Backup_of_Backup_of_Çalışma Kadığı

advertisement
8. SINIF
Mustafa AK
DENEME SERİSİ
ORTAOKUL
MATEMATIK.ORG
DENEME SINAVI - 2
1. Çarpanlarından bazıları 2, 6 ve 15 olan sayı aşa-
6. Yandaki asal çarpan algoritmasına göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ğıdakilerden hangisi olamaz?
A) 30
B) 90
C) 150
45 A
B 3
5 C
1
A) B sayısı A sayısının yarısıdır.
D) 200
B) B sayısı C sayısının 3 katıdır.
C) C sayısı A sayısının 3 katıdır.
D) 45 sayısı C sayısıın 15 katıdır.
2. Asal çarpanları a , a+1 ve a+3 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 210
B) 90
C) 84
A
7. Yanda verilen çarpan
ağacına göre;
D) 48
3
K
A sayısının doğal sayı
çarpanları ile K sayısının doğal
sayı çarpanlarından kaç tanesi
ortaktır?
A) 1
3.
A) 6
B) 8
C) 20
OrtaokulMatematik.Org
Bir K sayısının tüm doğal sayı çarpanları
1, 2, 4, 5, a, 10, 20, 40
olduğuna göre a'nın değeri kaçtır?
D) 40
4. 120 sayısının asal çarpanlarının çarpımı a3. b . c
olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğru olabilir?
A) a = 3
B) b = 2
C) a+b = 7
B) 2
C) 3
A) 3
B) 5
D) 4
K
8. Yanda verilen çarpan
ağacına göre;
K'nin kaç tane doğal sayı
çarpanı vardır?
3
3
2
C) 6
5
3
D) 8
D) c-a = 2
9. 180 = 2x . 3y . 5z olduğuna göre x + y + z ifadesinin
değeri kaçtır?
A
5. Yanda verilen çarpan
ağacına göre A sayısının kaç tane asal
çarpanı vardır?
....
A) 5
6
B) 2
C) 7
D) 10
....
....
2
4
....
A) 1
B) 6
C) 3
D) 4
....
10. Bir ay boyunca para biriktirmeye karar veren
Berken, asal sayı olan günlerinde 15 ₺ diğer
günlerde ise 10 ₺ biriktiriyor. 30 günün sonunda
berken toplam kaç ₺ biriktirmiş olur?
A) 350
B) 400
C) 450
D) 750
ORTAOKUL
MATEMATIK.ORG
11.
12.
17. Üç çalar saat sırasıyla 15 dakika, 25 dakika ve 30
dakikada bir çalıyor.
11, 13, 15, 17, 19 , 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37
Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi asal sayıdır?
Üçü birlikte ilk kez saat 11.30 da çaldıktan sonra
ikinci kez birlikte saat kaçta çalar?
A) 6
A) 13.50
B) 7
C) 8
D) 9
Aşağıdakilerden hangisinin asal olmayan çarpan
sayısı diğerlerinden farklıdır?
A) 160
13.
DENEME SINAVI - 2
B) 96
C) 72
EBOB(12,48) = A
ve
C) 17 ile 51 sayısı aralarında asal değildir.
D) Bütün asal sayılar aralarında asaldır.
ise
C) 36
D) 12
En büyük ortak bölenleri 12 olan birbirinden farklı
iki sayısın toplamı en az kaçtır?
A) 36
B) 12
C) 6
19. x +1 ile y sayıları aralarında asaldır
D) 4
OrtaokulMatematik.Org
14.
B) 48
x+1
= 1,25
y
A) 124
100
m
12
0
m
0
10
A) 26
Yandaki otoyolun 100 m lik ve
120 m lik iki kenarına köşelerine
de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla fidan dikilecektir.
Buna göre,
en az kaç tane fidan
dikilebilir?
B) 22
C) 13
D) 11
16. Bir ordudaki askerler beşer sıralarınca 3 asker, altışar
sıralanınca 4 asker ve onar sıralanınca 8 asker dışarda kalıyor.
Bu orduda 150 dan az asker olduğuna göre,
ordudaki en çok kaç asker vardır?
A) 118
B) 148
C) 149
D) 152
olduğuna göre
B)
5
4
x
y
C) 1
kaçtır?
D)
24
100
20. Muhammed ve Miraç'ın yaşları son üç yıldır aralarında asaldır.
Miraç şuan 6 yaşında olduğuna göre Muhammed'in
şuanki yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 41
15.
D) 15.00
A) Bir asal sayı pozitif tam sayılarla aralarında asaldır
B) 1'den başka ortak pozitif tam sayı böleni olmayan
sayılardır.
EBOB(A,B) + EKOK(A,B) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 60
C) 14.30
18. Aralarında asal sayılarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
D) 60
EKOK(12,48) = B
B) 14.00
B) 36
C) 31
D) 19
Deneme -2
ÇARPANLAR VE KATLAR
1-D 2-B 3-B 4-C 5-B 6-B 7-C 8-D 9-A 10-A 11-C 12-D 13-A 14-A 15-C 16-B 17-B 18-A 19-C 20-D
Özet konu anlatımları, Çalışma yaprakları , Yaprak Testler ve denemeler
%100 Orijinal çalışmalardır.
Mustafa AK | Matematik Öğretmeni
OrtaokulMatematik.Org ve AKMatematik.com
DİZGİ & GRAFİK: MUSTAFA AK
Download