indir

advertisement
İL
: TOKAT
AY-YIL: MART–2011
TARİH: 18.03.2011
ÇANAKKALE RUHU
‫اي‬
‫ََِّيوَََّ َفِيِنمِاَّنَ ي َْلنأِي َْنيَََّ ََ ا‬
َ َ‫ميْل نَُي َنيِاَّلا ا يه‬
َ ‫يأ‬
ُ ‫ََّن ا‬
‫يََّ انبحَأََ نيوَُّانمُيي َََْيِن نُّلل اْلاْنَي‬
َ َ‫ِيِؤنيلا َأ يَيَّ انبحَ نف‬
Maide, 54
Muhterem Müslümanlar!
Türk‫ ي‬milleti‫ ي‬tarih‫ ي‬boyunca‫ ي‬İslam’a‫ ي‬hizmet‫ي‬
etmiş‫ ي‬bir‫ ي‬millettir.‫ ي‬Bu‫ ي‬özelliğinden‫ ي‬dolayıdır‫ ي‬ki,‫ي‬
İslam’ı‫ ي‬ortadan‫ ي‬kaldırmak‫ ي‬isteyenler‫ ي‬öncelikle‫ ي‬onun‫ي‬
hamisi‫ي‬olan‫ي‬Türk‫ي‬milletini‫ي‬hedef‫ي‬almışlardır.‫ي‬Bilhassa‫ي‬
Anadolu‫ ي‬ya‫ ي‬yerleştikten‫ ي‬sonra‫ ي‬haçlı‫ ي‬seferlerinin ardı‫ي‬
arkası‫ي‬kesilmemiş.‫ي‬Kimi‫ي‬doğudan,‫ي‬kimi‫ي‬batıdan,‫ي‬kimi‫ي‬
güneyden,‫ي‬kimi‫ي‬kuzeyden‫ي‬her‫ي‬fırsatta‫ي‬teker teker‫ي‬yâda‫ي‬
birleşerek‫ي‬saldırmışlardır.‫ي‬Bu‫ي‬saldırılardan‫ي‬biri‫ي‬vardır‫ي‬
ki Türk‫ ي‬milletinin‫ ي‬hatta‫ ي‬Müslümanların‫ ي‬kaderinin‫ي‬
çizildiği‫ ي‬ve‫ ي‬bir‫ ي‬dönüm‫ ي‬noktası‫ ي‬olan Çanakkale
savaşıdır.‫ ي‬Yüzyıllardır‫ ي‬emellerine‫ ي‬ulaşamayan‫ي‬
Hıristiyan‫ي‬batı‫ي‬devletleri‫ي‬birleşerek‫ي‬var‫ي‬güçleri‫ي‬ile‫ي‬en‫ي‬
sıkıntılı‫ي‬günlerini‫ي‬yaşayan‫ي‬Türk‫ي‬devletine,‫ي‬Osmanlıya‫ي‬
saldırmış‫ ي‬ve‫ ي‬Anadolu’yu‫ ي‬işgal‫ ي‬etmek‫ ي‬için‫ ي‬Çanakkale‫ي‬
boğazını‫ي‬geçmeye‫ي‬çalışmışlardır. Şairin;
Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi!
Senin Uğrunda ölen ordu budur Ya Rabbi!
Taki yükselsin ezanlarla müeyyed namın,
Galip et! Çünkü bu son ordusudur İslam’ın.
Diyerek‫ ي‬methettiği‫ ي‬Mehmetçik,‫ ي‬akıllara‫ ي‬durgunluk‫ي‬
veren‫ ي‬bir‫ ي‬iman‫ ي‬ve‫ ي‬mücadele‫ ي‬ile‫ ي‬yedi‫ ي‬düveli,‫ ي‬onların‫ي‬
en‫ ي‬modern‫ ي‬silahlarını‫ ي‬bir‫ ي‬daha‫ ي‬Anadolu’ya‫ ي‬göz‫ي‬
dikmemek‫ ي‬üzere‫ ي‬mağlup‫ ي‬etmiş,‫ ي‬boğazın‫ ي‬mavi‫ي‬
sularına‫ ي‬sadece modern‫ ي‬zırhlıları‫ ي‬değil,‫ ي‬azgın‫ ي‬haçlı‫ي‬
zihniyetini‫ ي‬ve‫ ي‬gururunu‫ ي‬da‫ ي‬gömmüştür.‫ ي‬Türk‫ ي‬ordusu‫ي‬
komutanından‫ ي‬erine‫ ي‬her‫ ي‬biri‫ ي‬bir‫ ي‬arslan‫ ي‬kesilmiş,‫ ي‬su
borusundan‫ ي‬yaptığı‫ ي‬tüfeklerle,‫ ي‬kazma,‫ ي‬kürek,‫ ي‬süngü
ile‫ي‬imanının‫ي‬birleştirip‫ي‬253‫ي‬bin‫ي‬şehit‫ي‬verme‫ي‬pahasına‫ي‬
bu‫ي‬topraklara‫ي‬ayak‫ي‬bastırmamıştır.
Muhterem Cemaat!
Çanakkale‫ ي‬harbi,‫ ي‬İstiklal‫ ي‬marşı‫ ي‬şairimiz‫ ي‬Akif’in‫ي‬
dediği‫ ي‬gibi‫ ي‬dünyada‫ ي‬eşi‫ ي‬olmayan‫ ي‬bir‫ ي‬harptir.‫ ي‬Aç,‫ي‬
Susuz,‫ ي‬çıplak‫ ي‬ve‫ ي‬belki‫ ي‬haftada‫ ي‬bir‫ ي‬defa‫ ي‬sıcak‫ ي‬yemek‫ي‬
yiyebilen‫ ي‬Mehmetçiğin‫ ي‬şanlı‫ ي‬zaferidir.‫ ي‬Seyit‫ي‬
Çavuş’un‫ ي‬250‫ ي‬kg.lık‫ ي‬top‫ ي‬mermisini‫ ي‬yalnız‫ ي‬başına‫ي‬
namluya‫ ي‬sürdüğü,‫ ي‬genç‫ ي‬yaşta‫ ي‬on‫ ي‬binlerce‫ ي‬kınalı‫ي‬
kuzunun‫ ي‬şahadet‫ ي‬şerbeti‫ ي‬içtiği‫ ي‬bir‫ ي‬savaştır.‫ي‬
Metrekareye‫ ي‬7‫ ي‬ton‫ ي‬çeliğin‫ ي‬düştüğü,‫ ي‬mermilerin
havada‫ ي‬çarpışarak‫ ي‬birbirini‫ ي‬deldiği,‫ ي‬Uzakdoğu‫ ي‬ve‫ي‬
Afrika‫ي‬dan‫ي‬toplanıp‫ي‬getirilen‫ي‬ve‫ي‬kime‫ي‬karşı‫ي‬savaştığını‫ي‬
bilmeyen‫ ي‬binlerce‫ ي‬Müslüman‫ ي‬askerin‫ ي‬Türk‫ي‬
cephelerinden‫ ي‬ezan‫ ي‬seslerini‫ ي‬duyunca‫ ي‬şaşırıp‫ ي‬karşı‫ي‬
tarafa‫ ي‬geçerlerken‫ ي‬arkadan‫ ي‬kalleşçe‫ ي‬vuruldukları‫ ي‬bir‫ي‬
savaştır.
Değerli Mü’minler
“Tarihini Bilmeyenlerin Coğrafyasını başkaları
çizer” sözünü‫ ي‬unutmayalım.‫ ي‬Bugün‫ ي‬bütün‫ ي‬imkanlara‫ي‬
sahip,‫ ي‬yiyeceğin‫ ي‬her‫ ي‬çeşidini‫ ي‬bulabilen,‫ ي‬hatta‫ي‬
beğenmeyen,‫ي‬marka‫ي‬giyinen,‫ي‬internet‫ي‬kefelerde ve top
star,‫ ي‬pop‫ ي‬star‫ ي‬yarışmalarını izlemekle‫ ي‬vakit‫ ي‬geçiren‫ي‬
nesiller‫ ي‬Çanakkale’yi‫ ي‬anlayamayabilir,‫ ي‬hatta‫ي‬
önemsemeye‫ ي‬bilirler.‫ ي‬Bizim‫ ي‬yetişkinler‫ ي‬olarak‫ ي‬en‫ي‬
önemli‫ ي‬görevimiz‫ ي‬okulda,
camide,
evde
çocuklarımıza‫ ي‬Çanakkale’yi‫ ي‬onun‫ ي‬anlamını‫ ي‬ve‫ي‬
önemini,‫ ي‬bu‫ ي‬zaferi‫ ي‬kazanmamızı‫ ي‬sağlayan‫ ي‬ruhu‫ي‬
anlatmak,‫ي‬mümkünse‫ي‬orayı‫ي‬görmelerini‫ي‬sağlamaktır.
Ecdadımızın‫ي‬bu‫ي‬müthiş‫ي‬fedakârlını,‫ي‬yapacağımız‫ي‬ilmi‫ي‬
ve‫ ي‬teknolojik‫ ي‬çalışmalarla‫ ي‬taçlandırmalı,‫ ي‬ülkemizi
dünyada‫ي‬ekonomik,‫ي‬siyasi‫ي‬ve‫ي‬askeri‫ي‬bakımdan‫ي‬önemli‫ي‬
bir‫ ي‬noktaya‫ ي‬getirmeli,‫ ي‬bu‫ ي‬cennet‫ ي‬vatana‫ ي‬yan‫ ي‬gözle‫ي‬
bakanları‫ ي‬ürkütmeli‫ ي‬ve‫ ي‬korkutmalıyız.‫ ي‬Ancak‫ ي‬bu‫ي‬
durumda‫ ي‬ecdadımıza‫ ي‬layık‫ ي‬torunlar‫ ي‬olabiliriz ve bu
durumda‫ ي‬tarih‫ ي‬tekerrür‫ ي‬etmez.‫ ي‬Bütün‫ ي‬dünya‫ ي‬şunu‫ي‬
bilmelidir:‫ي‬bin‫ي‬yıllık‫ي‬Tür‫ي‬İslam‫ي‬yurdu‫ي‬Anadolu’ya‫ي‬göz‫ي‬
dikenin‫ ي‬sonu‫ ي‬hüsran‫ ي‬olmuştur.‫ ي‬Çanakkale’de‫ ي‬önemli‫ي‬
sayıda‫ ي‬şehit‫ ي‬veren‫ ي‬Tokat,‫ ي‬bugünde‫ ي‬yaşlısıylagenciyle,‫ ي‬kadınıyla‫– ي‬erkeğiyle her‫ ي‬karış‫ ي‬toprağını‫ي‬
Çanakkale‫ ي‬bilir. Bu‫ ي‬cennet‫ ي‬vatanı‫ ي‬bizlere‫ ي‬emanet‫ي‬
eden‫ ي‬başta‫ ي‬Gazi M.‫ ي‬Kemal‫ ي‬Atatürk‫ ي‬ve‫ ي‬silah‫ي‬
arkadaşları‫ ي‬olmak‫ ي‬üzere‫ ي‬tüm‫ ي‬şehitlerimizi‫ ي‬rahmet‫ ي‬ve‫ي‬
minnetle‫ي‬anarken‫ي‬şaire‫ي‬kulak‫ي‬verelim:
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver; Bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Muhterem Müslümanlar!
Hutbemi‫ي‬başta‫ي‬okuduğum‫ي‬ayet-i‫ي‬kerime’nin meali ile
bitirmek istiyorum:“Ey iman edenler! Sizden kim
dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine
öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever,
onlar da Allah’ı severler. Onlar müminlere karşı
alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve
onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Ve bu
yolda
hiçbir
kınayanın
kınamasından
çekinmezler. İşte bu, Allahın bir lütfudur. Onu
dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır,
hakkıyla bilendir”
HAZIRLAYAN: İL‫ي‬HUTBE‫ي‬KOMİSYONU
Download