SİNDİRİM Ve GÖREVLİ YAPILAR SİNDİRİM

advertisement
SİNDİRİM
Ve
GÖREVLİ
YAPILAR
SİNDİRİM
İnsanlar, yaşamsal etkinliklerini sürdürmek için çeşitli
besinlerle beslenirler. Yiyip içmek bu sürecin küçük bir bölümüdür.
Asıl olan, besinlerin kana geçmesidir.
Kan yoluyla besinler ilgili yapı ve
organlara taşınır.
Bunun İçin
Yediğimiz yiyecekler vücutta uzun
süren bir yolculuğa çıkarlar.
Küçük parçacıklara ayrılır.
Vücudumuzu oluşturan yapı ve
organların enerji ihtiyacı karşılanır
Bazı vücut salgılarının yardımıyla
kana geçebilecek hale gelir.
Besinlerin bu yolculuğuna ne ad verilir?
SİNDİRİMDE GÖREVLİ YAPI VE ORGANLAR
Besinlerin parçalanarak kana geçebilecek hale gelmesi sindirim organlarınca
sağlanır.Sindirim organları şunlardır:
AĞIZ : Sindirimin başladığı yerdir.Dişler besinleri küçük
parçalara ayırır.Tükürük salgısı yediklerimizi ıslatarak,
yumuşatır.Dilimiz ise yiyeceği yutağa iter.
YUTAK:
Dil tarafından itilen yiyecekleri yemek borusuna iletir.
YEMEK BORUSU: Yutaktan mideye kadar uzanan borudur.
Yemek borusunu oluşturan kaslar, kasılıp gevşeyerek besinleri
mideye doğru iter.
MİDE: Karın boşluğunun sol üst kısmından sağ tarafa kıvrılarak
uzanır.Besinler midede toplanır. Mide, salgılarıyla besinleri
karıştırıp kasılı gevşeme hareketleri ile3-4 saat çalkalar.Bulamaç
haline getirir.
İNCE BAĞIRSAK:
Midede bulamaç haline gelen besinler,
ince bağırsağın salgılarıyla kana geçebilecek hale gelir.
KALIN BAĞIRSAK:
İnce bağırsakta kana geçemeyen
besinler buraya gelir. Su ve tuz gibi emilmesi tamamlanmayan
maddeler de burada emilerek kana geçer.Sindirilemeyen maddeler
anüs yoluyla dışarı atılır.
GÖZDEN GEÇİRME
1. Sindirim ne demektir? Tanımlayınız.
2. Sindirim organlarınızı vücudunuzun
üzerinde gösterip, işlevlerini söyleyiniz.
3. Besinlerin sindirim sırasında izlediği yolu
sırasıyla söyleyiniz.
Download