ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI HUKUK

advertisement
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI HUKUK ÖDEVİ
1. Ödevler 19 Nisan 2013 Cuma günü saat 14.00-18.00 arası teslim edilecektir.
2. Her öğrenci, ödev konusu olan BM kararının çıktısını alacak ve bunu tercüme edecektir.
3. Tercümeler anlaşılır cümleler kurulmak suretiyle yapılacaktır. (Cümlenin tamamının google
translate vb. araçlarla devrik, anlamsız biçimde çevrilmesi suretiyle hazırlanmış ödevler çeviri
kısmından puan alamayacaktır.)
4. Ödev konusuna ilişkin en az 3 katı kaynak (kitap, dergi, makale vb.) olmak üzere okumalar
yapılarak ödevin yorum kısmı hazırlanacaktır. Öğrencilerden konuya ilişkin okumalar yapmaları,
anladıklarını ve konuya ilişkin kendi görüşlerini yazarak bir ödev hazırlamaları beklenmektedir.
Okunan kaynaklardan birebir kopyalayarak hazırlanan ödevler durumun tespit edilmesi halinde puan
alamayacaktır. Öğrencilerden çok nitelikli cümleler beklenmemektedir, önemli olan okuyup kendi
cümleleriyle ödev hazırlamalarıdır, ödevin tamamı kaynaklardan aynen aktarma biçiminde
olmamalıdır.
5. Okunan kaynaklardan birebir, değiştirmeden birkaç cümlelik alıntılar yapılabilir. Fakat bunlar
ayrı bir paragraf halinde, sağdan ve soldan birer santimetre daha boşluk bırakılarak daha dar bir
paragraf olarak, küçük puntolarla yazılacaktır. Sonuna da dipnot düşülerek kaynak gösterilecektir.
Örnek:
…Bu önermeler doğru ya da yanlış oldukları ortaya konabildiği için empirik bilimlerin konusu olabilir.
Aynı şekilde metafizik önermeler de doğrulanamaz nitelikte önermelerdir.
…Bir bilim adamının hiçbir gözleme bizi götürmeyen türden bir önermeyi…ortaya attığını düşünelim. Böyle
bir savı hangi gözlem koşulları altında irdeleyeceğimiz bilinmediğine göre bilimsel saymamıza olanak yoktur.
Gözlemsel sonuçları olmayan bir önerme olgusal içerikten yoksun, boş bir sav olmaktan ileri geçmez. Kısacası
1
bilimsel yönden anlamsızdır.
Pozitivistler doğrulamayı aynı zamanda bir teoriye ulaşmada temel bir ölçüt olarak almaktadır.
Buna göre…
6. Herhangi bir kaynaktan birebir alınmayıp esinlenmek suretiyle öğrencinin kendi cümleleriyle
aktarılan alıntılar ödevin genel yazı formatında yazılacak, sonuna dipnot düşülecektir.
7. İnternetten bir kaynak kullanıldığında adresin tamamı yazılacak ve indirildiği tarih
eklenecektir.
8. Ödev 1,5 satır aralığında, 11 puntoda yazılacaktır. Yorum kısmı 1,5 ila 3 sayfa aralığında
olmalıdır. Kapak hazırlanmayacak, isim ve numaralar ilk kâğıdın sol üst köşesine elle yazılacaktır.
Çıktılar önlü arkalı alınacaktır. En önde orijinal metin, ardında çeviri, en sonda ödevin yorum kısmı ve
kaynakça bulunacaktır. Ödev dosyaya koyulmayacak, sol üstten zımbalanarak teslim edilecektir.
9. Ödevler bilgisayarda yazılarak hazırlanacaktır, el yazısı ödevler kabul edilmeyecektir.
10. Çeviri % 20, Yorum % 80 ağırlıklı olarak değerlendirme yapılacaktır. Tamamı google translate
ile hazırlandığı tespit edilen çeviriler ve tamamı bir yerlerden kopyalanan yorumlar puan
alamayacaktır.
11. Ödevlerle ilgili sorular ders saatinde, sınıfta sorulacaktır. [email protected] adresinden
Arş. Gör. Ensar Muslu’dan yardım istenebilir.
Başarılar
Download