5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ VÜCUDUMUZ ÜNİTESİ ÇALIŞMA

advertisement
5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ VÜCUDUMUZ ÜNİTESİ ÇALIŞMA
SORULARI
Aşağıdaki tümcelerde, doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. ( ) Vücutta oluşan zararlı maddelerin, çeşitli organlarla dışarı atılmasına boşaltım denir.
2. ( ) Vücudumuzda, karın boşluğunun arkasına yerleşmiş bir çift böbrek vardır.
3. ( ) Böbreklerin kabuk bölgesinde süzülen idrar, doğrudan idrar kesesine iner.
4. ( ) Boşaltım sistemi, solunum ve dolaşım sistemiyle birlikte çalışır.
5. ( ) İdrar, idrar kanalı ile vücut dışına atılır.
6. ( ) Sindirim borusunun boşaltım görevi yoktur.
7. ( ) Böbrek taşları, böbreği dıştan saran böbrek zarında oluşur.
8. ( ) Sigara ve alkol yalnız akciğerlere zarar verir.
9. ( ) Sigara içilen ortamlarda, sigara içmeyenlerde zarar görür.
10. ( ) Alkol sinir sistemini olumsuz etkileyerek iradeyi zayıflatır.
* karbondioksit * dolaşım * nikotin * ter * kan damarları * boruları * bir çift * deri * anüs *
kabuk
Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere yukarıdaki sözcüklerden uygun olanını yazınız.
11. Kan yolu ile böbreğe gelen zararlı maddeler ………………….bölgesinde süzülür.
12. Deri, kandaki maddelerin bir kısmını ……………..yoluyla dışarı atar.
13. Kanda bulunan ……………….. akciğerlerden dışarı atılır.
14. İdrar ………………….havuzcukta toplanan idrarı, idrar kesesine iletir.
15. Böbrekler, karın boşluğunun arkasında yer alan ………………..organdır.
16. Zararlı maddeleri taşıyan kan böbreğe ………………ile gelir.
17. Böbrekte süzülen temiz kan ………………..sistemine döner.
18. Sindirim artıkları …………………….ten dışarı atılır.
19. ………………….diğer boşaltım organlarından biridir.
20. ………………….akciğerlerde kana karışarak vücudu temizler.
21. İnsanda boşaltım sisteminin temel görevi hangi seçenekte verilmiştir?
A. Hücrelere besin ve oksijen taşımak
B. Sindirim artıklarının dışarı atılmasını sağlamak
C. Kandaki zararlı maddeleri süzerek vücuttan uzaklaştırmak.
D. Vücudun su dengesini sağlamak.
22. Besinlerin sindirimi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Besinlerin küçük parçalara ayrılması sindirimle gerçekleşir.
B. Sindirilen besinler vücudumuzun diğer yerlerine kan ile taşınır.
C. Besinler ince bağırsaktan kana geçer.
D. Sindirimde görevli tek organ midedir.
23. Sindirimde midenin rolü nedir?
A. Besinleri küçük parçalara ayırmak.
B. Besinleri dışkı olarak dışarı atmak.
C. Besinleri bulamaç haline getirmek.
D. Sindirilmemiş besinlerin fazla suyunu emmek.
24. Aşağıdakilerden hangisi sindirimde görevli bir organ değildir?
A. Kalın bağırsak
B. Karaciğer
C. Mide
D. Yutak
25. Vücudumuzdaki zehirli atıkların dışarıya atılmasına ne ad verilir?
A. Sindirim
B. Dolaşım
C. Boşaltım
D. Solunum
26. Sindirimde görevli organlardan ince bağırsağın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Besinleri dışkı olarak dışarı atmak.
B. Besinlerin kana geçmesini sağlamak.
C. Besinlerin fazla suyunun emilmesini sağlamak.
D. Besinleri bulamaç haline getirmek.
27. Ağızdan alınan besinler hangi yolu takip ederek mideye gider?
A. yemek borusu – yutak – mide
B. yemek borusu – ince bağırsak – mide
C. kalın bağırsak – yemek borusu – mide
D. yutak – yemek borusu – mide
28. Besinlerin sindiriminde dişlerimiz hangi görevi üstlenir?
A. Besinlerin mideye taşınmasını sağlamak
B. Besinlerin parçalanmasını ve öğütülmesini sağlamak
C. Besinlerin kana geçmesini sağlamak
D. Besinleri bulamaç haline getirmek
29. Lokmayı kesip parçalara ayıran dişlerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. küçük azı dişi
B. büyük azı dişi
C. köpek dişi
D. süt dişi
30. Diş sağlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamalıyız.
B. Belirli sürelerle diş doktoruna gidip kontrol ettirmeliyiz.
C. Şekerleme ve çikolata gibi şekerli gıdaları bol bol tüketmeliyiz.
D. Süt ve süt ürünlerini bolca tüketmeliyiz.
31. Besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılması olayına ne ad verilir?
A. sindirim
B. boşaltım
C. dolaşım
D. solunum
32. Evlerimizde biriken çöpleri nasıl dışarı atıyorsak vücudumuz da zararlı artıkları dışarı atar.
Bu zararlı atıkların dışarı atılması olayına ne ad verilir?
A. sindirim
B. boşaltım
C. dolaşım
D. solunum
33. Boşaltımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Vücudumuzun dengesini sağlamak
B. Vücudumuzun beslenmesini sağlamak
C. Vücudumuz için zararlı maddeleri dışarı atmak.
D. Vücudumuzun su ihtiyacını sağlamak.
34. Zararlı alışkanlık olamayan hangisidir?
A. Sigara içmek
B. Alkol kullanmak
C. Spor yapmak
D. Uyuşturucu kullanmak
35. Proteinler için hangisi doğru değildir?
A. Vücudumuzda yapım ve onarım amacıyla kullanılırlar.
B. Kemik ve kaslarımızın güçlenmesinde rol oynarlar.
C. Tırnaklarımızın uzamasında rol oynarlar.
D. Sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunurlar.
36. Aşağıdaki hangi durumda pasif içici oluruz?
A. Günde iki paket sigara içerek
B. Sokakta sigara içerek
C. Sigara içenlerin yanında bulunarak
D. Sigara içmeyen arkadaşlarımızı da özendirerek
37. Sigara ve alkolün zararları konusunda bizleri bilgilendiren ve yol gösteren kurumun adı
nedir?
A. Kızılay
B. Yeşilay
C. TBMM
D. Valilik
38. Alkolden bütün vücudumuz olumsuz etkilenir fakat bir organımız alkolden daha çok
etkilenir. Bu organımız aşağıdakilerden hangisidir?
A. karaciğer
B. akciğer
C. mide
D. kalp
39. Aşağıdakilerden hangisi alkolün zararlarından birisi değildir?
A. Alkol beyni, kasları ve damarları olumsuz etkiler.
B. Alkol kullandığımız zaman kendimizi mutlu hissederiz.
C. Reflekslerin yavaşlamasına neden olur?
D. Davranışlarımızı ve duygularımızı kontrol etmekte zorlanırız.
40. Alkol, insanların çevresine ve diğer insanlara da zarar vermelerine neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu zararlardan biri değildir?
A. Alkollü insanların sokak ortasında kavga etmesi
B. En çok trafik kazasının alkol yüzünden olması
C. Bir babanın alkol alınca çocuklarını dövmesi
D. Alkol kullanan insanın hastalığa yakalanması
Download