indir - Haberler

advertisement
T.C.
OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI
Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Lisesi Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME SINAVI SORULARI
DERSİN ADI
SINAV TARİHİ
ÖĞRENCİNİN AD SOYADI
SINAV DÖNEMİ VE SAYISI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2010-2011 1. DÖNEM 2.SINAV
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
NOT:Her sorunu doğrucevabı 5 puandir.Başarılar….
Ali AYVAZ
Yıldız YALÇIN
1 Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti için doğru
değildir?
a)Hac Kurban bayramı zamanında yapılır
b)Hac Müslümanlar arasındaki kaynaşmayı sağlar
c)Hac sünnet bir ibadettir
d)Hac birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir
e)Tavaf ihram ve Vakfe haccın farzlarındandır
2.Dünyada var olan dinlerde birbirine benzer ibadetlerin
olmasının
arka planındaki asıl gerekçe nedir?
A) Köken olarak aynı kaynağa dayanmaları
B) Büyük göçlerin etkisi
C)Ticari ilişkilerin etkisi
D) Sosyal ilişkilerdeki süreklilik
E)Dinler savaşı
3Yahudiler ibadet ederken başlarına ne takarlar?
A)Takke B)Şapka
C)Kipa
D)Kipur
E)Tesettür
4. Haham ne demektir?
A)Hristiyan din adamı
B)Şintoist din adamı
C)Ecnebi din adamı
D)Budist din adamı
E)Yahudi din adamı
5. Namazda ayakta durmaya ne denir?
A)Kıyam
B) Kıraat
C)Ruku
D)Sucud
E) Kadei-Ahire
6. Ahiretle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ahirete İman , imanın şartlarından biridir.
B) Ahiret hayatı kıyamet ile başlar.
C) Ahiret, mahşerde hesap vermektir.
D)Ahirette cennet ve cehennem bulunmaktadır.
E) Ahirette her kim olursa olsun en sonunda cennete girecektir.
7. Ölen bir insanın yakınlarına yapılan ziyarete ne denir?
A)Vefa B)Taziye C)Hasenat D)Mukabele E)Cenaze
8. İslam dininin dünyaya ve dünya hayatına bakış açısı
aşağıdakilerden
hangisi değildir?
A) Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek, ahirette onu biçeceğiz
B) Dünya hayatı geçicidir, fanidir. Ahiret hayatı ebedidir
C) Dünya bir imtihan yeridir. Burada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz
D) İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır.
E) Cennet de, cehennem de bu dünyadadır. Buna göre davranmak gerekir
9. Yahudilikte ibadet öncesi Bütün vücudu yıkayarak abdest
almaya ne denir?
A)Haham
B)Gusül
C)Tevila
D)Arınma
E) Hepsi
PUAN
SÜRE 25 dakika
SINIF 12
NUMARA
SONUÇ DUYURU TARİHİ
10. . “Her kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görecek, her
kimde zerre miktarı şer İşlemişse onu görecektir.” (Zilzal, 6-8)
ayetinde vurgulanan nedir ?
A) Herkes yaptıklarının karşılığını görecektir.
B) Herkes mutlaka bir gün ölecektir.
C) Bu dünya hayatının bir sonu vardır.
D) Bu dünya da yaptıklarımız yanımıza kar kalacaktır.
E) Hem bu dünya da hemde ahirette İyiler her zaman kazanacaktır.
11.“Allah, kimseye gücünün yeteceğinden başka yük
yüklemez.”(Bakara,286) ayetinde vurgulanan nedir?
A) Herkes sorumluluklarını bilmelidir.
B) Herkes farklı sorumluluklar taşır.
C )Hepimiz, ağır sorumluluk altındayız.
D) Herkes sorumluluklarını zamanında yerine getirmelidir.
E)Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, yerine getirilebileceğinden fazla
değildir.
12Hz. İsa’nın doğumunu Hristiyanlar hangi bayramla kutlar?
A) Paskalya B) Noel C) Yortu D ) Meryem Ana Günü E) Sukot
13) Yoga hangi dinin ibadetidir?
A) Hristiyanların B) Hinduizm C) Taoizm D)Yahudilik E) İslam
14. İhram’a nerede girilir?
A)Kabe
C)Merve tepesi
B)Safa tepesi
D)Mikat
E)Arafat
15.İhrama giren kimseye hangisi yasak değildir?
A)Yemek yemek
BDikişli elbise giymek
C)Traş olmak,tırnak kesmek
D)Hayvan öldürmek
E)Cinsel ilişkide bulunmak.
16)Müslümanlar namaz kılarken nereye yönelirler?
A) Mescidi Haram
B)Mescidi Nebevi
C) Mescidi Aksa
D)Medine
E)Kudus
17. Hz. Muhammed (SAV)’in doğum gününü ifade eden
hangisidir?
A) Mevlid Kandili
B) Kadir Gecesi
C) Regaip Kandili.
D) Berat Kandili
E) Aşura günü
18. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti için doğru değildir?
A)Hac Kurban bayramı zamanında yapılır
B)Hac Müslümanlar arasındaki kaynaşmayı sağlar
C)Hac sünnet bir ibadettir
D)Hac birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir
E)Tavaf ihram ve Vakfe haccın farzlarındandır.
19)Klisenin büyüğüne ne denir ?
A) Sinagog
B) Katedral
C) Uluklise
D) Havra
E)Altın Tapınak
20. Sinagog hangi dinin ibadet yeridir?
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hristiyanlık
B) Budizm
C) Hinduizm
D) Yahudilik
E) Şintoizm
Download