Dış Kulak

advertisement
İşitme organımız olan kulak üç
bölümden oluşur
 Dış
Kulak:
 Orta Kulak:
 İç Kulak
 Dış
Kulak: Kulak kepçesi ve dış kulak
kanalından meydana gelir. Kulak kepçesi, ses
dalgalarının toplanmasını ve ses şiddetinin
artışını sağlamaktadır

Orta Kulak: Dış kulak yolundan, kulak zarı ile ayrılır. Küçük
bir boşluk halindedir ve geniz ile arasında bir irtibat sağlayan
östaki tüpünü içerir. Orta kulakta bulunan sırasıyla, çekiç,
örs ve üzengi adı verilen üç kemikçik, bir ses iletim zinciri
oluşturmaktadır. Orta kulak, içerdiği bu yapıların da
katkısıyla kulak zarına gelen sesin şiddetini artırmaktadır.

İç Kulak : Salyangoz şeklinde bir yapısı olan koklea; iç kulak
sıvılarını ve tüy hücrelerini içerir. Ses titreşimleri, dış kulaktan
itibaren orta kulağa ve daha sonra da iç kulak sıvılarına iletilmektedir.
Gelen ses işitme siniri yoluyla beyindeki işitme merkezine taşınır.
İşitme
duyusu, ses olarak
adlandırdığımız mekanik titreşimleri
ortaya çıkarabilme yeteneğidir.






Sesin olması,
Sesin kulağa ulaşması,
O sesin insan kulağının alabileceği frekans ve
şiddet sınırları içinde olması,
Sesin kulaktaki dış, orta ve iç bölümleri
aşması,
Sesin işitme merkezine ulaşması ve merkezce
algılanması gerekmektedir.
Bu işlevlerden birinin aksaması işitme
yetersizliğini ortaya çıkarabilmektedir.


Dış kulağın işitme kanalından geçer

Kulak zarına çarparak titreştirir

Orta kulaktaki kemikçikler tarafından yükseltilerek
iç kulağa iletilir

İç kulağa gelen ses dalgaları buradaki tüy hücreleri
tarafından alınır

Sinirler tarafından beyne taşınır

Beyin bu sinyalleri analiz eder ve yorumlar.
Bu
işlevlerden birinin aksaması
işitme yetersizliğini ortaya
çıkarabilmektedir.
Download