bayındır madencilik ve ticaret a.ş. / ıhmad

advertisement
BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. / IHMAD [] 10.03.2011 15:32:05
Yeni İş İlişkisi
Ortaklığın Adresi
:
Merkez Mh. 29 Ekim Cd. Yuva Sit. Çarşı Blok No:32 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul
Telefon ve Faks No.
:
0 212 454 2760 - 0 212 454 2761
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su
:
0 212 454 2760 - 0 212 454 2761
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
:
-
:
Çinko Satış Sözleşmesi Hk.
Konuya İlişkin Daha
Açıklamasının Tarihi
Önce
Yapılan
Özel
Durum
Özet Bilgi
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği (Müşteri/Tedarikçi)
:
Müşteri
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
:
Gök - Er Metaller Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir
Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
:
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya
Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
:
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
:
10.03.2011
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
:
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
:
2011 yılı içerisinde üretilmesi planlanan 2.000 ton
Çinko Cevherinin satışı garanti altına alınmıştır.
Açıklanan
Son
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz ile Gök - Er Metaller Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. arasında 10.03.2011 tarihinde 2011 yılı içerisinde en az 2.000 ton %50
tenörlü çinko konsantresinin satışıyla ilgili sözleşme imzalanmıştır. İlgili sözleşmeye göre çinko konsantresinin satış fiyatı, malın
teslimi esnasında Londra Metal Borsası'nda oluşacak fiyat üzerinden belirlenecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla
ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.
Download