11.03.2016 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَإِنَّنِي مِنَ

advertisement
Böylece müminlerin kendi aralarında tek
11.03.2016
َّ ‫س ُن قَ ْوالً ِّم َّمن دَ َعا ِّإلَى‬
‫اَّللِّ َو َع ِّم َل‬
َ ‫َو َم ْن أ َ ْح‬
َ‫اَلنَّنِّي ِّمنَ ْال ُم ْس ِّل ِّمين‬
َ
ِّ َ َ‫صا ِّلحا ً َوق‬
Muhterem Müslümanlar
Günden güne kaybolmaya yüz tutmuş
sağlıklı ve ahlaklı toplumları oluşturabilmek için
gönderilmiş ilahi bir dindir. Nitekim Kuran’ın
“Size din olarak İslam’ı seçtim”1 derken tam da
belirtmek istediği ana ölçüt budur. İslam dinine
güven duygusu içinde tasdik edip inanmış
kimseden de beklenen ölçü bu yönde olacaktır.
sıfatına
El-emin
nail
olan
Hz.
Peygamber’in İslam öncesi ve sonrası ahlakî
vasfının hiç değişmediği görülmekte ve bu durum
“Beni Rabbim terbiye etti ne güzel terbiye etti”
sözlerinde anlam bulmuştur. Nitekim Yahudi din
adamlarından
Abdullah
bin
Selam
Hz.
Peygamber’i gördüğünde “bu yüz asla yalan
söylemez” diyerek müslüman olduğunu beyan
etmiştir.
Mümin olma vasfının en güzel örnekliğini
taşıyan Allah Rasulü Müslümanı ‘elinden ve
dilinden emin olunan kişi’ olarak ifade ederek
vasfının
güven
vericiliğine
dikkat
çekmiştir. Nitekim Mü’minun Suresinde Allah
müminleri
“emanetlere
riayet
ederler,
verdikleri sözü tutarlar”2 şeklinde tanımlarken
Fetih Suresinde de birbirlerine son derece
merhametli olan müminlerin kâfire karşı bir o
kadar hiddetli olduklarına yer vermiştir.3
Maide (5): 3.
Mü’minun (23): 8.
3
Fetih (48): 29.
değerlerimizden biri olan güven duygusunun
yeniden inşası için öze dönmenin vakti gelmedi
mi? Müslümanlar arasındaki bu kopuş, yaralanma
hali ne zaman yerini birliğe toparlanmaya
bırakacak. Sahtekârlığın, arkadan vurmanın, ayağa
çemre takmanın hiç işe yaramadığı ne zaman
anlaşılıp güveni tesis etmenin yolları araştırılacak.
Hal böyleyken Fussilet Suresinin 33 ayetinde
geçtiği üzere “insanları Allah’a çağıran, salih
Değerli Cemaatim
2
derece elzem bir haldir.
Muhterem Müslümanlar
toplumların güven ve huzur içinde yaşayacakları
1
olma hali güven inşa eder ki bu insanlık için son
Mü’min’in Güvenilirliği
Esenlik ve barış dini olan İslam dini,
mümin
vücut oldukları dile getirilmektedir. Bu tek vücut
amelde
bulunan
ve
‘Gerçekten
ben
Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü
kimdir?” hitabını kim hakkıyla karşılayabilecek!
Aksi takdirde Merhum M. Akif’in dizelerinde yer
alan:
“Kaç hakiki müslüman gördümse hep
makberdedir.
Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir.”
dizelerini bizlere tekrar hatırlatacaktır.
Fatıma Ünsal
Göteborg Diyanet Camii Görevlisi
Download