kur`an hayat nizamı

advertisement
KUR'AN HAYAT NİZAMI
Recep ŞENSİN
A11/I
Kur'an-ı Kerim, merhametlilerin en merhametlisi ve bir o kadar da azabı şedid
olan Allah'ın biz kullarına öğüt almak ve hayatımıza tatbik etmek için indirdiği eşsiz bir
kitaptır. Şüphesiz Allah bu kitabı insan fıtratına uygun ve uygulanabilir biçimde
indirmiştir. Zamanın şartlarına ve herhangi bir sistemin normlarına göre değişiklik arz
etmez, eğilip bükülmez.
Kur’an ahkamı ütopik bir alem, ikinci bir defa dünyaya hakim olamayacak siyasi
bir görüş, tekrarı olmayan bir tiyatro oyunu değildir. Yunan ve Bizans gibi ölü bir kültür
hiç değildir. Bu anlayışlardan birini benimseyen müslüman yenilmeye, kapitalizm ve
emperyalizm
gibi
dünya
görüşlerinin
karşısında
erimeye
mahkumdur.
Çünkü
müslümanlar kendi doğrularına göre yaşamayı hedeflerinin önüne koymadıkça
başkalarının dümen suyunda savrulacak demektir. İşte müslümanların her konuda
yöneleceği adeta başdanışmanı olması gereken Kur’an, insanlığı kasıp kavuran bu
görüşleri ortadan kaldırmak için nazil olmuştur. Rabbimiz İbrahim suresinin ilk ayetinde
“Bu Kur-an'ı insanları Rablerinin izniyle karanlıktan aydınlığa, her şeye galip ve hamde
layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdik.” buyuruyor.
Hayatlarını nura çevirmek isteyen müslümanların yegane kaynağı Kur’an’dır.
Evlenmeden insan ilişkilerine, borç hukukundan ceza hukukuna, anne babaya saygıdan
adil düzene kadar her türlü konuyu ihtiva eden Kur’an insanlığa en ideal hayat şartlarını
sunmaktadır. Çünkü bu kuralları insanı yaratan onun gerek ruh yapısını gerekse fiziksel
yapısını en iyi şekilde bilen Allah koymuştur. Dünya sahnesine bakıldığında İslam'ın
getirdiği düzenin refah seviyesini hiçbir beşeri sistem getirememiştir. Yeter ki
müslümanlar Kur’an'ın emir ve yasaklarını hayatlarına geçirebilsinler. Rabbimizin Nisa
Suresi 175. ayetinde “Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları kendisinden bir rahmete
ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir.” müjdesine
yalnızca O'nun hükümlerine boyun eğerek, hayatımıza rehber olarak Kur’an'ı alarak
erişebiliriz.
İslam'ın koymuş olduğu toplumsal kanunlar (muamelat) her insan tarafından
makbul karşılanacak tabir-i caizse kulağa hoş gelen ve günümüz insanlığının mumla
aradığı kurallardır. Bugün hangi aile İsra Suresi’nin 32. ayetinde buyrulduğu gibi “Zinaya
yaklaşmayın” ikazına muhtaç değil? Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Mecusi aileler kız
erkek fark etmeksizin çocuklarını bu tehlikeden korumak için çaba sarf etmiyor mu?
Bugün hangi baba Araf suresinin 31. Ayetinde emredildiği gibi “yiyiniz, içiniz israf
etmeyiniz” ayetini harcama politikalarının ana unsuru haline getirmiyor? Bugün hangi
tüketici insan Bakara suresinin 188. Ayetinde emredildiği gibi “Aranızda mallarınızı
haksız yere yemeyin.” ayetine muhtaç değil? Haksız kazancın zirveye ulaşmasının sonucu
olan sömürgecilik dünyayı yaşanmaz hale getirmiyor mu? Bugün hangi devletin bireyleri
Nisa suresinin 135. Ayetinde zikredildiği gibi “Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınız
aleyhinde olsa bile adaleti titizlikle ayaktan tutun.” hükmünü reddedebilir? Bu saydığım
örneklerdeki incelikleri, refahı, adaleti hangi beşeri sistem bırakın pratiğe dökmeyi iddia
dahi edebilir? Görüldüğü üzere aile düzeninden adalete, ekonomiden insan ilişkilerine
dair zirve örneklerle dolu kitabımız anneden babaya, yöneticiden çocuğa her kesim için
rehber ve mürşittir. Ve bizim hatasız olarak kabul ettiğimiz, sorgusuz boyun eğdiğimiz
tek mürşit Kur’an’dır.
Hayat kitabı olarak kabul ettiğimiz Kur’an'ı sadece dini hayatımıza hitap eden bir
kitap olarak değerlendirmemiz en büyük yanlışlarımızdandır. Aile kurumuna dair hüküm
koyan Kur’an devlet kurumuna dair de hüküm koymuştur. Dünyadan kendimizi
soyutlamamızı istememiştir. Cenneti vaat eden bir din nasıl olurda Cennet'in kazanılacağı
tek yer olan dünyayı ihmal etmemizi ister? Dünya hayatımızı ifrata düşmeden ve tefrite
kaçmadan nasıl idame edeceğimizi de yine kitabımızdan öğreniyoruz. Müslümanın
ibadetini nasıl yapılacağını Kur’an belirlediği gibi sosyal hayatını, ticari hayatını da
Kur’an belirlemeli. Çünkü Kur’an bütün olarak hayata işlendiği zaman istenen sonucu
verecektir. Örneğin Kur’an'ın bir emri olduğu için zekat veren müslüman zorunlu(!)
olduğu için bankadan faizle kredi çekiyorsa verdiği zekat içtimai anlamda işlevini
yitirecektir. Çünkü zekat ibadetten ziyade İslam toplumunun ekonomik yapısını oluşturan
temel taşlardandır. Bu biraz İslam’dan biraz da kapitalizmden alarak yapılan çorbadır ki
bu da Müslüman için gıda zehirlenmesi demektir. Bazılarınız faizle kredi çekmenin
zorunlu(!) şartlarda sorun teşkil etmeyeceğini savunabilir. Ama unutma Müslüman
kardeşim seni o zorunlu duruma sokan Allah’tır. Sen de bu zorunlu durumdan yalnızca
O'nun emirlerine boyun eğerek kurtulabilirsin. Ve emin ol ki senin bu itaatine karşılık
olarak Rahman'ın rahmeti sana tecelli edecektir. Rabbimiz Muhammed suresinin 7.
ayetinde “Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve
ayaklarınızı sağlamlaştırır.” buyuruyor. Fikrimce bu ayet her Mü'min için temel
olmalıdır. Karşılaştığın zorluk ne kadar ağır olursa olsun seni ne kadar sıkıntılı duruma
düşürürse düşürsün senin yaslanacağın, boyun eğeceğin tek otorite Allah’tır. Kur’andır.
Çünkü Allah önceki ayette kendi dinine yardım edenleri kendi dininin emirlerine
yaslananlara yardım edeceğini söylüyor. Allah’tan başka sözünde daha sadık olan kim
vardır? Hayatımızda zuhur eden her problemin formülü zikrettiğim Muhammed suresinin
7. ayetidir. Diğer bir formül ise sadece sinirli olduğumuz anlarda dilimizden düşen ''La
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim'' ''Allahtan başka güç ve kudret yoktur''.
Müthiş bir meydan okuma...
Dara düştüğümüzde bizi ne kapitalizmin bankaları ne de emperyalizmin oyunları
kurtarabilir. Sadece ve sadece yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah kurtarabilir.
Allah'ın yardımını kazanmanın tek yolu ise kitabına sımsıkı sarılmak ve hayatımıza
geçirmektir. Ve unutmayın Allah'a boyun eğerseniz İbrahim'i ateşten, Nuh'u tufandan,
Yunus'u balıktan, Bedir’de ashabı zalimlerden ve ceddimizi Çanakkale’de yedi düvelden
koruyan Allah elbette bizi de koruyacaktır.
Download