtlamadığı için
gerçekten bir problem olduğunu düşünebilir. Müşterinin itirazı yanıtlandıktan sonra
müşterinin bu yanıtı anlayıp anlamadığını ya da bu yanıttan tatmin olup olmadığını
sınamak önemlidir. Müşterinin yüz ifadesi bu konuda yardımcı olabilir. Müşteriye
“Şimdi daha açık mı?” ya da “Sorunuzu yanıtlayabildim mi” şeklinde sorular da
sorulabilir. İtiraz yanıtlandıktan sonra satış sunuşuna devam edilmelidir.
Satış elemanının müşterinin itirazını tekrarlaması niçin önemlidir?
Müşteri İtirazlarını Yanıtlamada Kullanılabilecek Yaklaşımlar
Aşağıda müşterinin itirazlarını yanıtlamada kullanılabilecek çeşitli teknikler yer
almaktadır.
Doğrudan inkâr etmek: Müşterinin itiraz ettiği konu doğru değilse doğrudan inkâr
tekniği kullanılabilir. Örneğin müşteri, “Bu kazak çekebilir. ” dediğinde satış
elemanı anında şöyle yanıtlayabilir: “Kesinlikle çekmeyeceğini yapılan testler
ispatlamaktadır ve mağazamız da bunun garantisini vermektedir. ” Bu yöntem
müşteriyi savunma durumuna getireceği için kanıtlar dostça ve yardımcı bir şekilde
sunulmalıdır. Hiçbir durumda müşteri incitilmemelidir. Doğrudan inkâr yönteminin
amacı doğru bilgiyi vermektir, müşterinin bilgi eksikliğini vurgulamak değildir.
İtirazı tersine çevirmek: Bu teknikte müşterinin itiraz noktası ürünü satın almak için
temel bir neden haline gelir. Örneğin müşteri “Bu bavul çok hafif, sanırım pek uzun
ömürlü olmaz. ” şeklinde bir itiraz dile getirebilir. Satış elemanı şöyle
yanıtlayabilir: “Gerçekten de bu bavul hem hafif hem de dayanıklı olması amacıyla
özel olarak tasarlanmış bir bavul. İmalatçı firma normal kullanımlarda kırılmalara
karşı üç yıl garanti vermektedir. ” Satış elemanının bu yöntemi kullanırkenki tavrı
önemlidir. Dostça ve kibar bir şekilde bilgi sağlamak müşteriyi bilgisiz göstermeye
göre çok daha etkilidir.
Daha üstün nokta sunmak: İtirazları karşılamanın diğer bir yolu ise daha üstün
nokta yöntemidir. Bu yaklaşımda satış elemanı müşterinin ürünün belirli bir
özelliğine ilişkin itirazıyla hemfikir olur. Ancak bunu dengelemek için avantajlar
da sunar. Örneğin müşteri, “Bu arabanın bataryasının sadece 24 aylık garantisi var.
” diye itiraz ettiğinde satış elemanı şu şekilde yanıtlayabilir: “Evet, haklısınız,
ancak bu batarya diğerlerinden 100 YTL daha ucuz. ” şeklinde yanıtlayabilir. Satış
yaparken hiçbir ürünün her müşteri için mükemmel olmayacağı akıldan
çıkarılmamalıdır. Daha üstün nokta yaklaşımında satış elemanı, ürünün
dezavantajlarını belirtirken müşteriye, satın alması için bu dezavantajı
dengeleyecek nedenler sunar.
İtirazı soruyla yanıtlamak: Müşteri itirazlarını karşılamanın etkili bir yolu da itiraz
konusunu bir soruya dönüştürmektir. Bir müşterinin dört adet yeni araba lastiği
almak istediğini ve fiyat konusunda itirazı olduğunu düşünelim. Lastiklerin fiyatı
rakip bir markanın fiyatından 100 YTL daha pahalıdır. Satış elemanı bir soru
cümlesi kullanarak aradaki fiyat farkını minimize etmeye çalışabilir. “Tüm ülkeye
yayılmış ve size 24 saat hizmet verecek yaygın servis ağına sahip olmamız bu
küçük fiyat farkından daha önemli değil mi?” Bu örnekteki soru müşterinin çok az
bir fiyat farkı dezavantajı ile yaygın servis ağı avantajını tartması amacıyla
sorulmuştur. Sorular genellikle alıcının, satış elemanının teklifi üzerinde daha derin
düşünmesini teşvik eder. Bu özellikle de fiyatı başlangıçta yüksek bulunabilecek
yüksek kaliteli ürünler için geçerlidir. Satış elemanının olumlu bir tutumla ve
içtenlikle soruyu sorması, müşteriye soruyu yanıtlaması için zaman tanıması ve
sorunun yanıtını kendisinin vermemesi gereklidir.
Göstererek itirazı yanıtlamak (demonstrasyon): Gösterim ya da demonstrasyon
alıcının şüphelerini ve endişelerini ortadan kaldırmada en ikna edici yollardan
biridir. Bu yöntem, çok fazla şey söylemeye gerek kalmadan itiraz konusunun
geçerli olmadığını müşteriye gösterecektir. Müşteri, “Bu sandalyenin döşemesi
lekeyi çok gösterir, sanırım vinleks olanlara baksam daha iyi olacak. ” şeklinde bir
itirazda bulunduğunda satış elemanının döşemelik malzemenin leke tutmaz
özelliğini anlatması için en etkili yol küçük bir gösterim yapmak olacaktır. Satış
elemanı ayrıca görsel malzemeler, raporlar, kalite belgeleri göstererek de itiraz
konusunun geçerli olmadığını ispatlayabilir.
Üçüncü tarafların tanıklıklarını sunmak: Tarafsız bir üçüncü kişinin tanıklığı
müşteri itirazlarını yanıtlamada çok etkili bir yol olabilir. Tanıklık kavramı satış
elemanının daha önce ürünü ya da hizmeti denemiş ve memnun kalmış insanlardan
bahsetmesi ve deneyimlerini aktarmasıdır. Örneğin, yaşlı bir müşteri ürünün
kullanımının kendi yaşında bir insan için çok karışık ve karmaşık olduğu
konusunda itiraz ettiğinde tanıklık yaklaşımı kullanılabilir. “Evet, tereddüt etmekte
haklısınız. Geçen hafta sizin yaşlarınızda bir müşterimize aynı televizyonu sattık.
Ahmet Bey, bizim devamlı müşterilerimizden biri. Kendisi de kumandası çok
karışık olduğu için tereddüt etmişti. Şimdi çok rahat kullandığını söylüyor. ”
Tarafsız bir üçüncü kişinin deneyimlerinin aktarılması müşterinin bir tartışmaya
girmesine yol açmayacak bir yöntemdir.
Download